10 ประโยชน์ที่ได้จากการกินฟักทองนึ่งบ่อยๆ

วันนี้เรามีความรู้ดีๆ เกี่ยวกับการทานฟักทองมาบอ กกับคนที่ชอบทาน ฟักทองกันเป็นประจำค่ะ กับ 10 ป ร ะ โ ย ช น์ ของการทานฟักทองเป็นประจำ อย่ างสม่ำเสมอ ไปดูกันว่าการทานฟักทองอย่ างสม่ำเสมอนั้นจะดีต่อตัวคุณอย่ างไรบ้าง

ฟักทอง เป็นพืชชนิดหนึ่ง ใช้ทำได้ทั้ง อ า ห า ร คาว ของหวาน และเป็น อ า ห า ร ว่างได้ด้วย ปกติฟักทองเมื่อแก่จัดจะมีสีเหลืองอมส้ม เป็นพืชมีเถา ปลูกได้ทั่วไปทั้งในเขตร้อน

และเขตหนาว ในทางพฤกษศาสตร์ จัดอยู่ในสกุล Cucurbita วงศ์ Cucurbitaceae เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกา และแพร่กระจายไปทั่วโลก

เป็นไม้เถาเลื้อยไปต ามดิน มีมือสำหรับยึดเกาะ ลำต้นอวบน้ำ ใบเดี่ยวรูปห้าเหลี่ยม มีขนทั้งสองด้าน ดอ กสีเหลืองรูปกระดิ่ง ผลฟักทองมีด้วยกันหล า ยลักษณะ บางครั้งเป็นผลเกือบกลมก็มี แต่โดยทั่วไปเป็นรูปทรงกลมแป้น ผิวขรุขระเล็กน้อย เมื่อยังดิบเนื้อค่อนข้างแข็ง

ฟักทองถือเป็นพืชในตระกูลมะระ ชนิดไม้เถาขนาดใหญ่ ผิวผลขณะยังอ่อน มีสีเขียว เมื่อแก่จะแล้วจะมีสีเขียวสลับเหลือง ผิวไม่เรียบขรุขระเปลือ กมีลักษณะแข็งเนื้อ

ในสีเหลือง มีเส้นใยอยู่ภายในเป็นสีเหลืองนิ่มพร้อมกับเมล็ดสีข า วแบนๆ ติดอยู่ ป ร ะ โ ย ช น์ ของฟักทองนั้น มีมากมาย สามารถนำมาใช้กิน บำ รุ ง ร่างกายและ รั ก ษ า โ ร ค ได้ดี

ฟักทองมีกากใยสูง อุดมด้วยวิต ามินเอและส า รต่อต้านการผสมกับออ กซิเจนกับเกลือแร่ และมี ก ร ด โพรไพโอนิก ก ร ด นี้ทำให้เซลล์ ม ะ เ ร็ ง ให้อ่อนแอลง ในเนื้อฟักทอง

มี แ ค โ ร ที น และแป้ง ใช้แต่งสีขน มเช่น ขน มฟักทอง ลูกชุบ โดยนำเนื้อนึ่งสุกมายีกับแป้งหรือถั่วกวน และนี่คือ 10 ประโยชน์ที่ได้จากการกินฟักทองนึ่งบ่อยๆ

1 มีเบต้า แ ค โ ร ที น สูง ช่วย บำ รุ ง และรั ก ษ าสายต า

2 มีส า รต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยในการชะลอวัย ต้านความแก่ชร า

3 สามรถกระตุ้นการหลั่งอินซูลิน ช่วยล ดระดับน้ำต าลในเ ลื อ ดได้

4 มีฤ ท ธิ์อุ่นซึ่งจะช่วยย่อย อ า ห า ร ได้เป็นอย่ างดี

5 ช่วยฟื้น บำ รุ ง สุ ข ภ า พผิว ให้เปล่งปลั่งสดใส และช่วยปกป้องผิวไม่ให้เหี่ยวย่น

6 สามรถควบคุมความดันโลหิต บำ รุ ง ตั บ บำ รุ ง ไ ต บำ รุ ง ด ว งต า และสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเ ซ ล ล์เก่าที่เ สื่ อ มสภาพ

7 ให้พลังงานต่ำ ไขมันน้อย จึงเหมาะแก่คนที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก

8 มี ก ร ด โ ป รไ พโ อ นิ ค ซึ่งมีส่วนทำให้เ ซ ล ล์ ม ะ เ ร็ ง อ่อนแอลง

9 ในฟักทองมีคอลลาเจนต ามธรรมช าติ จึงช่วยเสริมสร้าง คอลาเจนใต้ผิวหนังช่วยทำให้ผิวพรรณผ่องใส

10 ป้องกันการเกิดนิ่ว เพร าะในฟักทองมีส า รคิวเคอร์บิติน มีฤ ท ธิ์ช่วยช่วยขับปัสสาวะ สามารถป้องกันการเกิดโ ร คนิ่ วได้

วิ ธีทานฟักทองให้ได้ป ร ะ โ ย ช น์ มากที่สุด

ฟักทองไม่ได้มีดีแค่เนื้อฟักทองสีเหลืองทองนะคะ เมล็ดฟักทองเองก็ช่วยคล า ยเครียดได้ดี น้ำมันฟักทองก็ช่วยบำรุงประสาท หรือแม้แต่เปลืองของฟักทองยังช่วยควบคุมระดับน้ำต าลในเลือ ด

ให้อยู่ในระดับปกติอีกด้วย ดังนั้นลองทานฟักทองจากหล า ยๆ ส่วนดู และหากจะหั่นเนื้อฟักทองมาประกอบ อ า ห า ร อาจจะเหลือเปลือ กบางๆ เอาไว้ทานกรุบๆ บ้างก็ได้

นอ กจากนี้ ใครที่อย ากทานฟักทองเพื่อล ดความอ้วน ล ดระดับน้ำต าลในเลือ ด ก็อ ย่ าเผลอทานฟักทองแกงบวด ฟักทองสังขย าล่ะ เพร าะเป็นขน มที่มีน้ำต าลสูง แนะนำให้ต้ม หรือนึ่งทาน ปั่นทานกับผักผลไม้อื่นๆ หรือทำซุปฟักทอง ฟักทองผัดไข่ทานเป็น อ า ห า ร คาวน่าจะดีกว่าค่ะ

ข้ อควรระวัง การทานฟักทองมากเกินไป ก็อาจทำให้เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ไม่สบายท้องได้ เพร าะฉะนั้นควรทานแต่พอ ดีนะคะ

ที่มา  poobpub