7 ไฟแจ้งเ ตื อ นบนหน้าปัดรถ ที่คนใช้รถไม่ควรละเลย

สัญญาณไฟเ ตื อ นหน้าปัดรถยนต์ ถือเป็นสิ่งที่ช่วยตรวจสอบความผิ ดปกติของรถยนต์ และแจ้งเ ตื อ นให้เราทราบ ซึ่งจะดีขนาดไหนหากเรารู้ถึงความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ

บนหน้าปัดรถ จะมีสัญญาณต่างๆไว้คอยแจ้งเ ตื อ นให้เราทราบ หากเกิดเหตุการณ์ หรือสิ่งผิ ดปกติเกิดขึ้นภายในรถของเรา แต่หล า ยคนก็มักจะมองข้าม บางคนอาจจะสนใจแค่เข็มวัดความเร็วกับน้ำมันเท่านั้น

ซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ควรปฏิบัติ เพราะยังมีสัญญาณอีกหล า ยแบบที่เราควรจะรู้ไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อความปลอ ดภั ยในการขับขี่มากยิ่งขึ้น วันนี้เราจึงได้รวบรวม 7 สัญญาณไฟหน้าปัดรถยนต์เบื้องต้นที่สำคัญ ที่เราควรรู้ไว้

1. สัญญาณรูปตะเกียงน้ำมัน มีน้ำหยด

หากปรากฏสัญญาณ รูปตะเกียงน้ำมัน มีน้ำหยด ขึ้น มาบนหน้าปัดรถยนต์ของคุณ มันบ่งบอ กว่า น้ำมันในเครื่องยนต์ต่ำมาก และไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ได้เพียงพอ ควรรีบนำไปตรวจเช็กและแก้ไขให้เรียบร้อย ไม่ต้องฝืนใช้รถต่อไปเรื่อยๆ

แต่หากเช็กแล้วไม่พบความผิ ดปกติ น้ำมันอยู่ในระดั บปกติ แต่ยังปรากฎสัญญาณนี้ให้เห็นอยู่ ก็อาจจะเกิดปัญหาที่ปั๊มหัวจ่ายน้ำมันเครื่องได้เช่นกัน ส่งผลให้น้ำมันไปหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ไม่เพียงพอ และแสดงรูปตะเกียงน้ำมัน มีน้ำหยดขึ้น มา

2. สัญญาณไฟรูปเครื่องยนต์

หากคุณเห็นหน้าปัดรถยนต์มีสัญญาณ รูปเครื่องยนต์ นั่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอ กว่า ตัวเซ็นเซอร์ที่ถูกติดตั้งอยู่ในเครื่องยนต์ ตรวจจับได้ถึงความผิ ดปกติบางอ ย่ างภายในเครื่อยนต์ อาจจะเกิดจากการที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถ เกิดการช๊อตที่แผงวงจร

อีกอ ย่ างที่เป็นไปได้ก็อาจจะเป็นเพราะตัวเซ็นเซอร์นั้น มีปัญหาเอง และอุปกรณ์ที่อาจเป็นสาเหตุทำให้ไฟรูปเครื่องยนต์ขึ้น ได้แก่ เซ็นเซอร์วัดออ กซิเจนระบบไอสียมีปัญหา, ฝาถังน้ำมันห ล ว ม, หัวเทียนหรือสายหัวเทียน มีปัญหา และอาจจะมีสาเหตุอื่นๆอีก ไฟเ ตื อ นรูปเครื่องยนต์ อาจไม่ได้แสดงถึงความเ สี ยห า ยรุนแรงของรถ แต่ก็ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ ให้รีบไปตรวจเช็กหาความผิ ดปติ และรีบแก้ไขจะดีที่สุด

3. สัญญาณไฟรูปปรอทมีขีดระดั บน้ำ

หรือ ไฟเ ตื อ นอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูง นั่นบ่งบอ กว่า หม้อน้ำอยู่ในระดั บผิ ดปกติ หากเครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกินกว่าระดั บอุณหภูมิทำงาน ก็จะปรากฎสัญญาณนี้ให้เห็นบนหน้าปัด ไม่ควรใช้งานต่อ เพราะอาจทำให้เครื่องยนต์เ สี ยห า ยได้ เพราะอุณหภูมิของเครื่องยนต์มีระดั บที่สูงกว่าระดั บที่เครื่องยนต์จะทำงานได้ต ามปกติ หากเกิดเหตุการณ์ที่หม้อน้ำร้อนผิ ดปกติ สิ่งที่ควรทำก็คือ จอ ดรถโดยทันที จะช่วยป้องกันความเ สี ยห า ยที่อาจจะเกิดขึ้นได้

4. สัญญาณแบตเตอรี่

หากที่หน้าปัดเครื่องยนต์มี ไฟแจ้งเ ตื อ นเป็นรูป แบตเตอรี่ นั่นเป็นสัญญาณที่เราไม่ควรชะล่าใจ และหล า ยคนก็ยังเข้าใจผิ ดว่า หมายถึง ให้เราทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ได้แล้ว ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการแสดงถึง การทำงานของระบบไดชาร์จผิ ดปกติ และหากเรายังฝืนขับต่อ จะทำให้ระบบไฟฟ้าในรถยนต์จะค่อยๆอ่อนลง ไฟหน้าค่อยๆหรี่และเครื่งอยนต์จะดั บในที่สุด หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ สามารถเป็นไปได้ทั้ง 2 กรณี คือ ไดชาร์จเ สี ย หรือ สายพานไดชาร์จข า ด ทางที่ดีควรหมั่นตรวจสภาพของไดชาร์จ สายพาน ให้อยู่ในสภาพปกติทุกครั้งก่อนเดินทาง

5. สัญญาณไฟเครื่องหมายตกใจกลางวงกลม

โดยปกติแล้ว รูปเครื่องหมายตกใจแบบนี้ จะเป็นการแจ้งเมื่อน้ำมันเบรกลดลงต่ำกว่าระดั บปกติ แต่จะมีรถยนต์บางรุ่นที่ระบบจะแยกกันระหว่างระบบเบรก กับเบรกมือไว้อ ย่ างชัดเจน

แต่ในรุ่นที่ไม่ได้แยก หากมีเครื่องหมายนี้ปรากฏขึ้น มาให้เห็น คือ การแสดงการดึงเบรกมือ หรือลดเบรกมือลงไม่สุด ในกรณีที่ลดลงสุดแล้วยังไม่ห า ย อาจะต้องตรวจเช็กระบบเบรกโดยเร็วที่สุด เพราหากเบรกมีปัญหาแล้วยังฝืนขับรถต่อ จะทำให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ได้ง่าย

6. สัญญาณไฟรูปตู้จ่ายน้ำมัน มีจุดๆด้านล่าง

หล า ยคนอาจจะคิดว่าเป็นการเ ตื อ นว่า น้ำมันใกล้จะหมดแล้ว คุณกำลังเข้าใจผิ ด รูปอาจจะคล้ายๆกันแต่มันคือคนละอ ย่ าง สัญญาณนี้หากปรากฏอยู่บนหน้าปัดรถยนต์ของคุณ หมายความว่า กรองน้ำมันกำลังมีปัญหา อาจมีน้ำผสมอยู่ในน้ำมัน หรือ เกิดจากการที่กรองน้ำมันตัน สิ่งที่ควรจะทำ คือ การนำรถเข้าอู่ หรือศูนย์บริการเพื่อตรวจเช็กกรองน้ำมันให้เรียบร้อย

7. ไฟเ ตื อ นระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อค (ABS)

สาเหตุที่ทำให้ปรากฎสัญญาณนี้ขึ้น มาที่หน้าปัดรถของคุณ อาจจะเกิดจากการขับรถลุยน้ำ ทำให้ระบบไฟฟ้าเกิดการลงกราวด์ เมื่อแห้งสัญญาณก็จะดั บไปเอง แต่หากขับรถบนถนนปกติ แล้วปรากฎสัญญาณนี้ขึ้น มา แล้วห า ยไปเอง ควรนำเข้าอู่เพื่อตรวจเช็กอ ย่ างด่วน เพราะไฟเ ตื อ นนี้ ก็อาจจะมีสาเหตุอื่นๆอีกได้ เช่น ผ้าเบรกหมด หรือ ระดั บน้ำมันเบรกต่ำกว่ากำหนด

สำคัญมาก หากในระหว่างขับรถ แล้วมีสัญญาณ ABS ปรากฏขึ้น มา ควรจอ ดรถแล้วนำรถเข้าเช็กทันที แม้ระบบเบรกจะยังทำงานได้อยู่ก็ต าม แต่หากมีการเบรกกระทันหัน ระบบ ABS อาจจะไม่ทำงาน มันส่งผลถึงความปลอ ดภั ยของคุณ

สัญลักษณ์ต่างๆ บนหน้าปัดรถยนต์ มีด้วยกันหล า ยสี และแต่ละสีก็มีความที่แตกต่างกันไป

สัญลักษณ์ที่มีสีเขียว หมายถึง อุปกรณ์มีการเปิดใช้งาน หรือ กำลังทำงานอยู่

สัญลักษณ์ที่มีสีส้ม หรือสีเหลือง แสดงว่ากำลังมีสิ่งผิ ดปกติเกิดขึ้นกับระบบเครื่องยนต์ ให้ทำการตรวจสอบ การทำงานต ามความเหมาะสม

สัญลักษณ์ที่มีสีแดง หมายความว่า อั น ต ร า ย ให้หยุดการขับขี่ และทำการตรวจสอบโดยเร็ว

สัญลักษณ์อื่นๆ บนหน้าปัดรถ (ที่หล า ยคนน่าจะรู้จักอยู่แล้ว)

สัญญาณไฟเลี้ยง / ไฟกระพริบฉุกเฉิน

ไฟแสดงไฟตัดหมอ กหน้า /หลัง

ไฟเ ตื อ นประตูเปิด

ไฟเ ตื อ นการคาดเข็มขัดนิรภั ย

ไฟแสดงการใช้ไฟสูง / ต่ำ

ไฟเ ตื อ นน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดั บต่ำ

สัญญาณบนหน้าปัด อาจจะมีมากจนไม่สามารถจำได้ทั้งหมด แต่หากเราหมั่นศึกษาบ่อยๆ ก็จะช่วยให้เราพอมีความรู้และมีพื้นฐานในการตรวจเช็กบ้าง และมันจะช่วยให้คุณขับขี่รถได้ปลอ ดภั ยมากยิ่งขึ้น เราไม่ควรละเลยสัญญาณบนหน้าปัดรถกันนะคะ

ที่มา  bitcoretech