6 สิ่งของใช้ใกล้ตัว ไม่ควรเอาไว้ในรถที่จอ ดต ากแดด ใครมีรีบเอาออ กเลย

สำหรับวันนี้เรามีสาระประโยชน์ดีๆ ที่อย ากนำมาฝากผู้ใช้รถ ที่บางทีใช้ของในรถแล้วชอบลืมไว้ หรืออาจจะตั้งใจเก็บไว้ในรถ แต่รู้หรือไม่ว่ามีสิ่งของบางอ ย่ างที่ไม่ควรนำไว้ในรถ ยิ่งรถที่จอ ดต ากแดดไว้ยิ่งไม่ควร อาจจะเกิดอั น ต ร า ยขึ้นได้ ดังนั้นเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง ใครมีรีบเอาออ กเลยนะ จะหาว่าไม่เ ตื อ น

1. กระป๋องสเปรย์

กระป๋องสเปรย์ มีแรงดันสูงมากอยู่ภายใน หากเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือเจอ กับความร้อนจะทำให้เกิดปฎิกิริย าการขย ายตัวของแรงดันในกระป๋อง จนเกิดการ ร ะ เ บิ ด และ อาจเกิดเพลิงไหม้เช่นเดียวกับกรณีไฟแช็ก

2.น้ำแข็งแห้ง

น้ำแข็งแห้ง เมื่อน้ำแข็งแห้งเริ่มมีการระเหิด ที่มีควันลอยออ กมานั่นแหละ จะเปลี่ยนเป็นควันก๊าซคาร์บอนไดออ กไซด์กระจายเข้ามาภายในห้องโดยสาร ทำให้ผู้ขับขี่สูดดม และ หมดสติไปอ ย่ างไม่รู้ตัว ใครที่ซื้อไอติมแล้วทางวร้านบรรจุหีบห่อใส่น้ำแข็งแห้งไว้ด้วย อ ย่ านำมาไว้บนรถให้นำไปเก็บไว้ท้ายรถแทน

3. ขวดพลาสติก

ขวดพลาสติก หล า ยคนอาจคิดว่าความร้อนจะทำให้พลาสติกละล า ยติดกับอุปกรณ์ภายในรถ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ สิ่งที่น่ากังวลกว่านั้นคือขวดพลาสติกใสที่ใส่น้ำไว้เต็มขวด หากถูกวางไว้บริเวณคอนโซลหน้ารถ แล้วเจอ กับแสงแดดที่หักเหมาตรงกับมุมของขวดน้ำพอ ดี จะเกิดปฎิกิริย าทำให้ไฟลุกไหม้ได้

4. ย างลบ

หล า ยๆคนอาจจะงงว่าเพราะอะไร เพราะ ย างลบ มองเผินๆเหมือนจะไม่มีอะไร แต่ย างลบมีสารในกลุ่มตัวทำล า ยพลาสติก คล้ายๆ ทิ น เ น อ ร์ ที่เมื่อเจอความร้อนแล้วจะละล า ยออ กมา ฉะนั้นเมื่อเราวางย างลบไว้ภายในรถที่จอ ดไว้กลางแดดร้อนเปรี้ยง ทำให้ภายในรถมีอุณหภูมิสูง ย างลบเกิดปฎิกิริย าละล า ยกล า ยเป็นน้ำ แล้วค่อยๆ แห้งเป็นตะกอนเกาะติดอุปกรณ์ภายในรถ เมื่อ ดึงออ กแล้วจะเกาะกับพื้นผิวของวัตถุนั้นๆ ทำให้หลุดลอ กออ กมาเป็นแผ่นๆ ทำให้อุปกรณ์ต่างๆภายในรถสีหลุดลอ กออ กมาต าม หากวางไว้บนเบาะหนังก็อาจทำให้เบาะข า ดได้

5. ไฟแช็ค

ไฟแช็คเป็นสิ่งของที่ทำให้เกิดเปลวไฟได้ง่ายๆ หากถูกทิ้งไว้ในรถยนต์ที่มีอุณหภูมิสูง สารเคมีเหลวภายในไฟแช็คจะเกิดปฎิกิริย ากับความร้อนจนเกิดการ ร ะ เ บิ ด ตัว เ อ ง และ เป็นประกายไฟทำให้เกิดเพลิงไหม้ตัวรถ

6. แบตเตอรี่สำรอง Power Bank หรือ โทรศัพทมือถือ

แบตเตอรี่ ไม่ว่าจะเป็นแบตสำรอง Power Bank หรือ โทรศัพท์มือถือ เป็นโลหะที่ทำปฎิกิริย ากับความร้อนได้เป็นอ ย่ างดี จนเกิดการลัดวงจร และ ทำให้ ร ะ เ บิ ด ตั ว เ อ ง ได้เช่นกัน

6 สิ่งของต้องห้าม ที่ไม่ควรมีติดไว้ในรถช่วงหน้าร้อน คนไหน มีสิ่งของเหล่านี้ติดรถรีบนำออ กเลยนะครับ เพราะถ้าลืมไว้อาจนำมาซึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันอ ย่ างใดอ ย่ างหนึ่งได้

ที่มา  bitcoretech