20 สิ่งที่นักโภชนาแ น ะควรทำให้บ่อย ดีต่อร่างกาย

ทุกวันนี้เราควรจะหัน มาใส่ใจในเรื่องของสุ ข ภ า พให้มากขึ้น เพร าะทุกวันนี้โ ร คภั ยไ ข้เ จ็ บนั้น มาเยือนเราบ่อย การเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนักว่าเป็นสิ่งที่ควรทำ หล า ยคน

มักละเลยในเรื่องของอาหารการกิน ซึ่งเราจะบอ กว่าเรื่องอาหารยิ่งสำคัญต่อตัวเราเป็นอ ย่ างมาก วันนี้เราเลยมี 20 สิ่งที่นักโภชนาแ น ะควรทำให้บ่อย ดีต่อร่างกาย มาฝากกันจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

1 น้ำมัน มะพร้าว ทานตอนเช้า 2 ช้อนโต๊ะ ช่วยล ดน้ำ ห นั กตัว ล ดผมสีขาวที่เกิดขึ้นบนห นั งศีร ษะได้

2 จิ บน้ำ อุ่นเป็นประจำ ปรับความสมดุลในร่างกายได้ดี ความดั น โ ล หิ ตดีขึ้น ช่วยในเรื่องเบาหวาน ส ม อ ง ตี บได้

3 ดื่ มน้ำอุณหภูมิห้องดีที่สุด การดื่ มน้ำเย็น ทำให้สดชื่นก็จริง แต่ระวังจะจี๊ดขึ้นส ม อ ง ทำให้ป ว ด หั วได้

4 ดื่ มน้ำร้อน 1 แก้วก่อน มื้ออาหาร ช่วยล ดน้ำ ห นั กล ดปริมาณ ไ ข มั น สะสมที่อยู่ในร่างกาย

5 น้ำมะพร้าว ดื่ มเป็นประจำช่วยปรับสมดุล ฮ อ ร์ โ ม น ทานเนื้อมะพร้าวควบคู่ ช่วยฟอ กโ ล หิ ต บำรุงไ ต บำรุงตั บและส่วนอื่นๆในร่างกายได้ดี

6 งดกินของดอง อาหารประเภทท อ ด เลือ กกินแต่ผักและผลไม้

7 แตงโม เป็นผลไม้ชั้นยอ ด แ น ะนำให้ทานในช่วงเวลาตอนเย็น ช่วยบำรุงโ ล หิ ต สล า ย ลิ่ ม เ ลื อ ดได้ ส่วนใครที่มีปัญหามือชาเท้าชา ลองทานแตงโมติ ดต่ อ กัน 3 วัน รับรองห า ย

8 ทุเรียน มีแอนตี้ออ กซิเดนท์ ช่วยต้าน ม ะ เ ร็ ง ล ดระดับค อเ ล สเ ต อร อ ล ช่วยเ ผ าผ ล า ญไขมันได้ดี

9 แกนสับปะรด อ ย่ าทิ้งต้ า น ม ะ เ ร็ งป า ก ม ด ลูกได้หากทานเป็นประจำ

10 กล้วยไข่ ล ดปัญหาผมร่วงได้ บำรุงส ม อ ง ความจำ บำรุงส า ย ต า การมองเห็นต่างๆ บ ร ร เ ท าอาการป วดท างการนั่งนานๆ

11 น้ำมันพืชสกัดเย็น ใช้บ้วนบ้าง จะช่วยล ดกลิ่นปากได้ดี ทำให้ปากสะอาด คร าบหินปูนหลุดได้หากทำเป็นประจำ

12 กล้วยหอม ให้ทานเป็นประจำ เพร าะมีฮ อ ร์ โ ม นชนิดหนึ่งที่จำเป็นต่อผู้หญิง มีส า รที่ช่วยบำรุงเส้นป ร ะ ส า ท ช่วยในเรื่องของการห ล งลื มได้ดี

13 กล้วยน้ำว้า กินวันละ 2 ลูก ช่วยบ ร ร เ ท าอาการป ว ดเมื่อต ามร่างกาย

อาการไ ข้ เ จ็ บ ค อ และช่วยบำรุงตั บ อ่ อ น และต่ อ มทอมซิลได้ดี

14 น้ำย าสระผม ควรเลือ ก น้ า ส ร ะผมที่อ่อนโยน และการสระผมควรสระในช่วงเช้า

15 มะนาวผสมน้ำอุ่น นำไปห มั กผมสามารถช่วยขจัดรังแคบนห นั งศี รษะได้เป็นอ ย่ า งดี โดยห มั กไว้อ ย่ า งน้อย 15 นาที 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์

16 กาแฟ ดื่ มเป็นประจำช่วยให้ความจำดีขึ้น เพร าะมีคาเฟอีน แ น ะนำให้ดื่ มแบบไม่ใส่น้ำต าลจะมีผล ดี ต่อ ร่างกายที่สุด

17 ตะไคร้ นำไปต้มกับน้ำสะอาด ดื่ มเพื่อสุ ข ภ า พ ล ดปัญหาเบาหวานได้

18 ไมโครเวฟ ใช้อุ่นอาหารเท่านั้นไม่แ น ะนำให้ใช้ทำ อ าหาร หรือเป็นเครื่องมือทำอาหารหลัก เพร าะอาจก่อให้เกิดม ะ เ ร็ งได้

19 ไข่ต้ม ทานเป็นประจำ วันละ 2 ฟอง ช่วยล ดน้ำ ห นั ก และลกปัญหาน้ำต าลใน เ ลื อ ดได้ดี

20 น้ำมัน มะกอ ก นำไปห มั กผมช่วยล ดผ มแตกปลา ยได้เป็นอ ย่ า งดี สามารถนำไปน วดหรือห มั กทิ้งไว้ข้ามคืนได้เลย วันถัดไปผมของคุณจะนุ่มลื่น มีน้ำ ห นั ก

ที่มา   krustory