เ ท ค นิ คทำกระติกน้ำแข็ง ให้เย็นนานเหมือนอยู่ในตู้เย็น

หล า ยคน มักจะซื้ อน้ำแข็งมาใส่กระติกเพื่อไว้แช่ของ เครื่องดื่มต่างๆเวลาออ กไปนอ กบ้าน ปัญหาคืออากาศร้อนน้ำแข็งเมื่ออยู่ในกระติกก็จะละล า ยเร็วขึ้น และทำให้ของที่เรา

แช่ไว้ไม่เย็น ต้องซื้ อน้ำแข็งมาเติมบ่อยๆ ทำให้เปลืองไปอีก ฉนั้นเราเลยมีเ ท ค นิ คดีๆมาแนะนำ กับการทำกระติกน้ำแข็งให้เก็บความเย็นได้นาน มาฝากเพื่อนๆกัน

อากาศร้อนๆ ในบ้านเรานั้น กล า ยเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต่างก็ต้องเจอ การดื่มน้ำเย็นนอ กจากจะช่วยดับกระห า ยคล า ยร้อนแล้ว ยังมีประโยชน์ช่วยในด้านอื่นๆ ที่ทำให้ร่ายกาย แ ข็ ง แ ร ง สดชื่นและกระปรี้กระเปร่าขึ้นอีกด้วย อุปกรณ์เก็บความเย็นแบบฉ บั บร า ค า ประหยัดของชาวบ้านที่มักจะพบเห็นได้บ่อย คื อ กระติกน้ำแข็งซึ่งมีร า ค าไ ม่ แพง ใช้งานง่ายและสะดวกในการพกพาไปยังที่ต่างๆ

แต่บางครั้งเมื่อต้องเจอ กับอากาศร้อนจัด อาจเก็บความเย็นได้ไม่มากนัก ซักพักน้ำแข็งกับน้ำในกระติกก็ละล า ยห า ยเย็นแล้ว ดังนั้น เรามีเคล็ดลับวิ ธีที่จะทำให้กระติกน้ำแข็งเก็บอุณหภูมิ และรั ก ษ า ความเย็นได้นานยิ่งขึ้นดังนี้

ขั้นแรกให้เตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ อลูมิเนียมฟอยล์, กล่องโฟมสำหรับเก็บความเย็นและบับเบิ้ลกันกระแทก แล้วเริ่มได้เลย

1 ให้นำกระติกมา แล้วแกะเอาโฟมภายในกระติกออ กมาเ สี ยก่อน

2 จากนั้นให้ห่อโฟมเก็บความเย็นกระติกด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ โดยให้ให้เอาด้านขุ่นไว้ภายใน และให้ด้านที่เงาอยู่ภายนอ ก

3 ใช้บับเบิ้ลกันกระแทกด้านในส่วนของกล่องโฟมอีกที แล้วให้ประกอบทุกส่วนเข้าเหมือนกับต ามเดิม

4 ตรวจสอบร่ อ ง ร อ ยเก็บเศษฟอยล์ และเศษบับเบิ้ลให้มิดชิด เพื่อ กันไม่ให้มีอากาศหลุด จะเห็นได้ชัดว่ากระติกน้ำแข็งสามารถรั ก ษ าอุณหภูมิความเย็นไว้ได้ดีกว่าเดิมด้วย กระติกน้ำแข็งที่ดี ควรเป็นกระติกน้ำแข็งที่ได้มาตรฐานผ่ า นการรับรองในการผลิต โดยถ้าหากมีการแจ้งถึงวัสดุการผลิตว่าทำมาจากพลาสติกแบบไหน

อ ย่ า ง ไรก็ยิ่งดี ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นพลาสติกแบบ PP หรือเป็นแบบเดียวกับมาตรฐาน ข อ ง F o o d G r a d e ที่นิยมกัน เพราะเน้นถึงความป ล อ ด ภั ยในการใช้งานเป็นหลักด้วย

ที่มา   krustory.