3 ตัวช่วยเช็ดค ร า บดำบนขอบตู้เย็น

ถ้าพูดถึงตู้เย็นก็คงจะมีกันทุกบ้าน ตอนใช้ใหม่ๆทุกอ ย่ างก็จะดูสะอาด แต่พอใช้นานเข้า ถ้าสังเกตุกันดีๆ ขอบย างนั้นจะเริ่มดำ และไม่ว่าจะทำความสะอาด เช็ดยังไงก็ไม่ออ ก ฉนั้นวันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่จะช่วยจะคุณนั้นทำความสะอาดเช็ดค ร า บดำๆที่ว่านี้ออ กกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

ตู้เย็น เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เรามีเอาไว้สำหรับเก็บอาหารต่างๆ เพื่อที่จะคงความสดใหม่เอาไว้และอยู่ได้นาน มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผักสดต่างๆ เนื้อวัตถุดิบต่างๆรวมถึงอาหารประเภทหลากหล า ยมากมาย มีอะไรก็มักจะใส่เอาไว้ในตู้เย็นทั้งหมด

แต่แน่นอนว่าเมื่อเราใช้ไปนานวันเข้าโดยที่ไม่ได้ดูแลในเรื่องของความสะอาด ก็จะกล า ยเป็นแหล่งสะสมของแบค ที เรียที่เกิดขึ้นจากอาหารได้อ ย่ างง่ายๆ เพร า ะฉะนั้นแล้วเราควรดูแลทำความสะอาดอ ย่ างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในจุดในบริเวณที่เรามักจะมองข้ามไปหรือไม่ทันได้ดู อ ย่ างเช่น บริเวณของขอบย างตู้เย็น ที่มักจะมีเ ชื้ อร า ฝังแน่นติดอยู่ เพาะสัมผัสกับอากาศและความชื้นอยู่ตลอ ดเวลา การนำผ้าชุบน้ำมาเช็ด ก็คงจะไม่ออ กอ ย่ างแน่ๆ วันนี้เราเลยได้มีตัวช่วยทำ 3 ข้ อง่ายๆมาฝากกัน ที่จะช่วยทำความสะอาดได้อ ย่ างง่ายดาย ร อ ยดำร อ ยเ ชื้ อร า ก็จะห า ยไปจนหมด

1 แ อ ล กอ ฮ อล์

ใช้ส้อมพันด้วยกระดาษทิชชูหนาหนา จากนั้นจุ่มลงไปในแอล ก อ ฮ อล์แล้วไปเช็ดต ามบริเวณซอ กของขอบย างตู้เย็น ทำการเช็ดอยู่แบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าค ร า บส ก ป รกต่างๆจะติดขึ้น มาแล้วหลุดออ กจนหมด สามารถเปลี่ยนกระดาษทิชชูได้อยู่บ่อยๆจุ่มส่วนผสมแล้วนำมาเช็ดจนกว่าจะสะอาดทั้งหมด

2 น้ำส้มสายชู กับ น้ำย าทำความสะอาดผ้า

ใช้ผ้าชุบน้ำไปเช็ดต ามบริเวณของขอบย างตู้เย็นที่มักจะเป็นจุดดำๆเป็นเ ชื้ อร า 1 รอบ จากนั้นผสมน้ำส้มสายชูเข้ากับน้ำย าซักผ้า ใช้ผ้าชุบน้ำมาจุ่มส่วนผสมแล้วนำไปเช็ดบริเวณขอบย างตู้เย็นในรอบที่ 2 ก็จะเห็นได้ว่ามีเศษดำๆที่หลุดและติดออ กมากับผ้า เราจะทำแบบนี้ 2-3 รอบ เพื่อความสะอาดและไม่ทิ้งร่องร อ ยต่างๆให้ได้เห็น ในรอบสุดท้ายให้ชุบน้ำเปล่าสะอาดแล้วนำมาเช็ด ก็เป็นอันเสร็จ

3 ย าสีฟัน มาเช็ดออ กได้

ย าสีฟันที่เราใช้ในทุกวันนั้น นำมาเป็นตัวช่วยในการทำความสะอาดขอบย างตู้เย็นที่ดีได้ ให้เราบีบลงไปบนค ร า บที่เป็นจุดดำๆ ทิ้งเอาไว้นานประมาณ 10 นาที จากนั้นหาผ้าชุบน้ำบิดหมาดแล้วนำมาเช็ดถู ค่อยๆแง้มขอบย างตู้เย็นออ กแล้วเช็ดให้สะอาดดี จากนั้นให้หาผ้าชุบน้ำมาทำการเช็คซ้ำในรอบที่ 2 เท่านี้ก็จะช่วยทำความสะอาดได้เป็นอ ย่ างดี

สิ่งสำคัญที่เราควรจะต้องรู้เอาไว้คือในทุกๆขั้นตอนทุกวิ ธีของการทำความสะอาดตู้เย็นนั้น ควรที่จะต้องมีการถอ ดปลั๊กไปออ กให้ดีเ สี ยก่อน เพื่อความปลอ ด ภั ยของตัวคุณเอง เมื่อเสร็จแล้วจึงค่อยเ สี ยบปลั๊กเข้าไปที่เดิม

สำหรับตัวช่วยดีๆทั้ง 3 ข้ อข้างต้นนี้ ก็จะเป็นวิ ธีเคล็ดลับที่จะช่วยทำความสะอาดขอบย างตู้เย็นของคุณให้กลับมาดูสะอาด ไม่หลงเหลือร อ ยค ร า บดำต่างๆร อ ยเ ชื้ อร า ต่างๆให้ได้เห็น บางทีการที่เราไม่ได้ทำความสะอาดนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นอาจจะตกหล่นใส่ลงไปในอาหารที่เราทานทุกวันโดยที่ไม่รู้ตัว ก็จะไม่ดีมากๆกับร่างกายของเรา

ที่มา   hostingrc