5 ความหมายสัญญาณไฟ ที่รถบ ร รทุก ต้องการสื่อให้รู้บนถนน

บ่อยครั้งเมื่อเราขับต ามรถสิบล้อ เรามักจะเห็นว่า รถใหญ่ๆนั้น มักจะส่งสัญญาณไฟแปลกๆ เดี่ยวก็เปิดไฟเลี้ยวขวาที ซ้ายที ซึ่งสำหรับคนที่ไม่รู้ก็จะงงว่าเปิดทำไม เพราะฉนั้นวันนี้เราจะพาทุกคน มารู้จักกับสัญญาณไฟเมื่อเจอรถใหญ่ส่งบอ กว่ามันหมายความว่าอ ย่ างไร

เนื่องจากรถบ ร รทุก เป็นรถคันใหญ่ หากมีการเบรก หรือเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนเส้นทาง จะต้องใช้ความระมัดร ะ วั งเป็นพิเศษและใช้พื้นที่มาก ไม่ได้คล่องตัวเหมือนรถเล็กทั่วไป พวกเขาจึงต้องการที่จะส่งสัญญาณให้เพื่อนร่วมทางทราบ โดยเฉพาะกับรถยนต์ทั่วไป

และสัญญาณเหล่านี้ก็เป็นเหมือนรหัสแจ้งเ ตื อ นให้เราระมัดร ะ วั งมากขึ้นด้วย คนขับรถควรที่จะรู้ไว้ มาดูกันว่า สัญญาณแบบไหน บ่งบอ กถึงอะไร และรถบ ร รทุกต้องการจะสื่ออะไรให้เราทราบบ้าง

1. ห้ า มแซง

เมื่อเราขับรถต ามหลังรถบ ร รทุก และต้องการจะแซงหน้าขึ้นไป แต่รถบ ร รทุกกลับเปิดไฟเลี้ยงขวาขึ้น มาทันที เหมือนจะบอ กเราว่า เขาก็จะแซงขึ้นไปเหมือนกัน นั่นเป็นการส่งสัญญาณบอ กเราแบบเป็นนัยว่า อ ย่ าเพิ่งแซง หรือห้ า มแซงนะ เพราะข้างหน้าอาจจะเป็นทางโค้ง หรือ กำลังมีรถวิ่งสวนเลนเรามา ให้รอก่อนนะ

และถ้าเลยช่วงทางโค้ง หรือปลอ ดภั ย ถนนโล่งแล้ว สามารถแซงขึ้นไปได้ รถบ ร รทุกก็จะส่งสัญญาณให้เรา โดยการเปิดไฟเลี้ยงซ้าย และชะลอความเร็วลง รวมถึงการเบี่ยงออ กซ้ายเล็กน้อย เพื่อให้เราแซงขึ้นไปได้อ ย่ างสะดวกนั่นเอง

2. ข้างหน้ามีด่านตรวจ หรือมีเหตุ

หากเราขับรถสวนเลน หรืออยู่คนละฝั่งกับรถบ ร รทุก แล้วสังเกตเห็นว่า รถบ ร รทุกกำลังตีไฟสูง หรือ กระพริบไฟใส่หล า ยๆครั้ง นั่นเป็นสัญญาณที่จะบอ กคุณว่า ข้างหน้าคุณมีด่านอยู่ ให้ร ะ วั ง ล ดความเร็ว หรืออาจจะมีเหตุเกิดขึ้น จนทำให้เกิดจราจรติดขัด เราควรจะชะลอความเร็วลงเพื่อความปลอ ดภั ย เพราะรถที่วิ่งมาคนละฝั่งกับเรา เขาจะเห็น มาก่อนอยู่แล้วว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าเรา

3. แซงได้ ทางสะดวก

ก็จะคล้ายๆกับกรณีเมื่อ กี้ หากเราเห็นว่า รถบ ร รทุกคันข้างหน้าเรา เปิดไฟเลี้ยงซ้ายไว้ แล้ววิ่งด้วยความเร็วต่ำ เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย โดยที่ข้างหน้าเป็นถนนเส้นตรง ไม่มีซอยหรือถนนทางแยกแต่อ ย่ างใด นั่นเป็นการส่งสัญญาณให้เรารู้ว่า คุณแซงไปได้เลย ข้างหน้าทางสะดวก ไม่มีรถสวนเลน ถนนโล่งปลอ ดภั ย

4. ร ะ วั งข้างหน้า

ถ้าหากเราขับอยู่ แล้วเห็นรถบ ร รทุกร่วมทางกำลังเปิดไฟเลี้ยงซ้ายที-ขวาที สลับกันไปมา นั่นเป็นการส่งสัญญาณให้คุณรู้ว่า ให้ร ะ วั งข้างหน้านะ ชะลอความเร็วหน่อยนะ หรืออาจจะเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ฉุกเฉินข้างหน้า รถบ ร รทุกอาจจะต้องเบรกกระทันหัน จึงตีไฟบอ กให้เราล ดความเร็ว ที่สำคัญเราไม่ควรแซงขึ้นไปในช่วงที่รถบ ร รทุกส่งสัญญาณแบบนี้

5. ขอทางหน่อยนะ

เวลาที่เราขับรถไป แล้วเห็นเพื่อร่วมทางที่เป็นรถบ ร รทุกขับต่อแถวกันในเลนซ้าย แต่จู่ๆมีรถบ ร รทุกคันหนึ่งที่อยู่ในแถว พย าย ามแฉลบหัวรถออ กมาจากแถว พร้อมกับการกระพริบไฟสูง 1 ครั้ง นั่นเป็นการส่งสัญญาณให้เพื่อนร่วมทางอ ย่ างเราทราบว่า ขอทางหน่อยนะ เพราะเขากำลังจะเร่งเครื่องแซง และต้องการใช้ทางวิ่งในเลนที่เรากำลังวิ่งอยู่ และหากเรารับรู้และตกลง ก็ให้เปิดทางให้เขา พร้อมกับกระพริบไฟตอบกลับไป 1 ที

สัญญาณเหล่านี้ ก็เป็นการสื่อส า รเพื่อที่จะทำให้เพื่อนร่วมทางทราบในกรณีที่แตกต่างกันไป และยังเป็นการแสดงถึงความห่วงใยต่อเพื่อนร่วมทางที่ใช้ถนนร่วมกัน รวมถึงเพิ่มความปลอ ดภั ยในการใช้ถนนด้วยเช่นกัน เรียกว่าการแสดงน้ำใจในการขับรถของพี่ใหญ่ สำหรับรถเล็กก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นกัน

ที่มา  bitcoretech