8 สิ่งที่บ้านเรามักมองข้าม เถียงกันแทบไม่ออ ก

วันนี้เราก็ได้รวมรวบกลวิ ธีและการกระทำ 8 อ ย่ างของพ่อค้าแม่ค้าที่อาจทำให้เราย้อนกลับมาคิดถึงความสะอาดกันขึ้น มาเลยทีเดียว ใครที่ชอบซื้ อของต ามตลาดเป็นประจำ สงสัยกันบ้างมั้ ยว่า ความสะอาดรวมไปถึงสุขลักษณะบางอ ย่ า งของพ่อค้ าแม่ค้ าในตลาดเป็นอ ย่ า งไร

1 รถเข็นที่ข า ยใ ส้ ก ร อ ก

เวลาข า ยเสร็จแล้วก็มักจะเอารถเข็นไป จอ ดไว้ที่หน้าที่พักของตัวเอง แล้วก็ไม่ได้เก็บอุปกรณ์ในการทำใ ส้ กรอ ก พอตกดึกก็จ ะมีห นู วิ่งพล่าน วิ่งบนตะแกรง แล้วก็ฉ ี่ใส่อีกต่างหาก โดยบางร้านอาจจะมาล้าง บางร้านอาจจะไม่ล้างก็เป็นได้

2 น้ำส้มคั้น

จะเห็นได้เลยว่ามีอยู่หล า ยร้านที่ไม่ได้ทำล้างส้มก่อนที่จะนำมาคั้น และแน่นอนว่ามีเศษดินและเศษต่างๆติดอยู่ที่ผลและเปลือ กส้มที่ไม่ได้ล้างทำความสะอาด มักจะมีส่วนผสมของน้ำย าต่างๆจากสวนติดอยู่ แต่ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ไปซะทุกร้าน บางร้านก็สะอาด ล้างก่อนก็มีนะ

3 ร้านข า ยข้าวข า ห มู

เวลาเอาคะน้าไปล้าง นำไปลวกให้สุกในน้ำข้าวขาห มู และผักคะน้าที่เขาเอาไปลวกในน้ำขา ห มู สุดท้ายเขาก็ตักน้ำมาราดในข้าวเราเหมือนเดิม เจอเกือบทุกร้าน แต่ร้านไหนใช้ผักปล อ ดส า ร และล้สงสะอาด ก็ร อ ดไป

4 ร้านข า ยของทอ ด

ส่วนใหญ่แล้วในแต่ละวันก็จะใช้น้ำมันเหล่านั้นทอ ดอ า หารซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยที่ไม่เปลี่ยนเลยตลอ ดระหว่างวัน แต่จะใช้วิ ธีเอาน้ำมันเก่าออ กครึ่งนึง จากนั้น จะเติมน้ำมันใหม่ลงไปอีกครึ่งนึง แกรองตะกอนสีดำออ ก โดยจะทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก

5 โรตี หรือคนที่ข า ยถั่ว

มักจะเข็นข า ยในช่วงเย็นๆและเวลากลางคืน เวลาคนข า ยไปฉ ี่ ก็จะไปยืนหลบแถวๆใต้ต้นไม้ มือที่เขา จับอะไร คงจะรู้กันอยู่ แล้วเขาก็ไม่ค่อยได้มาล้างมือ หลังจากนั้นเขาก็มาหยิบ ถั่ ว นว ดแป้งให้กับเรา แล้วเราก็กินโรตีทอ ดอ ย่ า งอร่อย

6 ไข่แบ่งครึ่ง

ร้อยทั้งร้อยของร้านที่ใช้เชือ กแบ่งไข่ออ กครึ่งนีง อย่ า งเช่นร้านข้าวราดแกง ข้าวข าห มู ร้านข้าวห มูแดง ที่ใช้เชือ กด้าย เขามักจะไม่ค่อยเปลี่ยน ไม่ค่อยล้าง ใช้ทั้งวันตั้งแต่ร้านเปิดจนร้านปิด และนี่ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น เพราะเคยได้ไปถามกับลูกจ้างร้านเหล่านี้แล้ว ถาม 10 ร้าน 8 ร้านไม่ได้ล้างเลย

7 ถุงมือใช้ซ้ำๆ

เวลาไปสั่งอาหารพวกยำหรือต ามร้านที่จะต้องหยิบของสดจะเห็นได้ว่าพ่อค้า แม่ค้ามักจะใส่ถุงมือข า ยอาหาร แต่ก็มักจะใช้ถุงมือที่ใส่อยู่นี้หยิบทุกอ ย่ า งไม่ว่าจะเป็นอาหาร ใช้ผ้าเช็ดตรงที่ป รุ ง อ าหา ร รวมไปถึงหยิบเงินทอนต่างๆให้เราเอยู่ตลอ ด สุดท้ายก็มาหยิบอาหารต่อ ก็ดูสะอาดดีนะหมายถึงมือพ่อค้าไง

8 ย า คู ล ท์

มีส่วนผสมของน้ำต าลทรายขาว 18 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 3.5 ช้อนชา ให้พลังงานถึง 70 แคลอรี่ มีประโยชน์จริงแต่ไม่ควรดื่ มไม่เกินวันละ 1 ขวด เพราะน้ำต าลมากเกินไป หากชอบดื่ มก็ควรออ กกำลังกายอ ย่ าง สม่ำเสมอ

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้ อสังเกตุที่เราทุกคนสามารถพบได้บ่อยเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงทุกร้านหรือทุกคนที่เปิดร้านข า ยของดังที่กล่าวมานี้จะทำแบบนี้หมด บางร้านก็สะอาดปลอ ด ภั ย ถือว่าเป็นเพียงข้ อสังเกตุที่ทำให้เราระมั ดร ะวั งในเรื่องของความสะอาดมาก ขึ้นนั่นเอง

ที่มา  108archeepparuay