9 พฤติก ร ร มที่ไม่ควรทำก่อนเข้านอน ส่งผลต่อร่างกาย

การนอนหลับ เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน ตั้งแต่เ ด็ กแรกเกิดจนถึงวัยชราต้องนอนหลับอ ย่ างพอเพียง ในคนปกติมีการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆของร่างกายที่มีลักษณะเฉพาะ มีการปรับตัวให้เข้ากับกลางวันและกลางคืน โดยใช้วงจรหลับตื่นเป็นตัวกำหนดเพื่อความอยู่รอ ด การหลับและตื่น มีความแตกต่างกันต ามอายุ โดยเปลี่ยนแปลงอ ย่ างช้าๆ

การข า ดการนอนหลับในคนปกติสามารถทำให้เกิดผลเ สี ยต่อสุ ข ภ า พกายและสุ ข ภ า พใจของคนผู้นั้นได้ เช่น มีอาการมึนงง เวียนศีรษะ ป ว ดศีรษะ หงุดหงิด สมาธิไม่ดี การตัดสินใจแย่ลงเป็นต้น ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชราจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการนอนหลับทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เหมือนการเลี้ยงดูปลาถ้าให้ความเอาใจใส่น้อยให้อาหารไม่ดี ปลาก็จะโตไม่เต็มที่หรือไม่สมบูรณ์อาจมีโ ร คแทรกได้

การนอนหลับพักผ่อนอ ย่ า งเพียงพอ เป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกาย เพราะร่างกายมนุษย์เราควรได้รับการพักผ่อน อ ย่ า งน้อย 6-8 ชั่ วโมงต่อวัน เพื่อเป็นการฟื้นฟูทั้งระบบภายใน และภายนอ กร่างกายในช่วงระยะที่นอนหลับ และเมื่อตื่นขึ้น มาร่างกายจะได้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าพร้อมรับกับวันใหม่ได้อ ย่ างเต็มที่ สิ่งสำคัญคือ กิจก ร ร มต่างๆ ก่อนเข้านอน เป็นเหมือนตัวชี้วัดคุณภาพการนอนหลับของคุณได้ เ ช่ น กั น โดยบางพฤติก ร ร มนั้น ไม่ควรทำก่อนนอน เพราะอาจส่งผลต่อร่างกาย อารมณ์ การตัดสินใจ และสุ ข ภ า พร่างกาย อ ย่ า ง เช่นภูมิคุ้มกันค่อยๆ ล ดลง อาจทำให้เป็นหวัด หรื อติ ด เ ชื้ อได้ง่าย

1 ดื่ มน้ำก่อนนอน มากหรือน้อยเกินไป

หากดื่ มน้ำมากเกินไปก่อนนอน อาจทำให้ต้องลุกมาเข้าห้องน้ำกลางดึก ซึ่งเป็นการขัดจังหวะการพักผ่อน แต่ถ้าหากดี่มน้ำน้อยเกินไป ร่างกายจะได้รับน้ำไม่เพียงพอจนทำให้ในช่วงเช้าตอนตื่นนอนร่างกายขับของเ สี ยออ กมาไม่ดีนัก

2 หอบงานกลับมาทำที่บ้านก่อนนอน

สำหรับกลุ่ม Workaholic หรือ กลุ่มคนคลั่งงาน ที่มักจะหอบงานกลับมาทำที่บ้าน ทั้งที่ความจริงแล้วช่วงเวลาการนอนหลับพักผ่อนนั้นสั้นกว่าเวลาทำงานด้วยซ้ำไป การทำงานก่อนนอนจะทำให้ร่างกายเกิดความเครียดสะสม และส่งผลต่อสุ ข ภ า พในด้านอื่นๆ ที่ไม่เป็นผล ดีเท่าไหร่

3 งีบในช่วงกลางวัน

การนอนหลับกลางวันไม่ใช่เรื่องของความข ี้เกียจ แต่เป็นสิ่งที่ควรทำเพราะดีต่อส ม อ ง การงีบประมาณ 20 นาที จะกระตุ้นให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นในระหว่างวัน แต่ถ้าหากนอน มากกว่านั้น 2-3 ชั่ วโมง อาจส่งผลให้นอนไม่หลับในช่วงเวลากลางคืนได้

4 ใ ส่ ชุ ด ชั้ น ใ น

การใส่ชุ ด ชั้ น ใ นนอน มีผลวิจัยออ กมาแล้วว่าอาจทำให้เสี่ยงต่อ การเป็น ม ะ เ ร็ งเ ต้ า น ม สู งกว่าคนที่ไม่ใส่ เพราะร่างกายจะรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัว ดังนั้น ควรหาชุดนอนแบบหลวมๆ แบบที่ทำให้หลับสบายดีกว่า

5 อาบน้ำเย็นก่อนเข้านอน

แม้บ้านเราจะมีอากาศร้อนเป็นที่ตั้ง แต่การอาบน้ำเย็นก่อนเข้านอนไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก หากอาบน้ำหลัง 3 ทุ่ม ควรอาบน้ำอุ่นแทนจะดีกว่า เพราะเป็นช่วงเวลาร่างกายเริ่มอุ่นขึ้น กระบวนการภายในของร่างกายกำลังปรับตัวเข้าสู่ช่วงเวลาพักผ่อน ดังนั้น หากอาบน้ำหลัง 3 ทุ่มก็ควรอาบน้ำอุ่นจะดีกว่าเพื่อไม่ให้อุณหภูมิในร่างกายเ สี ยความร้อนอีกด้วย

6 บุฟเฟ่ต์อาหารเย็น มื้อ ดึก

มื้อเย็นไม่ควรทานอาหารหนัก หรือบุฟเฟ่ต์อาหาร แบบทานอาหารเยอะ เพราะจะยิ่งทำให้กระเพาะอาหารทำงานหนักกว่าเดิม และจะทำงานหนักเพื่อย่อยอาหารไปเรื่อยๆ ตลอ ดคืน อีกทั้งในช่วงเวลานอนหลับนั้น ร่างกายไม่มีการเผาผลาญมากนัก อาจทำให้เกิดไขมันส่วนเกินได้ง่าย และทำให้อ้วนด้วย

7 ไม่ใส่นาฬิกา

นาฬิกาข้ อมือแม้จะเป็นสมาร์ทโฟนทันสมัยที่มีฟังก์ชั่นหลากหล า ยในปัจจุบัน แม้จะมีประโยชน์ด้านสุ ข ภ า พอย่ างการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ หรือวัดชีพจร ก็ไม่ควรสวมใส่ตอนนอนหลับ เพราะมักจะมีการสั่นเตือน รวมถึงแสงไฟจากนาฬิกาอาจเป็นการรบกวนในช่วงเวลาพักผ่อน

8 นอนหลับไม่เป็นเวลา

การนอนหลับเป็นเวลาเดิมๆ ในทุกคืน จะทำให้ร่างกายรับรู้และทำงานไปได้แบบอัตโนมัติ หากนอนไม่เป็นเวลาอาจทำให้ระบบการทำงานภายในร่างกายผันผวน ซึ่งส่งผลต่อสุ ข ภ า พเมื่ออายุมากขึ้นแน่นอน

9 เล่น มือถือก่อนนอน

เป็นสิ่งที่หล า ยคน มักจะทำเป็นประจำ จนกล า ยเป็นนิสัยที่แก้ได้ย ากเพราะจะทำให้ร่างกายนั้นพักผ่อนได้ไม่เพียงพอ เสี่ยงกับโ ร ค หั ว ใ จ และความดันโลหิตสูงด้วย ยิ่งถ้าหากรับข่าวสารอะไรที่ไม่ดีก่อนนอน จะยิ่งทำให้เก็บไปคิดมาก และเครียดจนกล า ยเป็นนอนไม่หลับ หรือเก็บไปฝันด้วย

9 นิสัยต่างๆ ที่ควรแก้ไขก่อนนอน อาจไม่สามารถทำได้ในทันที แต่ก็สามารถค่อยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มไปทีละเล็ก ทีละน้อยก็ได้ เพราะร่างกายเองก็จะปรับตัวต ามไปด้วย เพื่อสุ ข ภ า พการพักผ่อนที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรง ไม่เ จ็ บ ป่ ว ยได้ง่ายนั่นเอง

ที่มา  krustory    naturebiotec