5 ทัศนคติแนวคิดบวกที่คนฉลาด ทำงานเป็น มักมีในตัว

วันนี้เราจะพาคุณไปดูทัศนคติของคนที่ทำงานเก่ง และจัดการงานต ามหน้าที่รับผิดชอบได้รวดเร็ว กับ 5 ทัศนคติแนวคิดบวกที่คนฉลาด ทำงานเป็น มักมีในตัว ไปดูกันว่าคนที่ฉลาดวางตัวเป็นนั้นเขาจะมีทัศนคติในการทำงานอย่ างไรบ้าง เพื่อให้หน้าที่การงานของเขาเจริญก้าวหน้า

แม้ว่าทักษะและประสบการณ์ จะเป็นคุณสมบัติสำคัญที่นายจ้างต้องการจากพนักงาน แต่ไม่ว่าคุณจะเก่งกาจขนาดไหนหากไม่มีทัศนคติที่ดีควบคู่กันไปแล้ว องค์กรของคุณ ก็จะไม่อาจเกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สมดุลได้ คนทำงานจึงควรพร้อมด้วย 5 ทัศนคติเชิงบวกต่อไปนี้ เพื่อความก้าวหน้าและความสำเร็จไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ต าม

1 เคารพผู้อื่น

ไม่เฉพาะแต่ผู้ที่มีอาวุโสกว่าเราเท่านั้นที่เราควรเคารพและให้เกียรติ แต่เราควรเคารพทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนที่มีตำแหน่งต่ำกว่าเรา เราควรปฏิบัติต่อพวกเขา ด้วยความสุภาพ แม้เราอาจไม่เห็นด้วยกับเขาในบางเรื่อง แต่ก็ควรโต้แ ย้ งด้วยความสุภาพและให้เกียรติเสมอ

2 ภูมิใจในตนเอง

คนที่มีความภูมิใจในตนเองเกี่ยวกับ งานที่ตนทำมีแนวโน้มที่จะทุ่มเทเพื่อความสำเร็จ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นายจ้างมองหาความภูมิใจ ไม่ได้หมายความว่า เราจะหยิ่งทะนงไม่ยอมรับ ความช่วยจากผู้อื่น แต่หมายถึง เราภูมิใจในผลงานที่ออ กมาจากความทุ่มเทของเราและ อ ย า ก จะทำให้มันดีขึ้นๆ เรื่อยๆ

3 ทำต ามที่รับปาก

เมื่อพนักงานรับปากแล้ว ควรทำให้ได้ เพราะนอ กจากจะแสดงถึง ความรับผิดชอบแล้ว การรับปากทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ยังทำให้พนักงานต้องใช้ความ พ ย า ย า ม มากขึ้น เพื่อจะทำงานนั้นให้สำเร็จ ซึ่งเป็นการพัฒนาการทำงานและความคิดของตนไปด้วย

4 เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่น

คน มีน้ำใจอยู่ที่ไหนใครๆ ก็รัก ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ หรือช่วยเพื่อนร่วมงาน ให้ทำงานสำเร็จก็ล้วนแต่สำคัญ ทั้งสิ้นยิ่งเรามีน้ำใจต่อผู้อื่น มากเท่าไร เราก็จะมีคน อย ากร่วมงาน กับเรามากเท่านั้น และเพิ่มโอกาสได้รับมอบหมายงานที่สำคัญมากขึ้นด้วย

5 ก้าวหน้าในการทำงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

พนักงานที่มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ชอบที่จะคิดนอ กกรอบ เพื่อค้นหาวิธีที่แตกต่างในการทำสิ่งเดียวกัน คืออีกคุณสมบัติหนึ่งที่องค์กร ต้องการแม้สิ่งที่คิดอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด แม้จะ ล้ ม เ ห ล ว แต่คนที่มีทัศนคติเช่นนี้จะไม่หยุดคิดอะไรใหม่ๆ ตลอ ดเวลา และสามารถสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ ที่เป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จได้สักวัน

ที่มา verrysmilejung