8 อาหารที่ไม่ควรนำมาอุ่นซ้ำบ่อยๆ

เคยไหมที่เวลาทำอาหาร ก็มักจะทำทีละมากๆ โดยใช้เหตุผลว่า กินไม่หมดก็เก็บไว้อุ่นกินวันหลัง ทั้งนี้จะบอ กว่าได้เรื่องประหยัดเวลาก็จริง แต่การทานอาหารก็ต้องคำนึงถึงคุณค่าของอาหารด้วย ในเรื่องของการรับประทานอาหารให้ปลอ ดภั ย แท้ที่จริงแล้วเราจะต้องทำให้สุกและสะอาด และปรุงแต่งน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญ นั่นก็คือ การปรุงอาหารให้สุกนั้น จะต้องทำการปรุงอาหารให้สุกเพียงครั้งเดียว ไม่ควรที่จะนำไปอุ่นซ้ำแล้วซ้ำอีกหล า ยๆรอบ ง่ายๆก็คือ ห้ามอุ่นซ้ำนั่นเอง เพราะจะทำให้เกิดผลต่อร่างกายต ามมาดังต่อไปนี้

1 เห็ด เห็ดบางชนิดสามารถนำมาประกอบอาหารได้ต ามปกติ แต่ก็ไม่ควรที่จะนำมาอุ่นซ้ำบ่อยๆจนเกินไป เพราะจะทำให้สารอาหารประเภทโปรตีนในเหตุนั้นสูญเ สี ยประโยชน์ลงไป และก่อให้เกิดโ ท ษต่อ กระเพาะอาหารของเราได้ง่ายมาก

2 บีทรูท ผักผลไม้สีม่วงชนิดนี้ประกอบด้วยสารอาหารจำนวน มาก แต่ถ้าหากนำมาผ่านความร้อนบ่อยๆก็จะเกิดโ ท ษต่อผู้ที่รับประทาน จึงควรที่ทำให้สุขเพียงครั้งเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงการมวนท้องต ามมาในภายหลังได้

3 มันฝรั่ง หลังจากที่เราทำมันฝรั่งให้สุกแล้ว ควรตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องหรือว่าเก็บไว้ในตู้เย็น เพราะว่าสภาวะเช่นนี้เป็นผลดีต่อ การเจริญเติบโตของโบทูลินั่ม แต่ถ้าหาได้รับความร้อนซ้ำๆก็เกิดโ ท ษในทางที่ตรงกันข้ามได้

4 ผักคื่นช่าย หรือ คื่นฉ่าย เป็นผักที่เราสามารถนำมาผัดหรือนำมาต้มก็ได้ หล า ยคน มักจะชอบนำมารับประทาน นำมาทำเป็นน้ำซุป และเนื่องจากอาหารที่เราทานไม่หมด ส่วนใหญ่เราจะนำไปปรุงใหม่ และนำไปอุ่นซ้ำ เมื่อเราทานอาหารผักชนิดนี้เข้าไปเมื่อเรานำไปอุ่นซ้ำ จะทำให้เ สี ยสารอาหารที่ดีออ กไป ส่งผลไม่ดีสะสมในระยะย าวของร่างกายเราได้

5 ผักโขม เช่นเดียวกับผักคื่นช่าย หากเรานำมาผ่านความร้อนซ้ำแล้วซ้ำอีกหล า ยๆครั้ง จะมีสารอาหารประเภทหนึ่งที่ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายของเรา อีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นตัวก่อมะเ ร็ งได้อีกด้วย

6 ข้าว อันที่จริงแล้วหล า ยคนก็อุ่นข้าวเป็นเรื่องปกติ แต่ขึ้นอยู่ว่าการเก็บข้าวสารของเรานั้นสะอาดหรือเปล่า หากข้าวสารของเรามีสิ่งที่ผิ ดปกติลงไป เมื่อหุงสุกแล้วก็ยังมีสิ่งที่ผิ ดปกติยังไม่สล า ยไปอ ย่ างแน่นอน และสามารถเจริญเติบโตได้ถ้าทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้อง และแน่นอนเมื่อเรานำไปอุ่นซ้ำ เจ้าสิ่งนั้นก็จะทำให้เรารู้สึกอาเจียนและท้องเ สี ยได้ในเวลาต่อมา

7 ไข่กวน และไข่ต้ม ไข่เป็นอาหารประเภทใดที่มีส่วนประกอบที่สามารถนำมาอุ่นซ้ำได้โดยไม่มีปัญหา แต่สำหรับไข่ต้มและไข่กวนนั้น ควรที่จะได้รับความร้อนหรือทำให้สุกเพียงครั้งเดียว ไม่ควรที่จะนำมาอุ่นซ้ำ เพราะจะทำให้เ สี ยโปรตีนในไข่ไป ลองสังเกตตัวเองดูว่า เมื่อเรารับประทานอาหารที่เราอุ่นซ้ำบ่อยๆประเภทไข่ จะส่งผลให้ผู้ที่รับประทานนั้นเกิดอาการไม่สบายได้ง่าย ได้รับสารอาหารที่ไม่เต็มร้อยเท่ากันทำให้สุกเพียงครั้งเดียว

8 ไก่ การที่เรานำเนื้อไก่สุกแช่แข็งไปให้ความร้อนซ้ำๆ จะทำให้โปรตีนที่ซับซ้อนในไก่นั้นแปรสภาพเป็นอ ย่ างอื่นที่ไม่เหมาะสมกับร่างกายของเรา บางคนรับประทานเข้าไปเกิดปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินอาหาร

ที่มา  postsod