เ ช็ คดูยอ ดสะสมเงินประกันสังคม ด้วยตัวเองง่ายๆต ามนี้

ในปัจจุบัน เงินประกันสังคมนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยเลยล่ะที่เราไม่ควรมองข้ามและก็ไม่ควรที่จะละเลยมัน เพราะว่าเงินประกันสังคมนี้ จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับสภาพทางการเงินให้กับเราเมื่อถึงเวลาที่เรานั้นไม่สามารถทำงานได้

หรือว่าติดกรณีบางอ ย่ างที่ไม่สมารถทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งป่ ว ย ลาคลอ ด ทุ พพ ลภาพ และอื่นๆจนรวมไปถึงไม่สามารถทำงานได้เพราะความชราภาพ โดยผลตอบแทนที่เราจะได้รับจากเงินประกันสังคมนั้น จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานนะ

ประกันสังคมที่จ่ายไปทุกเดือนๆ โดนหักไปจากเงินเดือนนั้นไม่ได้หักไปเปล่าๆ แต่มันคือสิทธิต่างๆ ของเรานั้นเอง ซึ่งก็จะรวมค่ารั ก ษ า พ ย า บ าล ต่าง ๆ เงินสำหรับตอนว่างงาน สำหรับตอน ช ร า แต่เคยเข้าไปเ ช็ คไหมว่า เงินประกันสังคมที่มีนั้นสะสมไปได้เท่าไหร่แล้ว น้อยคน มากจะรู้ว่าเ ช็ คได้ วันนี้เราจะมาสอน วิ ธีเ ช็ คยอ ดเงินประกันสังคม แบบออนไลน์กัน ซึ่งง่ายมากๆ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

1 เข้าไปยังเว็บ www.sso.go.th ทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย

2 กรอ กเลขบัตรประชาช น / รหัส ผ่ าน สำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ให้กดลงทะเบียนสมัครให้เรียบร้อยก่อน โดยจะมีให้ยืนยันตัวตนผ่ านเบอร์โทรศัพท์ด้วย

3 พอเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วก็ไปที่เมนู ผู้ประกันตน ซึ่งจะเป็นหน้าเว็บที่แสดงข้ อมูลต่าง ๆ ของเรา

4 เวลาจะเ ช็ คยอ ดเงินสะสมของประกันสังคมให้ดูในเมนู ข้ อมูลการส่งเงินสมทบ ซึ่งพอเข้าไปดูแล้วจะเห็นประวัติการส่งเงินของเราเองในแต่ละเดือนที่จ่าย ๆ ไปนั่นเอง

ซึ่งเงินส่วนนี้จะถูกแบ่งเอาไว้ใช้สำหรับ 3 ส่วน จะมีสำหรับย ามเ จ็ บ ป่ ว ย สำหรับช ร า ภาพ และ สำหรับตอนว่างงาน สำหรับเงินตอน ช ร านั้นไปส่อง ๆ ดูได้เหมือนกันแล้ววางแผนการใช้ชีวิตได้เลย เพราะพออายุครบ 55 ปี เราทำเรื่องขอรับเงินส่วนนั้นได้เลยล

ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนที่ทำประกันสังคมควรจะรู้อย่ างน้อยก็ได้รู้ว่าเงินของเราที่สะสมในประกันนั้นได้เท่าไหร่ ย ามเ จ็ บ ป่ ว ย ย ามว่างงานจะได้มีเงินคอยช่วยเหลือ แน่นอนว่าพนักงานบริษัททุกคนนั้น มีประกันสังคมอยู่แล้ว ถ้าว่าง ๆ ก็ลองหาเวลาเข้าเว็บเ ช็ คดูกันนะ

ที่มา  krustory