คนใช้รถควรรู้ไว้ หากพบเห็น 6 สัญลักษณ์นี้ขึ้นบนหน้าปัดรถยนต์

ความพร้อมของรถยนต์ คือสิ่งที่สำคัญในการขับขี่ ต้องคอยหมั่นตรวจเช็คเป็นประจำอยู่เสมอ หากมีอะไรผิ ดปกติจะได้ทำการแก้ไขได้ทันก่อนนำไปใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังในขณะใช้งาน และสัญญานไฟแจ้งเ ตื อ นต่างๆบนหน้าปัดรถ ก็เป็นตัวบ่งบอ กได้เป็นอ ย่ างดี หากกำลังมีอะไรผิ ดปกติที่รถของเราวันนี้เราจึงได้นำ 6 สัญลักษณ์ที่สำคัญบนหน้าปัดรถยนต์ มาให้ทุกคนได้ทราบกัน

1. สัญลักษณ์ ไฟรูปกาน้ำมันเครื่อง

หากเห็นสัญลักษณ์นี้ขึ้นที่หน้าปัดรถเมื่อไหร่ ให้รีบหาที่จอ ดรถให้เร็วที่สุด หากฝืนใช้ต่อไป รถของคุณอาจจะพังได้ เพราะมันแสดงถึง การที่น้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์มีต่ำมากจนไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ได้อ ย่ างทั่วถึง หรือถึงขั้นน้ำมันเครื่องแห้งมาก ควรจอ ดรถและรอจนเครื่องยนต์เย็น จากนั้นก็ให้ตรวจสอบระดั บน้ำมันเครื่อง แล้วเติมให้อยู่ในระดั บปกติทันที

2. สัญลักษณ์ มาตรวัดความร้อนเครื่องยนต์

สำหรับสัญลักษณ์ที่เหมือนกับปรอทแล้วมีคลื่นน้ำนี้ เป็น มาตรวัดที่บอ กความร้อนในตัวเครื่องยนต์ อาจจะเป็นแบบเข็ม หรือแบบดิจิตอล ซึ่งแบบเข็มไม่ควรให้เกินครึ่ง แต่ถ้าเป็นแบบดิจิตอล แล้วปรากฎสัญลักษณ์นี้ควรหาที่จอ ดและดั บเครื่องเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุทันที

ส่วนใหญ่จะเกิดจากการเ ตื อ นความผิ ดปกติของระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เช่น น้ำย าหล่อเย็นข า ด รั่ว หรือพัดลมหม้อน้ำไม่ทำงาน และไม่ควรฝืนใช้รถต่อ เพราะจะทำให้อุณหภูมิในเครื่องยนต์ร้อนสูงเกินขีดจำกัด จนทำให้เครื่องยนต์เ สี ยห า ยได้

3. สัญลักษณ์ แบตเตอรี่

หล า ยคนก็มักจะเข้าใจผิ ดอยู่บ่อยๆ ว่าสัญลักษณ์นี้หมายถึง แบตเตอรี่เสื่อม ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการแสดงว่า ไดร์ชาร์จกำลังทำงานผิ ดปกติ หรือแหล่งกำเนิดไฟของรถมีความผิ ดปกติ อาจจะเป็นเพราะไดร์ชาร์จเ สี ย ไดร์ชาร์จไม่ทำงาน หรืออาจจะไม่มีการจ่ายไฟเข้าใช้งานในระบบรถยนต์ และถ้าเรายังฝืนใช้รถไปเรื่อยๆ ก็อาจจะทำให้ระบบไฟฟ้าทั้งหมดในรถยนต์ไม่ทำงาน ดังนั้นควรรีบนำรถเข้าศูนย์เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้เรียบร้อยโดยเร็ว

4. สัญลักษณ์ เครื่องยนต์

หากพบว่าสัญญาณนี้โชว์ขึ้น มา นั่นแสดงถึงปัญหาเกี่ยวกับระบบรถยนต์ ซึ่งเป็นไปได้หล า ยอ ย่ าง เช่น สายพานเกินระยะกำหนด, ตัว ECU มีปัญหา หรือ ค่าอ็อ กซิเจนผิ ดปกติ เป็นการแจ้งความผิ ดปกติหล า ยอ ย่ างที่ทำงานได้ไม่สมบูรณ์

ดังนั้นควรลดความเร็วรถลง แล้วนำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการทันที เพื่อป้องกันการเ สี ยห า ยของเครื่องยนต์ หรือหากใครไม่มั่นใจ ก็ให้หาที่จอ ดทันที แล้วเรียกรถยกแทน

5. สัญลักษณ์ เบรก

หากเห็นเครื่อหมายตกใจกลางวงกลม หรือ เบรค ปรากฎขึ้นที่หน้าปัดรถ จะเป็นไปได้ 2 กรณีคือ เราอาจจะดึงเบรกเบรกมือ หรือลดเบรกมือลงไม่สุด ทำให้ปรากฎสัญลักษณ์นี้ขึ้น แต่หากดึงขึ้น หรือลดจนสุดแล้วแต่ยังไม่ดั บ ก็อาจจะเป็นเพราะว่า น้ำมันเบรกลดลงต่ำกว่าระดั บปกติ แต่สำหรับรถบางรุ่นก็จะแยกกันระหว่างระบบเบรกกับเบรกมือ

6. สัญลักษณ์ ไฟ ABS

ABS คือระบบช่วยไม่ให้ล้อล๊อ กเวลาเบรคกระทันหัน จนรถเ สี ยการทรงตัวไถลไปต ามพื้นถนน เป็นการช่วยลดโอกาสที่รถจะพลิกคว่ำ หากพบว่าสัญญาณนี้โชว์ขึ้น มา แสดงว่า รถของคุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับระบบป้องกันล้อล็อ กขณะเบรก แต่ระบบเบรกยังใช้งานได้ปกติอยู่ แต่หากเกิดการเบรกกระทันหัน ระบบ ABS เบรกอาจจะไม่ทำงาน ก็ให้นำรถเข้าตรวจสอบ

ซึ่งนอ กจากสัญลักษณ์ทั้ง 6 อ ย่ างนี้ที่เราได้หยิบยกมาให้ทุกคนได้ทราบกัน ก็ยังมีสัญลักษณ์อื่นๆที่มีความสำคัญไม่แพ้กันที่คนขับรถควรศึกษาและทราบไว้เช่นกัน

นอ กจากนี้ เราจะสังเกตเห็นว่า สัญญาณไฟเ ตื อ นบนหน้าปัดรถนั้น ไม่ได้มีแค่สีเดียว แต่มีหล า ยสี และมีความสำคัญที่แตกต่างกันไป มาดูกันว่าไฟเ ตื อ นแต่ละสีมีความหมายว่าอ ย่ างไร

1. ไฟเ ตื อ นสีน้ำเงิน หมายถึง การเ ตื อ นให้รู้ว่าสิ่งนั้น ยังไม่ควรใช้อ ย่ างเต็มประสิทธิภาพ เช่น สัญลักษณ์เ ตื อ นเปิดไฟสูง หรือสัญลักษณ์เ ตื อ นเครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ เป็นต้น

2. ไฟเ ตื อ นสีเหลือง หมายถึง การเ ตื อ น ให้ระวัง แต่รถยังสามารถวิ่งต่อไปได้ เช่น ระบบป้อ กันล็อ กล้อไม่ทำงาน ระบบควบคุมการทรงตัวไม่ทำงาน เ ตื อ นน้ำมันใกล้จะหมดถัง เป็นต้น

3. ไฟเ ตื อ นสีเขียว หมายถึง การเ ตื อ นให้รู้ถึง สถานะ ว่ากำลังใช้งานอยู่ เช่น กำลังเปิดไฟเลี้ยง เปิดไฟตัดหมอ ก เปิดไฟหน้ารถ เป็นต้น

4. ไฟเ ตื อ นสีแดง หมายถึง การเ ตื อ น ที่มีความเ สี่ ย งจะเกิดอั น ต ร า ย ถ้าเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นสีแดง ควรรีบหยุดรถ และตรวจสอบทันที เช่น ดึงเบรคค้างไว้ ปิดประตูไม่สนิท ไดชาร์จไม่ทำงาน เป็นต้น

ที่มา  bitcoretech