7 สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อขั บรถเกียร์ออโต้

รถเกียร์ออโต้เป็นรถที่ให้ความสะดวกสบายในเรื่องของการขั บขี่เมื่อรถติด เพราะจะหมดปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆ มือใหม่หัดขั บก็สะดวกในการฝึกหัดขั บรถได้ แต่เกียร์ออโต้มักจะมีปัญหาในเรื่องของความทนทาน อายุการใช้งาน ดังนั้นเพื่อเป็นการรั ก ษ าสภาพเกียร์ออโต้ให้ใช้ไปได้นานๆ และหลีกเ ลี่ ย งที่จะเ สี ยเงินไปกับการซ่อมหรือเปลี่ยนเกียร์ใหม่ เรามาทำความรู้จักกับพฤติก ร ร มที่ควรหลีกเ ลี่ ย งในการใช้เกียร์ออโต้กันดีกว่า

1. เวลาลากรถต้องดูระบบขั บเคลื่อนด้วย

แน่นอนว่าไม่มีใครอย ากให้เกิดเหตุการณ์ที่ต้องลากรถของเราหรอ ก แต่หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เราก็ควรรู้วิธีการลากรถที่ถูกต้องไว้จะดีกว่านะ หากรถขั บเคลื่อนล้อหน้าก็ต้องลากยกให้ล้อหน้าขึ้นให้พ้นจากพื้นถนน ถ้าหากขั บเคลื่อนล้อหลังก็ต้องลากให้ล้อหลังยกขึ้น เพราะรถเสี ยปั้มน้ำมันเกียร์จะไม่ทำงาน ถ้าลากไปกับพื้นถนน ระบบฟันเฟืองจะมีปัญหา และเมื่อยิ่งลากระยะทางไกลๆ รถเสี่ยงที่จะพังได้ง่าย แต่ทางที่ดีที่สุดคือ การใช้บริการรถแบบที่บรรทุกรถไว้ดีที่สุด

2. เวลาจอ ดรถติดไฟแดงอ ย่ าใช้เกียร์ P

หล า ยคนชอบใช้เกียร์ P เวลาที่จะจอ ดจอ ดติดไฟแดงด้วยความเคยชิน ความสะดวกสบาย หรือ เหตุผลอะไรก็ต าม การทำแบบนี้จะทำให้ชุดเกียร์เกิดความเ สี ยห า ยอ ย่ างมากเวลามีรถมาชนท้าย จริงๆแล้วการจอ ดติดไฟแดงควรเข้าเกียร์ N หรือ เกียร์ D แล้วเหยียบเบรคไว้จะดีที่สุด

3. จอ ดรถบนทางลาดชัน

วิธีการที่จะช่วยยืดอายุกลไกภายในของชุดเกียร์ไม่ให้ชำรุดก่อนเวลาอันควรได้ โดยก่อนเข้าเกียร์ P ให้ดึงเบรกมือจนสุดแล้วค่อย ๆ ปล่อยเบรกให้แน่ใจว่ารถไม่ไหล แล้วค่อยเลื่อนไปเข้าเกียร์ P เพื่อจอ ดรถ

4. อ ย่ าเร่งเครื่องยนต์หรือเบิ้ลก่อนจะออ กตัว

ใครที่ชอบทำแบบนี้ ให้รีบหยุดเลยนะ รู้ไหมว่ามันเป็นการทำให้ชุดเกียร์เสี ยห า ยหนักมาก และยังจะทำให้เพลาขั บพังเร็วขึ้นไปอีก แถมยังรถยังเ สื่ อ มสภาพเร็วมากด้วย มีแต่ข้ อเสี ยแบบนี้ ไม่ควรทำอ ย่ างยิ่ง

5. ใช้เกียร์ว่าง เกียร์ N ปล่อยรถไหลลงเอง

ใครที่ชอบใช้เกียร์ว่าง เกียร์ N ปล่อยรถไหลลงเอง เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะ เพราะจะทำให้ชุดเกียร์จะพังได้ง่าย เนื่อจากข า ดน้ำมันเกียร์ ด้วยความที่เกียร์ N นั้นไม่ได้ใช้น้ำมันหล่อลื่น ความร้อนก็เกิด สูงกว่าเดิม จึงทำให้ชุดเกียร์พังเร็วขึ้น

6. การเหยีย บคันเร่งจน มิด Kickdown เพื่อเร่งแซง

หากเราเหยียบคันเร่งจน มิด หรือ ที่เราเรียกกันว่า Kickdown เพื่อเร่งรถให้แซงขึ้นไปได้เร็วขึ้น การทำแบบนี้บ่อยๆ จะทำให้ระบบเกียร์อายุการใช้งานสั้นลง และ ยังเป็นการลดความปลอ ดภั ยบนท้องถนนอีกด้วยทางที่ดีเวลาจะเร่งเครื่องหรือแซงบางจังหวะจะทำให้เกียร์เปลี่ยนอัตราทดต่ำลงนะ แรงบิดจึงเพิ่มขึ้นเร็ว

เราได้อธิบายสิ่งที่ไม่ควรทำเวลาขั บรถเกียร์ออโต้ไปแล้ว ต่อไปลองมาดูข้ อควรปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้รถเกียร์ออโต้กันดูบ้างดีกว่า ว่าจะมีอะไรบ้าง

ข้ อควรปฏิบัติในการใช้รถเกียร์ออโต้

1. ก่อนสต าร์ทเครื่องยนต์ควรตรวจสอบให้เกียร์อยู่ในตำแหน่ง P และสต าร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่เกียร์อยู่ในตำแหน่ง P เท่านั้น

2. เวลาที่ขั บรถทางลาดชัน ต้องใช้เกียร์ตำแหน่ง D3 แต่ในกรณีที่ทางชัน มากๆ ให้เลื่อนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง 2 เพื่อรถจะทำงานในการช่วยเบรก ส่วนคนขั บควรเหยีย บเบรกไปด้วย

3. ห้ามใช้เกียร์ N หรือ D4 ในการขั บรถลงทางชัน มากๆ เพราะอาจจะทำให้เกิดอุ บั ติ เ ห ตุได้

4. การจอ ดรถในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ควรใช้ตำแหน่ง N แต่ควรใช้ตำแหน่ง P และใส่เบรคมือทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้รถพุ่งไปข้างหน้า

5. หากต้องการเปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งอื่น ควรทำในขณะที่รถยนต์จอ ดสนิท และควรเหยีย บเบรกป้องกันกันรถเคลื่อน

6. ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ 6 เดือนหรือปีละ 2 ครั้ง จะช่วยยืดอายุการทำงานของระบบเกียร์ได้

และนี่ก็เป็นความรู้สำหรับผู้ที่ขั บขี่รถยนต์ โดยเฉพาะรถเกียร์ออโต้ เพื่อยืดอายุการใช้งานรถยนต์ของคุณให้ได้นานยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้คุณต้องเสี ยเงินไปกับพฤติก ร ร มที่ใช้รถแบบผิ ดๆอีกต่อไป แถมยังเป็นการเพิ่มความปลอ ดภั ยในการใช้รถให้คุณอีกด้วย

ที่มา  bitcoretech