2 ขั้ น ต อ นแก้ปัญหาเมมมือถือเต็ม เครื่องช้าด้วยตัวเอง

ซื้ อมือถือมาใหม่ๆก็ใช้ลื่นปืด แต่พอนานไปเริ่มมีปัญหา เก็บรูปไม่ได้แจ้งเ ตื อ นความจำเต็มอยู่ตลอ ดเวลาจะเก็บข้ อมูล วันนี้เราเลยขอแนะนำการแก้ปัญหาเหล่านนี้ด้วยตนเอง ไม่ต้องเข้าร้าน ด้วย 2 วิ ธีต่อไปนี้

สำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟน มือถือทุกคนต่างก็ต้องเคยประ ส บ กั บปัญหาโลกแ ต กนี้มาแล้วทุกคนอ ย่ าง เช่น แบตเตอรี่หมดเร็วความจำเครื่องเต็มทำให้การทำงานของมือถือช้าลงแต่จะให้ลบข้ อมูล รู ป ถ่ า ยในมือถือก็อาจทำให้หล า ยคนเ สี ยด า ย

ปัญหานี้มักจะพบได้บ่อยครั้งกับผู้ที่ใช้มือถือทุกคนแม้จะเป็นรุ่นใหม่ๆที่เพิ่งจะผลิตออ กมาหรือแม้แต่การแก้ปัญหาด้วยการซื้ อเมมโมรี่การ์ดเพื่อเพิ่มความจำให้กับตัวเครื่องแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น โดยวิ ธีแก้ปัญหากวนใจเหล่านี้คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองแ บ บไม่ต้องไปถึงร้านซ่อมให้เ สี ยเวลาเ สี ยเ งิ นดังนี้

วิ ธีที่หนึ่ง ล้างไฟล์แ บ บตั้งค่าจากโรงงาน

เป็นวิ ธีที่ล้างไฟล์ขยะ เพิ่มความจำให้กับเครื่องได้อย่ างดี แต่ทั้งนี้ข้ อมูลต่างๆ ที่เคยมีก็จะห า ยไปด้วยเช่นกัน ดังนั้น หากเลือ กวิ ธีนี้ ผู้ใช้งานควรจะ Backup หรือสำรองข้ อมูลไว้ก่อนล่วงหน้า

ขั้นแรกให้กดปุ่ม Volume เพิ่มเ สี ยง ปุ่ม Home และปุ่ม Power ค้างไว้พร้อมๆ กัน หน้าจอจะขึ้นรูปเครื่องหมายตกใจ ให้กดไปที่ปุ่ม Power อีก 1 ครั้ง แล้วเลือ กคำสั่ง wipe cache partition โดยใช้ปุ่ม Volume ในการเลื่อนบังคับ

ระมัดระวังอ ย่ าโดนปุ่มอื่น เพราะจะทำให้ข้ อมูลของมือถือห า ยทั้งหมด และใช้ปุ่ม Power ในการตกลง เลือ ก Yes เครื่องจะล้างแคชไฟล์ขยะทันที

เครื่องจะ Reboot ตัวเองเหมือนเป็นการได้รีเซ็ตมือถือให้เหมือนใหม่ ต ามการตั้งค่าตั้งแต่เริ่มที่ออ กจากโรงงาน เพิ่มเนื้อที่ในมือถือได้ดังเดิม

วิ ธีที่สอง ล้างไฟล์ขยะทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในเครื่อง

โดยให้เข้าไปยังเมนู ตั้งค่า แล้วเลือ กการติดตั้ง App แล้วเลื่อนลงมาบรรทัดล่างสุดจะเห็นคำว่า ที่เก็บข้ อมูล หรือ ทางลัดข้ อมูลและแอพ หน้าจอจะเปลี่ยน เป็นหน้าที่แสดงถึงรายละเอียดต่างๆ

ของการดาวน์โหลดข้ อมูล แอพพลิชั่นต่างๆ ที่ได้ทำการโหลดมาติดในตัวเครื่อง ยิ่งถ้าโหลด App มามากเท่าไหร่ ก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มภาระให้กับมือถือมากเท่านั้น

แม้ว่าบางแอพพลิเคชั่นจะไม่ค่อยได้เปิดใช้งานก็ต าม แต่บางแอพพลิเคชั่นจะมีการทำงานภายใน ทำให้การทำงานของเครื่องช้าลงไปเรื่อยๆ และทำให้แบตเตอรี่มือถือหมดเร็วยิ่งขึ้น

ดังนั้น การลบแอพพลิเคชั่นที่ไม่ได้ใช้งานจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรทำ อย่ างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หรือ 2 สัปดาห์ครั้งก็ยังดี

โดยให้เลือ กกดเครื่องหมายถูกในแอพพลิเคชั่นที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน แล้วเลือ กล้างข้ อมูล เท่านี้ก็เรียบร้อย

วิ ธีเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นได้พอสมควรแต่อ ย่ างไรก็ต ามหากเมื่อทำแล้วยังเกิดปัญหาเดิมๆอยู่แนะนำให้นำมือถือไปยังศูนย์บริการเพื่อให้ช่างได้ตรวจสอบเพราะอาจ

เกิดจากปัญหาการทำงานระบบภายในตัวเครื่องก็เป็นได้ทั้งนี้ผู้ใช้งานเองควรหมั่นดูแลตรวจสอบมือถือที่ใช้งานอยู่เป็นประจำอ ย่ า งสม่ำเสมอเพื่อจะได้เป็นการ ยื ด อ า ยุการใช้งานของมือถืออีกด้วย

ที่มา  krustory