6 สิ่งที่คนรักรถควรรู้ เพื่อให้รถอยู่กับเราได้นานขึ้น ใช้งานกันไปย าวๆ

ส่วนใหญ่นั้นก็มักจะใช้รถในการเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด บางคนก็ใช้รถในการท่องเที่ยวช่วงเทศกาล แต่ไม่ว่าจะใช้รถไปทำอะไรก็ต าม เราก็ไม่ควรลืมที่จะดูแลรั ก ษ ารถของเราให้อยู่ในสภาพดีเสมอๆ เพราะกว่าจะซื้ อมาได้แต่ละคันนั้นใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียว คงจะดูน่าเ สี ยดายหากว่าเราจะปล่อยรถที่เราอุตส่าห์ซื้ อหามาได้ ให้พังไปก่อนเวลาอันควร

รถยนต์ จะสามารถใช้งานได้สั้นหรือย าว ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานและวิ ธีการดูแลรั ก ษ า หากเราใช้งานรถอ ย่ างเดียว แต่ไม่รู้วิ ธีดูแลรั ก ษ าที่ถูกต้อง ก็จะทำให้รถมีอายุการใช้งานสั้นลง วันนี้เราจึงนำความรู้มาฝากกันกับ 6 เรื่องที่คนรักรถควรจะรู้ เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถ

1. การตั้งศูนย์ล้อ

ควรจะตั้งศูนย์ล้อ เพราะจะทำให้รถมีความสมดุล เวลาที่ขั บขี่ รถจะได้อยู่ในทิศทางที่ตรง ไม่เบี้ยวไปข้างใดข้างหนึ่ง และควรจะทำพร้อมกันทุกล้อ เพราะจะช่วยในการลดการเกิดอุบัติเหตุและการพลิกคว่ำได้มากเลยทีเดียว

2. ดูแลไส้กกรองอากาศของรถ

ไส้กรองอากาศควรได้รับการดูแลอ ย่ างสม่ำเสมอ และเปลี่ยนที่ระยะทาง ทุกๆ 20,000 กิโลเมตร หรือจะเปลี่ยนพร้อมกับน้ำมันเครื่องไปเลยทุกครั้งก็ได้ ซึ่งไส้กรองอากาศเปรียบเหมือนกับปอ ดของรถ เพราะเป็นส่วนที่ช่วยในการดักจับฝุ่นละอองจากอากาศที่จะเข้าไปในรถ

หากไส้กรองไม่สะอาด ก็จะทำให้มีปัญหากับเครื่องยนต์ได้ อาจจะเกิดเครื่องสั่น เครื่องกระตุก และส่งผลให้เกิดควันเ สี ย และหากใครที่คิดจะนำไปทำความสะอาดด้วยวิ ธีง่ายๆ อ ย่ างการเป่าลมแล้วนำมาใช้ต่อ อาจจะเกิดผลเ สี ยต ามมาแบบไม่คาดคิดก็ได้ เพราะฉะนั้นควรเปลี่ยนไส้กรองอากาศ ทำความสะอาดอ ย่ างถูกวิ ธีจะดีที่สุด

3. ดูแลแอร์รถยนต์

หากอย ากให้แอร์รถยนต์มีอายุการใช้งานนานๆ ควรจะปิดแอร์ก่อนที่จะดับเครื่องยนต์สัก 5 นาที เหตุผลก็เพื่อเป็นการลดความชื้น และไม่ให้ตู้แอร์เป็นที่เก็บฝุ่นสะสม เพราะจะส่งผลต่อ การใช้แอร์ในครั้งต่อๆไปได้ จะทำให้เกิดการอุดตันจากฝุ่น และมีกลิ่นเหม็นอับภายในรถได้ง่าย

4. ตรวจเ ช็ คสภาพห้องเครื่องรถยนต์ ก่อนเดินทาง

ก่อนจะเดินทาง โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่งการเดินทางไกล ในระยะทางย าวๆ ยิ่งต้องตรวจเ ช็ คให้ละเอียดทุกอ ย่ างก่อนจะออ กเดินทาง เช่น ดูว่ามีสายไฟชำรุดหรือไม่ มีน้ำมันรั่วไหม รวมถึงภายนอ กด้วย ไม่ว่าจะเป็น ลมย างรถ ล้อรถ ที่ปัดน้ำฝน เพราะหากเกิดปัญหาแล้วไม่ได้เ ช็ คก่อน อาจจะทำให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ต ามมาได้ง่าย ดังนั้นเพื่อความปลอ ดภั ยในการขั บขี่จึงควรตรวจเ ช็ คสภาพห้องเครื่องให้เรียบร้อย

5. น้ำมันเบรก

ควรตรวจเ ช็ คน้ำมันเบรกอยู่สม่ำเสมอ ควรเปลี่ยนน้ำมันเบรกเมื่อเป็นสีคล้ำขึ้น โดยปกติจะเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน แต่หากน้ำมันเบรกเปลี่ยนสีเร็วกว่าปกติ ก็อาจจะมีสาเหตุมาจากความชื้นได้ ไม่ใช่เพราะน้ำมันเบรกหมดอายุแต่อ ย่ างใด

น้ำมันเบรกมีความสำคัญกับการขั บขี่เป็นอ ย่ างมาก เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเบรก เกี่ยวกับความปลอ ดภั ยในการขั บขี่ ดังนั้นควรตรวจเ ช็ คเพื่อให้เบรกมีประสิทธิภาพในการห้ามล้อ

6. น้ำมันเครื่อง

เรื่องของน้ำมันเครื่องก็เป็นสิ่งสำคัญในการดูแลรั ก ษ ารถที่เราควรจะรู้ไว้เช่นกัน เราควรจะเลือ กน้ำมันเครื่องที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสูง เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน รวมถึงการหมั่นเ ช็ คระดับน้ำมันเครื่องหลังจากใช้รถทุกครั้ง โดยเมื่อจอ ดดับเครื่องไว้แล้วสัก 10 นาที รอให้เครื่องเย็นก่อน แล้วค่อยทำการเ ช็ คระดับให้อยู่ในระดับปกติ เพื่อพร้อมใช้งานครั้งต่อไป

สิ่งที่ควรระวังคือ การผสมน้ำมันเครื่องหล า ยชนิดเข้าด้วยกัน เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะจะทำให้คุณภาพของน้ำมันเครื่องเสื่อมคุณภาพลง ไม่สมดุล

สิ่งเหล่านี้เป็นความรู้พื้นฐานสำหรับคนรักรถ ที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้ไว้ เพราะจะได้ดูแลรั ก ษ าได้อ ย่ างถูกต้อง และเป็นการช่วยยืดอายุในการงานรถยนต์ให้อยู่กับคุณไปได้นานๆ

ที่มา  bitcoretech