4 ต้นไม้ ปลูกไว้ในห้องนอน ช่วยนอนหลับสบาย

ต้นไม้ที่ปลูกประดับภายในอาคารบ้านเรือนนั้น มีมากมายหล า ยชนิด แต่สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคน มาดูต้นไม้ที่นอ กจากจะปลูกเพื่อให้ความสดชื่นแล้ว ยังช่วยให้เรานอนหลับ รู้สึกผ่อนคล า ยย ามนอนได้อีกด้วย

ช่วยปรับสภาพอ ากาศให้ดีมากยิ่งขึ้น หลับสนิทตลอ ดทั้งคืนสำหรับต้นไม้ที่ช่วยให้เรานั้นนอนหลับสบาย เพราะว่าจะช่วยปรับอ ากาศในห้องได้เป็นอย่ างดีนั้นจะมีต้นอะไรบ้าง เราไปดูกันเลย

1 ลาเวนเดอร์

ถือเป็นอีหนึ่งพืช ที่ปลูกได้ง่าย เป็นต้นที่มีน้ำมันหอมระเหย ปลูกไว้ในห้องนอน จะช่วยให้เวลากล างคืนจะได้รับก ลิ่ นหอม และยังช่วยล ดความเครียดได้ ทำให้การนอนนั้นสบาย และหลับสนิทมากยิ่งขึ้น เป็นต้นไม้ธรรมชาติที่ช่วยในก ารนอนหลับพักผ่อนได้ และมีอากาศที่สดชื่น

2 ว่านหางจระเข้

ว่านหางจระเข้ มีข้ อ ดีหล า ยๆ อย่ างเลย เช่นเดียวกับการช่วยป รับอากาศเวลากลางคืน และออ กซิเจน ก็จะช่วยทำให้การนอนห ลับของคุณดียิ่งขึ้นไป

3 ลิ้น มังกร

ถือเป็นต้นไม้ที่ให้ความสวยงาม เพราะจะช่วยกรองออ กซิเจนในห้อง และยังช่วยปรับสภาพอ ากาศทั้งหมดในห้องให้ดีขึ้น และเป็นต้นที่ปลูกได้ง่าย ดูแลได้ง่าย ดีต่อทางเดินห า ยใจ มีความสวยงามสบายต า มองแล้วรู้สึกผ่อนคล า ย ช่วยเพิ่มอากาศ ทำให้การนอนหลับของคุณดียิ่งขึ้น

4 ด อ ก มะลิ

ถือเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ ที่มีก ลิ่ นที่หอม และด อ กมะลิจะช่วยล ดความกังวลได้ดี ปลูกเอาไว้ในห้องนอน จะช่วยให้คุณได้รับก ลิ่นหอมอ่อนๆ ของต้น มะลิ ทำให้คุณนอนหลับได้สนิท ตื่น มาพร้อมกับก ลิ่นหอมที่สดชื่น

ที่มา  horoscopedaily99