8 สิ่งของที่ไม่ควรทิ้งไว้ในรถ ยิ่งรถที่ต้องจอ ดต ากแดดไว้นานๆ ไม่ควรละเลย

สำหรับผู้ที่ขับขี่รถยนต์บ่อยๆ นอ กจากต้องมีสติในการใช้รถและตรวจเช็คสภาพรถเป็นประจำ เพื่อ การใช้งานอ ย่ างปลอ ดภั ยแล้ว ก็ต้องให้ความใส่ใจกับสิ่งของที่จะนำขึ้นรถด้วย โดยเฉพาะรถที่ต้องจอ ดต ากแดดไว้เป็นเวลานาน วันนี้เราเลยมีสาระที่อย ากนำมาบอ กต่อ กัน เพื่อให้ทุกคนได้ระมัดร ะ วั งกัน

1 ขวดน้ำ

หล า ยคนสงสัยว่า ทำไมขวดน้ำจะทำความเ สี ยห า ยให้รถได้ คุณลองคิดถึงแว่นขย ายที่ตอนเ ด็ ก ๆเรานำมาจุดไฟเล็กๆ ในการรวมกันของแสงในวิช า วิ ท ย าศาสตร์ได้ไหมคะ นี่ก็หลักการเดียวกันครับ แต่เป็นแสงแดดผ่ านขวดน้ำแล้วรวมแสงเป็นแสงเดียว จึงมีโอ กาสที่จะจุดไฟด ว งเล็กๆและลุ ก ล า มไปใหญ่โตได้

2 แบตสำรอง

ในแบตเตอรี่สำรองจะประกอบด้วยสารลิเธียมที่ไวต่อ การทำปฏิกิริย าหากอยู่ในพื้นที่ที่มีความร้อนสูงเป็นระยะเวลานาน มันจะส่งผลให้เกิดการลัดวงจรจนทำให้เกิดการร ะเ บิ ดได้ ซึ่งถ้ามันเกิดร ะเ บิ ดส่วน มากจะเป็นการพุ่งของเปลวไฟ ทำให้อุปกรณ์หรือแผงคอนโซลในรถได้รับความเ สี ยห า ย

3 น้ำมันหอม ร ะ เ ห ยและเครื่องหอมต่างๆ

พวกเครื่องหอมระเหยนี่ก็เป็นอีกชนิดที่ไม่ควรมองข้าม เพราะด้วยมันเป็นของเ ห ล วที่ระเหยได้เมื่อโดนแสงแดด มันอาจจะระเหยละล า ยไปจับตรงรั ง ผึ้ งของช่องแอร์ทำให้เครื่องปรับอากาศเ สี ยห า ยได้

4 กระป๋องสเปรย์

สีสเปรย์ หรือ กระป๋องน้ำย าใส่ผม ต่างๆที่มีการอัอแก๊สไว้ภายใน อันนี้ผมบอ กเลยมันรุ่นแรงกว่าไฟแช็คซะอีก เพราะเมื่อไอ้เจ้ากระป๋องสเปรย์พวกนี้ ถูกความร้อนเป็นเวลานาน จะทำให้สารเคมี และแก๊สในกระป๋องขย ายตัว และอาจจะเกิดประกายไฟหรือร ะเ บิ ดออ กมาได้ ไ ฟ ไ ห ม้รถแน่นอน

5 ไฟแช็ค

ไฟแช็คอาจเป็นหนึ่งในความเ สี ยห า ยที่ะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ เพราะในไฟแช็คมีของเห ล วที่เป็นเ ชื้ อเพลิงอยู่ภายใน แล้วถ้าโดนแสงแดดจัดๆก็จะทำให้ไฟแ ช็ คแ ต ก ตั ว ทำให้รถของคุณเ สี ยห า ยได้มากเช่นกัน

6 โทรศัพท์มือถือ

อ ย่ าลืมนะครับว่าในมือถือนี้มีวงจรไฟฟ้ามากมาย รวมถึงแบตเตอรี่อีก ถ้าเกิดถูกความร้อนจากแสงแดดจัดๆเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดการลั ด ว งจร หรือแบตเตอร์รี่แตกตัว เป็ นอันตร ายเข้าไปอีก

7 ของแต่งรถ หรืออื่นๆที่ผลิตจากย า ง

ของตกแต่งหน้าคอนโซนรถควรหลีกเลี่ยงของตกแต่งที่ทำมาจากย าง เพราะถ้าเกิดของสิ่งนั้นเจอแสงแดดจัดๆมากๆ ก็จะทำให้เกิดการละล า ย ก่อให้เกิดความเ สี ย ห า ยต่อรถ

ไม่เว้นแม้กระทั่งย า งลบดินสอ แถมมันยังจะทิ้งร่องรอยด่างแบบถาวรเช็ดไม่ออ ก ฝากไว้บนคอนโซลรถคันงามของคุณไว้ดูให้ดูต่างหน้าอีกด้วย ดังนั้นทางทีดีไม่จำเป็นก็อ ย่ าเอาของพวกนี้ไว้บนคอนโซลดีทีสุด

8 สกินแคร์และเครื่องสำอาง

อันนี้ง่ายๆเลยครับ ถ้าเกิดโดนแสงแดดร้อนๆเข้ามันก็จะละล า ยเลอะรถอ ย่ า งไรล่ะคะแถมยังทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆเ สื่ อ มคุณภาพเร็วอีกด้วย

บางอ ย่ า งมองดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยๆนะครับ แต่ส่ ง ผลเ สี ยได้มาก อาจจะถึงกับร ะ เ บิ ด ก็ได้

กันไว้ดีกว่าแก้ครับ อะไรอั น ต ร า ยก็อ ย่ า เก็บเอาไว้ในรถเลยครับ นอ กจากนี้ เมื่อวันที่(23 เม.ย. 63) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุ ข ภ า พ (สสส.)

ออ กมาตอบประเด็นสงสัย พร้อมกับการให้ความรู้อ ย่ างถูกต้องกับปชช.ที่ส่งคำถามไปยังช่องทางต่างๆ

เรื่อง เจล แ อล ก อ ฮ อ ล์ ที่เก็บไว้ในรถ อาจมีประสิทธิภาพรถน้อยลง ทำล า ย เ ชื้ อ โ ค วิ ด -19 ไม่ได้เป็นความจริงหรือไม่

โดย สสส. ได้ออ กมาตอบประเด็นสงสัยว่า ประเด็นนี้เป็นเรื่องจริงเนื่องจากสภาพอากาศภาย

ในรถมีความร้อนโดยทำเจล แ อล ก อ ฮ อ ล์ เกิดการระเหย ทำให้ความเข้มข้นของ แ อล ก อ ฮ อ ล์ รถน้อยลงและไม่สามารถทำล า ย เ ชื้ อ โร คได้

ที่มา  poobpub