ใครใช้แก้วน้ำเก็บความร้อนเย็นติ ดกันหล า ยปี ควรดูไว้

ถ้าพูดถึงแก้วเก็บร้อนเย็น หล า ยคนคงรู้จักกันเป็นอ ย่ างดี มันคือแก้วที่เก็บอุณหภูมิที่ได้นาน แต่หล า ยคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการใช้ที่ถูกต้องนั้นเป็นอ ย่ างไร ไม่ได้เพียงแค่ใส่น้ำไว้เท่านั้น ฉนั้นวันนี้เรามีความรู้ดีๆกับเรื่องนี้มาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลยยย

สมัยนี้หล า ยคนเริ่มหัน มาใช้แก้วส่วนตัวกัน มากขึ้น มักจะพก แก้วน้ำเก็บความร้อนเย็น เพราะช่วยให้สะดวกมากขึ้น ช่วยล ดขยะรั ก ษ าสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการป้องกันการใช้แก้วร่วมกับคนอื่นได้อีกด้วย มองดูแล้วก็เห็นแต่ประโยชน์ของการใช้แก้วเก็บความร้อนเย็น แต่ก็มีสิ่งที่ควรระวังอยู่เช่นกัน

ซึ่งได้มี นายแ พ ท ย์ กงย่งเซียง ชาวไต้หวัน ได้ออ กมาเปิดเผยว่า เขาพบผู้ป่ ว ยร า ยหนึ่ง ที่มีสาเหตุมาจากการใช้กระติกน้ำ หรือแก้วเก็บเก็บความร้อนเย็น ที่ใช้อยู่ใบเดิมๆซ้ำๆเป็นเวลานาน ส่งผลให้ผู้ป่ ว ยร า ยนี้ป่ ว ยโดยไม่รู้ตัว

ผู้ป่ ว ยร า ยนี้ มีอายุประมาณ 50 ปี เขามีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ที่เชี่ยวชาญ เกือบ 30 ปี และก็ไม่เคยมีประวัติอุบัติเหตุทางการจราจรเลยสักครั้ง แต่วันหนึ่งเขาขับรถในตอนเช้า

กลับเกิดอาการ brain fart หรือที่เรียกว่า ตดส ม อ ง เป็นการที่อยู่ในสภาวะ ลืมเรื่องที่รู้ขึ้นใจ หรือคิดอะไรที่ง่ายๆไม่ออ ก และวันนั้นก็ทำให้เขาขับรถไปชนเข้ากับร้านอาหารข้างหน้า

ตัวเขาเองก็ยัง งงกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น ว่าเกิดได้อ ย่ างไร เพราะเขาไม่ได้มีอาการง่วงนอนอะไรเลย ตอนเช้าเขาก็สดชื่นดี แต่กลับเกิดเรื่องขึ้น ซึ่งเขาก็ไม่ได้

รับบาดเ จ็ บอะไรมาก แต่เมื่อมีการตรวจส ม อ ง กลับพบว่า เขาเป็น เยื่อหุ้มส ม อ งเสื่อม และยังมีภาวะโ ลหิ ตจ า งขั้นรุ นแ ร ง รวมถึงการทำงานของไ ตที่ไม่ปกติ

นายแ พ ท ย์ กงย่งเซียง ได้ทำการตรวจและรั ก ษ าผู้ป่ ว ยร า ยนี้ ผลตรวจพบว่า เขาอ่อนเพลียได้ง่าย และยังมีกลิ่นปากมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนี่คือปฏิกิริย าของโลหะ สรุปได้ว่า เขาได้รับ ส า ร ตะกั่วที่มากเกินไป จากการสะสมมาเป็นเวลาหล า ยปี

หลังจากได้ทำการสำรวจพฤติก ร ร มผู้ป่ ว ยร า ยนี้ จึงพบว่า เขาใช้ แก้วน้ำเก็บความร้อนเย็น เป็นเวลานาน เมื่อสอบถามก็ได้ทราบว่า แก้วเหล็กของเขานั้นเก่ามากจนเป็นส นิ มและมีรอยร้าวเกิดขึ้นจำนวน มาก ซึ่งเขาติดใช้แก้วเก็บความร้อนเย็นใบนี้มานานเกือบ 20 ปี ไว้สำหรับใส่กาแฟ โดยไม่เปลี่ยนแก้วใหม่เลย

จึงทำให้เขาดื่ ม ส า ร โลหะเข้าไปในร่างกายพร้อมกับเครื่องดื่ มด้วย เป็นสาเหตุให้เขาเป็น เยื่อหุ้มส ม อ งเสื่อมโทรมอ ย่ างรุนแรง เกิดภาวะส ม อ งเสื่อม หลังจากนั้นไม่ถึง 1 ปี ที่เขาขับรถพุ่งชนร้านอาหาร เขาก็ได้จากไปด้วย โ ร คปอ ดบวม ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นเอง

แ พ ท ย์จึงได้ออ กมาเ ตื อ น สำหรับคนที่ติดใช้ แก้วน้ำสแตนเลสเก็บความร้อนเย็น ให้ระวัง อั น ต ร า ย

จากการนำโลหะเข้าสู่ร่างกายเหมือนกับกรณีตัวอ ย่ าง และได้แนะนำวิ ธีใช้ให้ปลอ ดภั ย

วิ ธีใช้แก้วน้ำสแตนเลสเก็บความร้อนเย็น ให้ปลอ ดภั ย

สำหรับเครื่องดื่ มที่มีโปรตีน เช่น น ม น มถั่งเหลือง น้ำเต้าหู้ และอื่นๆที่เป็นเครื่องดื่ มโปรตีน ควรจะดื่ มให้หมดในทีเดียว

เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นานข้ามวัน จะทำให้เชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ และส่งก ลิ่ นเ ห ม็ น เมื่อใช้เสร็จก็ควรล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย

สำหรับเครื่องดื่ มที่มีฤทธิ์เป็นก ร ดและด่ า ง เช่น น้ำมะนาว ชา ควรดื่ มให้หมดภายใน 2 ชั่ วโมง

และควรใช้แก้วที่ทำมาจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน เพราะหากแก้วเก็บความร้อนได้ไม่ดีพอ จะทำให้ส่งผลต่อร่างกายได้ เช่น ส ม อ งและโ ร คโ ล หิ ตจ า ง

ควรทำความสะอาด แก้วน้ำสแตนเลสเก็บความร้อน-เย็น อ ย่ างสม่ำเสมอ เมื่อใส่เครื่องดื่ มและดื่ มจนหมดแล้ว ให้รีบล้างขึ้นทันที อ ย่ าทิ้งไว้ข้ามคืน

ไม่ควรใช้แปรงเหล็กในการขัดทำความสะอาด เพราะจะทำให้โลหะด้านในเ สี ยห า ย และละล า ยออ กมาปนในเครื่องดื่ มเวลาใช้ได้

ที่มา  bitcoretech