ประโยชน์จากการวางมะนาวไว้ข้างเตียง หล า ยคนไม่ค่อยรู้

ถ้าพูถึงมะนาวส่วน มากเราจะนำมาปรุงอาหาร เพิ่มความเปรี้ยวให้กับอาหาร อ ย่ างเช่น ปรุงลาบ ใส่ส้มตำ หรือต้มยำและอีกมากมายหล า ยๆเมนู

แต่รู้หรือไม่ว่ามะนาวนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการนำมาปรุงอาหาร ซึ่งเราจะพามาดูต่อไปนี้

มะนาวเป็นหนึ่งในผลไ ม้ตระก ูลส้มใกล้ตัว ที่นอ กจากจะนำมาปรุงอาหาร เพิ่มรสเปรี้ยวแล้ว ยังมีการใช้ผล

เปลือ ก น้ำ และน้ำมันจากมะนาว เพื่อประโยชน์ในการรั ก ษ า โ ร คนานาชนิด

มะนาวเป็นผลไม้ที่มีกลิ่ นหอมสดชื่นเฉพาะตัว อีกทั้งก ลิ่ นหอมต ามธรรมชาติของมัน ยังมีประโยชน์มากม า ยต่ อร่างกายของเราด้วย

วันนี้เรามีวิ ธีนำมะนาวม าช่วยให้สุ ข ภ า พเราดีขึ้น วิ ธีการจะเป็นอ ย่ า งไร ต ามมาดูได้เลย

ขั้ น ต อ นการจัดเตรียม

1 ฝาน มะนาว และโรยเกลือลงไปเล็กน้อย

2 นำมะนาวที่ฝานแล้ว ไปวางไว้ข้างเตียงนอนของคุณ

เมื่อทำแล้ว คุณจะได้รับประโยชน์ ดังต่อไปนี้

1 ลดความดันโ ล หิ ต

ก ลิ่ นหอมของผลไม้ชนิดนี้ มีประโยชน์มาก เพราะนอ กจากประโยช น์ทางการห า ยใจแล้ว ก ลิ่ น มะนาวยังช่วยล ดระดับความดันโ ล หิ ตได้ด้วย พบว่าชาวอ เ ม ริ กั น 32เปอร์เซน ใช้ก ลิ่ นหอมของมะนาว ช่วยลดระดับความดันโ ล หิ ต ให้กลับมาดีขึ้นได้เป็นจำนวน มาก

2 ทำให้การห า ยใจดีขึ้น

ในขณะที่คุณหลับ หากคุณมีอาการคัดจมูก เนื่องจากเป็นห วั ดอยู่ด้วย มะนาวจะช่วยคุณได้ เพราะก ลิ่ นของมะนาว จะผ่ านเข้าสู่รูจมูก และช่วยให้คุณหลับสบายตลอ ดทั้งคืน

3 ไ ล่แ ม ล ง

มะนาวเป็นหนึ่งสิ่ง ที่สามารถไล่แ ม ล งได้อย่ างดี และมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากคุณนอนไม่หลับ เพราะมีแ ม ล งมากวนใจ คุณสามารถใช้มะนาวกำจัด หรือไล่แ ม ล งไปได้เกือบทุกชนิด

4 ช่วยบ ร ร เ ท าความเครียด

ความวิตกกังวล และความเครียดที่เกิดขึ้ นก่อนเข้านอนจะห า ยไป เพียงคุณวางชิ้น มะนาวสัก 2-3 ชิ้น ไว้ข้างเตียง ทั้งนี้เพราะก ลิ่ นของมัน จะช่วยผ่อนคล า ยส ม อ ง และบ ร ร เ ท าจิตใจ และร่างกายของคุ ณได้ดีมากขึ้นนั่นเอง

5 ปรับปรุงอากาศให้ดีขึ้น

มะนาวไม่เพียงมีก ลิ่นที่หอมสดชื่น แต่มันยังช่วยทำความสะอ าดอากาศได้อีกเช่นกัน เนื่องจากมะนาวส ามารถดูดซับควัน และก ลิ่ นสีออ กไปจากห้องได้ ถ้าห้องคุณพึ่งทาสีใหม่ หรือมีก ลิ่ นไม่ดี ต้องเอามะนาวมาวางไว้ด่วน

6 กระตุ้นส ม อ ง ป้องกันอั ล ไ ซ เ ม อ ร์

จากผลการศึกษา ของประเทศญี่ ปุ่ นเมื่อปี 2014 ทำให้ทราบว่า ในก ลิ่ นเลมอนที่เร าสูดดมเข้าไป มีส่วนประกอบของส ารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีคุณสมบัติช่วยปกป้องเ ซ ล ล์

จากการถูกทำ ล า ยรวมอยู่ด้วย ซึ่งก็เป็นไปได้ว่า การสูดดมก ลิ่ นเลมอนเป็นประจำ อาจช่วยกระตุ้นการทำง านของระบบประสาท และส ม อ ง ส่งผลให้เสี่ยงโ ร ค อั ล ไ ซ เ ม อ ร์ลดลง เพียงเท่านี้ การนอนหลับคืนนี้ของคุณ ก็จะย าวนาน มากขึ้นกว่าเดิม ขอให้นอนหลับฝันดี และตื่นขึ้น มาด้วยคว ามสดใสกันทุกคนนะ

7 ช่วยเพิ่มพลังงาน และทำให้รู้สึกดีตั้งแต่ตื่นนอน

มะนาวชิ้นบางๆ ข้างเตียงของคุณ จะช่วยทำให้คุณรู้สึกสดชื่น มีพลังตั้งแต่เช้าวันใหม่ เนื่องจากก ลิ่ นของมะนาว ช่วยเพิ่มการผลิตของส ารเซโนโทนิน (serotonin) ในส ม อ ง ทำให้ส ม อ งของคุณรู้สึกปลอ ดโปร่ง

8 มีโฟกัสที่ดีขึ้น

ในกรณีของผู้ที่มีปัญห าในการนอนหลับ ส ม อ งของคุณจะท่องเ ที่ยวไปทั่วทุกหนทุกแห่ง ต ามที่นักจิตวิทย าได้ระบุไว้ และสองสิ่งนี้สำคัญมาก ต่อ การนอนหลับสนิทตลอ ดคืน

สิ่งแรกคุณต้องผ่อนคล า ยร่างกาย และจิตใจก่อนเข้านอน

สิ่งที่สองให้ใช้มะนา วช่วยในการนอนหลับ แล้วคุณจะมีโฟกัสที่ดีขึ้นแน่นอน

ที่มา meezara.blogspot     sit-smiling