9 นิสัยคนจน ยิ่งทำอยู่ทุกวัน ก็ยิ่งจนลงทุกวัน ถ้าไม่รีบแก้ ชีวิตมีแต่จน

เมื่อทุกวันนี้หล า ยๆ คนแสวงหาแต่ความร่ำร ว ย แต่ก็มีกลุ่มคนบ้างกลุ่มที่ไม่ว่าจะมีเงิน มากแค่ไหนก็ไม่ร ว ย เพราะยังมีนิสัย าที่ทำให้ตัวเองจนอยู่ และวันนี้เราก็จะพาคุณไปดูว่ามีนิสัยอะไรบ้างที่ทำให้คุณจน กับบทความ 9 นิสัยคนจน ยิ่งทำอยู่ทุกวัน ก็ยิ่งจนลงทุกวัน ถ้าไม่รีบแก้ ชีวิตมีแต่จน ไปดูกันว่ามีนิสัยอะไรบ้างที่ควรรีบแก้ไข ก่อนที่จะสายไปมากกว่านี้

เรื่องของฐานะความเป็นอยู่ของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไปและหลากหล า ยวิถีชีวิต สำหรับคนฐานะปานกลางก็ยังสามารถประ ค อ งการเงินของตัวเองและครอบครัวไปได้บ้าง

ซึ่งเรื่องการเงินนั้นก็มีเรื่องของนิสัย และวินัยในการใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ ย่ า งมาก เรียกว่าจะจนหรือจะร ว ยนั้นก็อยู่ที่วิธีการใช้เงินของเราด้วยนั่นเอง ซึ่งวันนี้มีตั ว อ ย่ า งของการใช้เงินในแบบที่ผิด ไม่ควรทำ เพราะการใช้เงินแบบนี้จะทำให้ยิ่งจนลงเรื่อยๆแถมยังเป็นห นี้สินอ ย่ า งไม่มีวันหมดสิ้นอีกด้วย

1 ลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้มากพอ

การใช้เงินในการลงทุนเป็นสิ่งที่ดี แต่การลงเงินไปกับธุรกิจที่เราไม่มีความรู้ และประสบการณ์มาก่อนเลย เป็นเรื่องที่เ สี่ ย ง มาก เพราะอาจทำให้ ข า ดทุนจนเ จ๊ งหมดตัวและยังทำให้เกิดห นี้ก้อนใหญ่ได้ด้วยในกรณีที่ไปกู้เงินเพื่อ การลงทุน มา

2 นิสัยหน้าใหญ่

ผู้คนจำนวนไม่น้อยใช้เงินเดือนส่วน มากไปกับการ รั ก ษ า หน้าของตัวเอง ทั้งการซื้ อโทรศัพท์มือถือใหม่บ่อยๆ รวมทั้งการใช้ไลฟ์สไตล์ในแบบคนสมัยใหม่ที่เน้นการท่องเที่ยวที่ต้องใช้เงินแถม

ยังไปเที่ยวกันบ่อยแทบทุกสัปดาห์ การซื้ อ กาแฟแก้วละ 60 บาท ทุกนิสัยการใช้เงินเพื่อที่เราจะได้ทำตัวต ามกระแสแฟชั่นได้นั้น ทำให้ต้องสูญเสียเงินไปไม่น้อยเลยทีเดียว

3 ใช้เงินซื้ อความรัก

ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ช าย เมื่อเริ่มต้นคบหากันก็มักจะชวนกันไปเที่ยวไปทานอาหารและทำกิจ ก ร ร ม ต่างๆ ซึ่งต้องใช้เงินจำนวน มากในแต่ละมื้ออาหาร แถมบางครั้งยังต้องเป็นเจ้ามือเลี้ยงอา ห ารคนรั ก

เพราะต้องการแสดงให้เห็นถึงความใจกว้างของตัวเอง และหวังว่า อีกฝ่ายจะมองเห็นความดีของตนเองด้วยนั่นเอง การทำแบบนี้หากทำต่อเนื่องเป็นเวลานานๆก็จะส่ งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินได้

4 ใช้เป็นแต่หาไม่เป็น

สำหรับคนบางคนจะมีความคิดแต่ใช้เงินเพียง อย่ า งเดียว โดยไม่คิดที่จะหารายได้เพิ่มเลย ทำให้รายรับกับรายจ่ายไม่เคยสมดุลกัน แถมยังมีโอ กาสที่การเงินจะติ ดล บได้อีกต่างหาก

5 มีรายได้ทางเดียว

คนทำงานจำนวนหนึ่งมักก้มหน้าก้มต าทำแต่งานของตัวเอง และรอรับเงินเดือนทุกสิ้นเดือน วนอยู่แบบนี้หล า ยสิบปี ทำให้ไม่ได้ก้าวหน้าหรือพัฒนาตัวเองเลย ในขณะที่คนที่ประสบความสำเร็จนั้นมักเป็นคนที่รู้จักเรียนรู้ รู้จักการลงทุนหรือ การทำธุรกิจ ที่จะสร้างรายได้เพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นการทดลองทำอาชีพเสริม หรือนำเงินเก็บมาลงทุนให้งอ กเงยด้วยวิธีการต่างๆ

6 เอาแต่คิดแต่ไม่ลงมือทำ

เชื่อว่าหล า ยคนมีไอเดียดีๆในการจัดการกับระบบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชี หรือ การลงทุนรวมทั้งการเก็บออมเงิน แต่เพราะกลัวว่าจะไม่รุ่ง จึงไม่เคยลงมือทำอ ย่ า งจริงจังจนเวลา ผ่ า นไปเป็นปีๆ ก็ยังไม่ได้หยิบจับอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเสียที ทำให้เสียโอ กาสและเสียเวลาไปมากมาย

7 นั่งรอโอ กาสและโชคช ะ ต า

คนที่ไม่ประสบความสำเร็จมักมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ นั่งรอให้โชคดีเกิดขึ้นกับตัวเอง แต่ไม่เคยลงมือหรือพย าย ามทำในสิ่งที่ย า กลำบากด้วยตัวเองเลย เราควรตระหนักว่า โอ กาสดีๆบางครั้งมันก็ไม่ได้เดินเข้ามาหาเราแต่เราต่างหากที่ต้องออ กไปค้นหาและสร้างมันขึ้น มา

8 ส า ย ป า ร์ ตี้

ใครที่เป็นนักเ ที่ ย วนั กดื่ ม ส า ย บั น เ ทิ ง ชอบแ ฮ งค์เ อ้ าท์กับเพื่อนทุกอาทิตย์ หากเป็นไปได้ควรลดละ เลิ กพฤติก รรมเหล่านี้ หากเลิกได้จะทำให้เรามีเงินเพิ่มมากขึ้นอ ย่ า งคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

9 เ น้ น ก า ร พ นั น

คนที่เชื่อว่า จะสามารถหาเงินจากการเล่ น พ นั นได้นั้น ไม่เคยประสบความสำเร็จได้จริงเพราะเงินแบบนี้ ไม่ใช่รายได้ที่มั่นคง และการเ สี่ ย งโ ช คนั้นก็ไม่ใช่การทำมาหากินที่ถูกต้อง อาจทำให้เกิด ห นี้ สินจำนวน มากขึ้นได้หากยังไม่เลิกนิสัยการเ ล่ น พ นั น

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราควรเปลี่ยนแปลงตัวเอง เลิกทำในสิ่งที่จะส่ งผลต่อระบบการเงินของเรา หากเราสามารถจัดการนิสัยการใช้เงินได้จนเริ่มมีเงินออมได้แล้ว ไม่ว่า จะมากน้อยเท่าใดก็ต ามก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี

เพราะเมื่อนิสัยการใช้เงินของเราเปลี่ยนไป เมื่อเลิกใช้ไลฟ์สไตล์ที่ฟุ่มเฟือย เราก็จะสามารถมีเงินเก็บและทำให้ฐานะการเงินของเรามั่นคงมากยิ่งขึ้น ส่ งผลที่ดีต่อชีวิตโดยรวมทั้งหมดทำให้มีความสุขทั้งตัวเราเอง และคนในครอบครัวด้วย

ที่มา krustory