5 ข้อคิด อย่ าเอาความขยันตัวเอง ไปสร้างความฝันคนอื่นให้สำเร็จ

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันเป็นของตัวคุณเอง จงเอาความขยันของคุณสร้างความฝันนั้นให้สำเร็จ แต่ถ้าคุณเอาความขยันของตัวเอง ไปสร้างความฝันให้คนอื่น ความขยันของคุณนั้นก็จะเป็นแค่สิ่งที่ไร้ค่า ไปดูกันว่าความขยันอะไร ที่ขยัน มากเท่าไรก็ไม่ร ว ย กับบทความ 5 ข้อคิด อย่ าเอาความขยันตัวเอง ไปสร้างความฝันคนอื่นให้สำเร็จ

คนเรามีความขยัน มันก็ถูกแล้ว แต่อย่ าขยันทำงานหนักอย่ างเดียว ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย ต้องรู้เท่าทันความขยัน ไม่อย่ างนั้น จะตกหลุ มพร างของมัน

1 ขยันแบบ เน้นปริมาณ

คือว่า ขยันทำให้ได้มากที่สุด ไม่สนใจว่างานที่ออ กมามีคุณภาพไหม อย่ างเช่น ย าจก เขาใช้เวลาทำงาน มาก ‘เท่าที่คุ้น’ นั่นคือว่า ย าจก เคยคุ้นกับการทำงานด้วยเวลา พวกเขาก็จะใช้เวลามากกับทุกๆ งานแค่นั้น แต่ในทางกลับกันนั้น เศรษฐีจะใช้เวลาทำงาน มาก

เท่าที่ควร นั่นคือ งานไหนสำคัญ งานไหนใหญ่ เขาจะใช้เวลาอย่ างเต็มที่มากขึ้น เพื่อผลลัพธ์ที่ดี เพราะงั้น จงอย่ าขยันเน้นจำนวนเฉยๆ จงขยันเชิงคุณภาพด้วยนะ

2 ขยันในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเลย

การที่ทำงานที่ไม่ได้รักจะทำให้เราได้โบนัส เป็นความทุ ก ข์ หล า ยคนก้ มหน้าก้ มทำงาน ที่พวกเขาไม่ได้รัก แล้วคิดดูสิ ว่าทำในสิ่งที่รักกับทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก ทำอันไหนผลงานจะออ กมาดีกว่าล่ะ คิดดู จงมีฉันทะ จงทำในสิ่งใจรักดีกว่านะ

3 ขยันเพื่อความฝันคนอื่น

คนที่ประสบความสำเร็จ พวกเขาจะมีฝัน คนที่ประสบความสำเร็จ ทุกคนจะมีเป้าหมาย และความขยันนี่แหละ เป็นเรื่องที่ดี แต่การมีความขยันอีกแบบ ที่เหมือนจะดี แต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขวางไม่ให้ร ว ย คือความขยันในการสร้างฝันให้คนอื่น

คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลย คือคนที่ต้องทำงานให้กับคนอื่น ที่เขามีฝัน และหากคุณยังหาฝันของตนยังไม่เจอ จะมีคนจ้ างคุณไปทำให้ฝันของเขาสำเร็จ

4 ขยันข าย เวลาแล กเงิน

หล า ยคนคงไม่รู้ว่าเวลา เป็นสิ่งที่มีอยู่ อย่ างจำกั ด ถ้าเราขยันทำงาน เพื่อข ายเวลาแล กเงิน คุณจะไม่มีวันร ว ยเลย ถ้าเลือ กขยันเพื่อข ายเวลา แปดชั่ วโมงต่อวันให้นายจ้าง ร ายได้จึงจำกั ดอยู่แค่นั้น แต่ถ้าคุณเลือ ก ข า ย เวลาเพื่อ

เ งิ น คุณจะไม่ทีทางได้พบกับอิสรภาพทางการเ งิน และอิสรภาพทางเวลาด้วย คน ร ว ยต้องการความมั่งคั่ง เขาจึงคิดว่าเวลาเป็นทรัพย ากร เวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้ พวกเขาจึงเลือ กขยันที่จะรับ เ งิ น ต ามผลของงานโลกระบบทุ นนิ ยม จ่าย เ งิ น ต ามอัตรา

ความสามารถ ในการตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่น นี่แหละ กฎเหล็ กที่สำคัญที่สุดของทุ นนิ ยมที่คุณควรจำ ยิ่งคุณตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่น ได้ตรงใจเขามากขนาดไหน เขาก็ยิ่งพร้อมจะจ่าย เงิน ให้คุณมาก จำไว้นะ

5 ขยันแบบพุ่ งชนไม่สนอะไร

ไม่ว่าคุณจะมีความขยัน ที่เต็มเปี่ยมด้วยความรัก ความฝัน แต่ถ้าคุณยังขยันอย่ างผิ ดๆ อยู่นั่นคือ การขยันอย่ างตะบี้ตะบัน หรือขยันในทางไม่สร้างสรรค์ หรือปรับปรุงอะไรเลย ลองทบทวน

ในสิ่งที่ทำการทบทวนตัวเอง ในสิ่งได้ทำผ่าน มาว่า เกิ ดผลดีผลหรือไม่อย่ างไร ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัว และเป็นเรื่องที่ร่วมคิดกับคนอื่นก็ต าม เพราะต้องปรับปรุงปรับให้ดีขึ้น

ที่มา tamnanna