9 ความเชื่อ การใช้รถบนถนน ที่หล า ยคนเข้าใจผิ ดมาตลอ ด

วันนี้เราจะพาทุกคน มารู้เกี่ยวกับการใช้รถ ซึ่งมีหล า ยเรื่องที่คนใช้รถนั้นเข้าใจแบบผิ ดๆอยู่ ซึ่งความเข้าใจผิ ดนี้ อาจจะก่อให้เกิดอุ บั ติ เ ห ตุ ขึ้นได้ ฉนั้นเราควรที่จะต้องรู้เอาไว้ เพื่อใช้รถบนถนนให้ถูก

การขับรถและการใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้หล า ยคนยังคงมีความเชื่อบางอย่ างที่ผิ ดอยู่ และมักทำต ามๆกันจนเกิด อุ บั ติเ ห ตุ ขึ้นอยู่บ่อยครั้ง บางครั้งก็เป็ นอุ บั ติ เ ห ตุเ ล็กน้อย แต่อุ บั ติ เ ห ตุ ร้ า ย แ ร งที่ทำให้มีผู้เ สี ย ชี วิ ตก็มีให้เห็นใน ข่ า วกันอยู่บ่อยๆเพราะความประม า ท และความไม่รู้รวมทั้งความไม่ใส่ใจในการทำต ามก ฎ จ รา จ รให้ถูกต้อง ในวันนี้เราจะนำเรื่องความเชื่อที่หล า ยคนยังเข้าใจผิ ดมาฝากกัน 9 เรื่อง ดังนี้

1 เลนขวาวิ่งได้ตลอ ดถ้าขับเร็ว

ความจริงแล้วการขับรถแช่อยู่ในเลนขวาไม่ว่าจะความเร็วเท่าใดก็ไม่สมควร เพราะเลนขวาต ามกฎจราจรมีไว้สำหรับการแซงเท่านั้น เมื่อแซงแล้วก็ควรกลับไปวิ่งในเลนซ้ายต ามปกติ

2 ความเชื่อเรื่องการวอร์มเครื่องยนต์ก่อนออ กเดินทาง

หล า ยคน มักจะติดเครื่องยนต์และเบิ้ลเครื่องรถก่อนขับออ กถนน ซึ่งความจริงแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้น เนื่องจากทำให้เปลืองน้ำมันโดยใช่เ ห ตุ เพราะการออ กตัวของรถก่อนที่จะออ กสู่ถนนใหญ่ก็ถือเป็นการวอร์มเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดอยู่แล้ว การที่เราขับรถออ กจากบ้านหรือขับถึงหน้าปากซอยจะทำให้รถทำงานในรอบเครื่องที่ต่ำซึ่งเป็นการวอร์มเครื่องที่เพียงพอแล้ว

3 การใช้แตรรถ

แตรรถนั้น มีประโยชน์ในการบอ กหรือเตือนเพื่อนผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน และยังอาจเป็นสัญญาณที่ใช้เตือนเมื่อมีเ ห ตุต่างๆเกิดขึ้น โดยเราควรเลือ กใช้ระดับเ สี ยงและจังหวะในการบีบแตรให้ถูกต้องและไม่ใช้รบกวนผู้อื่น

4 ความเชื่อที่ว่ารถใหญ่ผิ ดเสมอ

หล า ยคนเชื่อ กันว่าไม่ว่าจะเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ขึ้นเพราะฝ่ายใดผิ ดก็ต าม รถใหญ่กว่าจะเป็นฝ่ายผิ ดเสมอ ซึ่งความจริงนั้นการตัดสินก็จะต้องพิจารณาทุกอย่ างบนความถูกต้องเป็นหลัก ไม่จำเป็นว่าเป็นรถใหญ่แล้วจะต้องผิ ดตลอ ด และการใช้ประโยชน์จากกล้องหน้ารถก็สามารถช่วยให้การตัดสินเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

5 เลี้ยวซ้ายผ่ านตลอ ดไม่เสมอไป

หล า ยคนยังเข้าใจผิ ดในเรื่องของการเลี้ยวซ้ายผ่ า นตลอ ด เพราะในบางแยกก็ไม่ได้ใช้กฎเดียวกันนี้ หากแยกใดสามารถเลี้ยวซ้ายผ่ านตลอ ดได้ก็จะมีป้ายจราจรคอยบอ กไว้ แต่หากไม่มีก็ต้องรอสัญญาณไฟเขียวเช่นเดียวกับรถทางตรงเช่นกัน

6 เปิดไฟฉุ ก เ ฉิ น เพื่อไปตรง

การเปิดไฟ ฉุ ก เ ฉิ นเพื่อขอทางไปตรง เป็นพฤติกร รมที่เห็นและใช้กันบ่อย แต่ความจริงแล้วการทำแบบนี้ก็เ สี่ ยงทำให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ได้เช่นกัน เพราะรถที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งมักมองไม่เห็นสัญญาณไฟของเราทั้งสองด้าน ทำให้อาจเกิดความเข้าใจผิ ดว่าเราจะเลี้ยวได้

7 การจอ ดรถหันหน้าเข้า

ลานจอ ดรถส่วน มากมักจอ ดรถเอาด้านหน้าเข้ากัน แต่ต ามหลักควรจอ ดหันหน้ารถออ ก จะดีกว่า เพราะหากเกิดกรณีแบตหมดหรือรถเ สี ย จะสามารถเปิดกระโปรงหน้ารถเพื่อพ่วงแบตจากรถคันอื่นหรือเพื่อซ่อมแซมเครื่องยนต์ได้สะดวกมากกว่า

8 การใช้เกียร์ P ตอนติดไฟแดง

เมื่อเราจอ ดรถติดไฟแดงหล า ยคน มักใช้เกียร์ P ซึ่งไม่ควรทำเพราะหากเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ มีรถชนด้านหลัง จะทำให้ระบบเกียร์เ สี ยห า ยรุ น แ ร งได้ เกียร์ P นั้นควรใช้ต่อเมื่อจอ ดรถในลานจอ ดรถเท่านั้น

9 ความเชื่อที่ว่าถุง ล ม นิ ร ภั ย จะไม่ทำงานหากไม่คาดซีทเบลท์

ผู้ผลิตรถยนต์มักจะคำนึงถึงความป ล อ ด ภั ย ของผู้ขับขี่มาก่อนเสมอ จึงสร้างระบบให้เราคาดเข็มขัดทุกครั้งที่ขับรถ และระบบของเข็มขัด นิ ร ภั ย กับถุงลมนั้นก็ทำงานแยกจากกันคนละระบบ ที่เห็นว่า รถเบรคกระทันหันแต่ถุงลมไม่ทำงานนั้นอาจเป็นเพราะแรงเบรคหรือแรงชนไม่มากพอที่ทำให้ถุงลมทำงาน

9 เรื่อง ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นการใช้รถใช้ถนนในแบบที่ผิ ดและมักทำต ามๆกัน มา ซึ่งต ามหลักแล้วควรทำความเข้าใจใหม่ และทำให้ถูกต้องจะดีกว่าเพราะหากเกิดก ร ณี ฉุ ก เ ฉิ น จะช่วยทำให้ป ล อ ด ภั ยมากยิ่งขึ้น

ที่มา  krustory