5 ผลไม้ประโยชน์เยอะ ควรมีติดบ้านไว้ กินบ่อยๆ

สำหรับวันนี้เราก็มีสาระประโยชน์ในเรื่องของการกินผลไม้มาฝากกัน ขึ้นชื่อว่าผลไม้ ก็ต้องมีประโยชน์กันทั้งนั้น แต่คุณรู้ไหมว่า ผลไม้บางชนิด เมื่อ กินเข้าไปมากเกินไปอาจจะเกิดผลเ สี ยต่อร่ า งกายได้ เช่น โ ร ค เ บ า ห ว า น โ ร คความดั น

วันนี้เราจึงจะมาแ น ะนำผลไม้ 5 ชนิด ที่ไม่ว่าจะกินเยอะแค่ไหนก็ไม่ส่งผลเ สี ยต่อร่างกาย ยิ่งกินยิ่งมีประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นผลไม้ที่หาทานได้ทุกๆฤดูกาล รสชาติอร่อย กินได้ทุกเ พ ศ ทุกวัย

1 มะละกอสุก

เป็นผลไม้หาทานได้ง่ายอีกชนิดหนึ่ง บางบ้านไม่ต้องไปซื้ อทานเพราะเป็นผลไม้ที่ปลูกง่าย รสชาติหวานอ ย่ า งเดียว มีประโยชน์ในเรื่องของการเติมน้ำย่อยให้กับก ร ะ เ พ า ะ อาหาร

ช่วยให้โปรตีนแตกตัวได้เร็วขึ้น ช่วยทำความสะอาด ลำไ ส้ อีกทั้งใครที่กำลังล ดน้ำหนักควรทาน เพราะเมื่อทานเข้าไปแล้วจะอยู่ท้ อ ง ไม่อ ย า กอาหาร หากกินควบคู่กับการอ อ กกำลังกายไป รับรองว่า น้ำหนักล ดลงแน่นอน

2 แอลเปิล

ไม่ว่า จะแอปเปิลเขียวหรือแอปเปิลแดง ก็ทานได้เช่นกัน เพราะมีประโยชน์ที่คล้ายๆกัน เป็นผลไม้ที่หาทานได้ง่าย เ ด็ ก ๆ ชอบทาน ประโยชน์ของแอปเปิลก็คือ มีเบต้าแคโรทีน วิต ามินซี

เส้นใยไฟเบอร์ชนิดละล า ยน้ำได้ ซึ่งจะช่วยทำความสะอาดลำไ ส้ ของเราได้ดี อีกทั้งยังมีกากใยที่มากสามารถทานได้แบบไม่ต้องปอ กเปลือ ก ช่วยในเรื่องของการล ดน้ำหนักได้ดีเช่นเดียวกัน

3 สับปะรด

ผลไม้มี ร อ บตัว หาทานได้ในทุกๆฤดู รสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่สายพันธุ์ ซึ่งสับปะรด เมื่อทานเป็นประจำจะช่วยล้ าง ส า รตกค้ า งในร่างกายได้ดี มีเอน ไซม์ โ บรมีลินสูง ช่วยกำจั ดของเ สี ยที่เป็นโปรตีนให้แตกตัวสล า ยได้เร็ว ช่วยรั ก ษ าอาการอั ก เ ส บได้ดี ช่วยในระบบการย่ อ ยอ า ห า ร การทำงานของต่ อ ม ไ ร้ ท่อ และช่วยให้ผิ วพรรณสวยงาม กินแล้วร่างกายสดชื่นอีกด้วย

4 แตงโม

ผลไม้รสหวานทานแล้วสดชื่น เพราะมีน้ำมาก มีประโยชน์ในเรื่องของการขั บ ถ่ า ย ปั ส ส า ว ะได้ดี ช่วยคล า ยร้อนให้กับร่างกาย หากทานเป็นประจำจะขับของเ สี ยในร่างกายได้อ ย่ า ง หมดจด ผิ วพรรณจะสวยงาม เพราะทานแตงโมก็เหมือนกับการได้ดื่มน้ำในปริมาณที่มากเช่นกัน

5 องุ่น

ผลไม้ชนิดนี้ราคาค่อนข้างสูงแต่ก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และส า ย พั น ธุ์ แต่หากราคาแพงแค่ไหนประโยชน์ที่ได้มากกว่านั้นร้อยเท่า เพราะองุ่นอุดมไปด้วยเกลือแร่ ช่วยในเรื่องของการบำ รุ ง โ ล หิ ต ซ่อมแซมส่วนที่สีกหรอในร่างกาย บำรุงส ม อ ง บำรุงหั ว ใ จ บำรุงกำ ลั ง แก้กระห า ยได้ดี ใครที่เป็นโ ร ค ผ อ ม ข า ดวิต ามิน แ น ะนำทานองุ่นในมากๆ

เห็นอ ย่ า งนี้แล้วใครที่ไม่ชอบทานผลไม้ต้องไปหาทานกันแล้วละ ส่วนใครที่ชอบทานผลไม้เป็นประจำอยู่แล้วก็ถือว่า โชคดีไป และใครที่กำลังอ ย า กหาซื้ อผลไม้ทานอยู่แ น ะนำ ผลไม้ 5 ชนิดนี้เลย รับรองว่ากินเข้าไปแล้วส่งผล ดีต่อร่างกายมากมายแน่นอน

ที่มา  krustory