7 ของต้องห้ า ม ที่ไม่ควรนำมาวางข้างเตียงนอน ถ้าอย ากนอนหลับสบายตลอ ดคืน

หล า ยคนทำงาน มาเหนื่อยๆคงอย ากจะนอนพักผ่อน แต่พอเอาเข้าจริงๆเมื่อถึงเวลานอนกลับนอนไม่หลับ หรือหลับๆตื่นๆ ซึ่งทำให้การพักผ่อนนั้นไม่เพียงพอ เกิดความอ่อนเพลียในวันใหม่ ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูว่า การที่นอนไม่หลับอาจจะมีสิ่งนี้อยู่ข้างเตียงนอนก็เป็นได้

เพราะทุกคนชอบวางสิ่งของต่าง ๆ ไว้บนหัวเตียง หล า ยคน มักจะชอบนำสิ่งของต่าง ๆ มาวางไว้บนหัวเตียง เวลาต้องการจะได้หยิบใช้อ ย่ างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น นาฬิกาปลุก โทรศัพท์มือถือ หมอนอิง ต้นไม้สีเขียว สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนไม่มีอะไร แต่อาจจะซ่อนสัญญาณที่ไม่ดีต่อสุ ข ภ า พก็ได้

1 ต้นไม้สีเขียวหรือ ดอ กไม้

ต้นไม้สีเขียวหรือ ดอ กไม้จะช่วยทำให้อากาศสะอาด เพิ่มออ กซิเจน แต่ดอ กไม้บางชนิด อ ย่ างดอ กลิลลี่ แม้ว่ากลิ่นจะไม่เป็นอั ร ต ร า ยต่อสุ ข ภ า พ แต่กลิ่น มันฉุน มาก จะส่งผลต่อ การนอนหลับของคุณ ทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้และอาการไม่สบายอื่น ๆ อ ย่ างรุนแ ร งได้

2 น้ำหอม หรือเครื่องหอม

พวกเครื่องสำอางหรือน้ำหอมที่มีกลิ่นหนัก ก็ไม่ควรวางไว้บนหัวเตียงเช่นกัน แน่นอนกระบองเพชรก็ไม่ควรนำไปตั้งไว้บนหัวเตียงหรือใกล้ที่นอน ไม่งั้น มืออาจจะไปโดน มันได้ในขณะนอน

3 นาฬิกาปลุก

คนที่ปกติตื่นโดยโดนนาฬิกาปลุกจะเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียด ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของความดันโ ล หิ ตสูง และจะส่งผลร้ า ยแ ร งต่อผู้ป่ ว ยความดั นโ ลหิ ตสูงได้

4 โทรศัพท์มือถือ

หล า ยคนชอบเอาโทรศัพท์มาใช้เป็นนาฬิกาปลุก รู้หรือไม่ แม้ว่าปิดโทรศัพท์ไว้แล้ว รังสีจากโทรศัพท์มือถือจะมีผลต่อระบบ ป ร ะ ส า ท ส่วนกลาง จะทำให้เกิดอาการป ว ดหัว เวียนหัว ผมร่วงหรือ โ ร ค นอนไม่หลับและอาการอื่น ๆ

อีกอ ย่ าง ในเวลานอน การใช้โทรศัพท์เล่นอินเทอร์เน็ตหรืออ่านข่าวสารในความมืดเป็นเวลานาน รังสีโทรศัพท์มือถือจะทำให้ต ารู้สึกไม่สบาย ถ้านานเกินไปอาจจะทำให้เกิด โ ร ค ต้ อ หิ นหรือจอ ป ร ะ ส า ท ต าเกิดความเ สี ยห า ยก็ได้

5 หมอนอิง

หมอนอิงก็วางไวบนหัวเตียงไม่ได้หรือ ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ไม่ได้ แต่ต้องให้ความสนใจกับการทำความสะอาดให้ดี เพราะว่าหมอนอิงเป็นแหล่งซ่อนตัวที่ดีของไรฝุ่นและแบคทีเรีย

6 ตุ๊กต าที่มีขน

ขนของตุ๊กต าเป็นแหล่งซ่อนตัวของไรฝุ่นและแบคทีเรีย ยิ่งถ้ามันทำจากสารเคมีก็จะเป็นสาเหตุให้น้ำต าไหล เกิดผดผื่น ทำให้ระบบทางเดินห า ยใจและผิวหนังระคายเคือง เพราะฉะนั้นภายในห้องนอนไม่ควรวางตุ๊กต าขนๆ และไม่ควรให้เ ด็ กๆกอ ดนอนด้วย

7 วิทยุหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า

ไม่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดๆไม่ควรวางไว้ใกล้เตียง เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดถึงแม้จะมีขนาดเล็ก แต่มีการแผ่รังสีรุนแ ร ง ยกตัวอ ย่ างเช่นวิทยุ ที่ชาร์จมือถือ เครื่องไล่ยุง จุดที่เหมาะที่จะวางที่สุดคือในมุมห้องที่ห่างจากเตียง

สิ่งที่วันนี้เรานำมาแนะนำ อาจไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ทุกคนสามารถเลือ กวางสิ่งของที่ตัวเองต้องการต ามความเหมาะสมได้ สุดท้ายขอให้ทุกคนสามารถนอนหลับได้ดี กินดีอยู่ดี สุ ข ภ า พร่างกายแข็งแ ร งดีนะคะ

นอ กจากนี้ ตำแหน่งเตียงภายในห้องนอน หากตั้งไม่ตรงตำแหน่งที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อสุ ข ภ า พ ได้ เนื่องจาก ร่างกายของคนเราจะมีสนามพลังที่เกิดจากการไหลเวียนภายในร่างกาย หากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เมื่อนอนหลับ สนามพลังดังกล่าวก็จะหมุนเวียนได้คล่องตัวกับสนามแม่เหล็กของโลกนั่นเอง

สิ่งต้องห้ า ม ในการจัดห้องนอน ที่หล า ยครอบครัวต้องรู้

1 ไ ม่ ค ว ร ติดกระจกไว้ปล า ยเตียงนอน หากเป็นกระจกที่สามารถย้ายได้ ก็ควรที่จะย้ายไปยังตำแหน่งอื่นๆ หรือถ้าไม่ได้ก็นำผ้ามาคลุมกระจกไว้ได้นั่นเองค่ะ

2 ไ ม่ ค ว ร วางหัวเตียงอยู่ตรงหน้าต่าง หากไม่สามารถย้ายเตียงได้ สามารถใช้ม่านโดยการปิดหน้าต่างเมื่อถึงเวลานอนได้

3 ไ ม่ ค ว ร วางเตียงนอนระหว่างประตูกับหน้าต่าง ทางที่ดีควรย้ายเตียงไปมุมอื่นๆ ของห้องนอน อาจจะย้ายไปชิดมุมใดมุมหนึ่งของห้อง หรือจัดวางเตียงในตำแหน่งที่มั่นคงปลอ ดภั ยมากที่สุดของห้องก็ยังได้ค่ะ เพื่อหลีกเลี่ยงจุดอับโชคนะคะ

4 ไ ม่ ค ว ร วางเตียงตรงกับประตู หากไม่สามารถย้ายเตียงไปตำแหน่งอื่นได้ แนะนำให้หาเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแ ร งหรือม่าน มากั้น ก็สามารถช่วยได้ค่ะ

5 ไ ม่ ค ว ร หันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตก หากสามารถปรับทิศทางของเตียงได้ ควรหันหัวเตียงไปทางทิศเหนือ ทิศใต้ หรือทิศตะวันออ กจะดีกว่าค่ะ ถ้าต ามหลักวิทย าศาสตร์แล้ว การหันหัวไปทางทิศตะวันตก

กระแสแม่เหล็กจะเข้าสู่เท้าก่อน และระบายออ กที่ศีรษะ ทำให้สะสมความร้อนเอาไว้ เนื่องจากโลกหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออ ก ทำให้สนามแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์ถูกส่งจากทิศตะวันออ กไปตะวันตก ซึ่งสวนทางกันทิศทางนอนนั่นเอง

6 ไ ม่ ค ว ร นอนใต้ขื่อหรือคาน ทาสีขื่นหรือคานให้กลมกลืนกับผนังห้องให้เป็นสีเดียวกัน ติดไฟแนวคานหรือด้านข้างคานเพื่อให้ไฟกระจายแสง เมื่อมองขึ้นไปจะทำให้เราเห็นไฟแต่ไม่เห็นคานนั่นเองค่ะ

ที่มา  poobpub