ใครกำลังจะสร้างบ้านรู้ไว้ การคิดค่ าเเรงก่อสร้างที่เข้าใจง่ายๆ

วันนี้เรามีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ สําหรับคนที่กำลังคิดสร้างบ้าน แต่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ เราจึงมีวิ ธีการคํานวณค่าใช้จ่าย วันนี้เลยขอยกตัวอ ย่ าง ต้น ทุ น ค่าเเรงเป็น บ้ า น คสล 2ชั้นทั่วไป

1 ค่าเเรงงานหลังคา บ้ า น เเต่ละหลังอาจจะมีค่าเเรงงานหลังคาที่เเตกต่างกัน เนื่องจากหลังคา บ้ า น เรานั้น มีหลากหล า ยเเบบหลากหล า ยสไตล์ ค่าเเรงโครงหลังคา ถ้าเป็นเหมาต่อตรม.ในท้องตลาดจะอยู่ที่ 150-450 บ า ท ต่อตรม.เช่น ทรงปั้นหย า 350-450 บ า ท ต่อต ารางเมตร

เเต่ถ้าเป็นทรงเพิงหมาเเหงนก็จะอยู่ที่ประมาณ200-250 บ า ท ต่อต ารางเมตร ขึ้นอยู่กับร า ยละเอียด เเละความซับซ้อนของงาน เป็นต้น ส่วนค่าเเรงงาน มุงหลังคาทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 150-450 บ า ท ต่อต ารางเมตรขึ้นอยู่กับชนิดของกระเบื้องวัสดุมุงหลังคาด้วยเช่น ถ้าเป็นหลังคาทรงปั้นหย าจะอยู่ที่150-350 บ า ท เเต่ถ้าเป็น หลังคาเมทัลชีทก็จะต่ำลงที่ 50-150 บ า ท ต่อต ารางเมตรได้

2 ค่าเเรงงานพื้น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานปูกระเบื้องงานปูลามิเนต หรือปูพื้นไม้ปาเก้ เเล้วเเต่สเปคซึ่ง ร า ค า ก็จะเเตกต่างกัน ค่าเเรงงานพื้น จะอยู่ที่ 25-35เปอร์เซน ของต้น ทุ น ตัวอ ย่ างค่าเเรงงานพื้นที่ใช้กัน มากที่สุดคือค่าเเรงงานปูกระเบื้อง โดยทั่วไปต ามท้องตลาดจะอยู่ที่ตั้งเเต่ 100-300 บ า ท ต่อต ารางเมตรขึ้นอยู่กับชนิดของกระเบื้อง พื้นที่ ความย ากง่ายเเละความปราณีตของงานด้วย

3 ค่าเเรงงานผนัง โดยทั่วไปค่าเเรงงานผนังจะอยู่ในช่วง35-45เปอร์เซน ของต้น ทุ น ผนังทั้งหมดต้น ทุ น ค่าเเรงงานผนังก็จะเเบ่งเป็น 2ส่วนด้วยกันก็คืองานก่ออิฐเเละงานฉาบปูน ค่าเเรงงานก่ออิฐ (ชั้นเดียว) ปัจจุบันจะอยู่ที่80-150 บ า ท ต่อต ารางเมตร ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับชนิดของอิฐที่ก่อด้วยว่าเป็นอิฐมอญหรืออิฐมวลเบา

อีกส่วนที่ต้องเเยกคิดออ กมาคืองานทำเสาเอ็นเเละทับหลังต ามช่องประตูหน้าต่างหรือผนังที่กว้างต ามกำหนด โดยทั่วไปจะคิดเป็น ร า ค า ต่อเมตรอยู่ที่ 30-80บ า ท ค่าเเรงงานงานฉาบปูนจะอยู่ที่ 80-150บ า ท ต่อต ารางเมตร (ต่อด้าน) เเละส่วนงานฉาบภายนอ ก ก็อ ย่ าลืมคิดค่าตั้งนั่งร้านรอบ บ้ า น ด้วย งานฉาบที่ตกลงกันก็ต้องดูด้วยว่ารวมหรือไม่รวมค่าจับเซี้ยมด้วยมั้ย ซึ่งค่าเเรงจับเซี้ยมทั่วไปคิดที่เมตรละ 20-30บ า ท

4 ค่าเเรงงานโครงสร้าง ต้น ทุ น ค่าเเรงที่มากที่สุดของค่าเเรงร า ยการอื่นๆ โดยค่าเเรงโครงสร้างเฉลี่ยอยู่ที่ 20-25เปอร์เซน ของต้น ทุ น โครงสร้างขึ้นอยู่กับเเบบก่อสร้าง ความย ากง่ายของโครงการนั้น ๆ เป็นต้น เเละถ้าเราจะประเมินค่าเเรงงานโครงสร้างในท้องตลาด คิดเหมาเป็นต่อต ารางเมตรกันที่ 800-1,200 บ า ท ต่อต ารางเมตร

5 ค่าเเรงงานประตูหน้าต่าง งานอลูมิเนียมส่วนใหญ่จะเป็นช่างทีมงานที่เชี่ยวชาญงานอลูมิเนียมโดยเฉพาะก็จะ ตัดเหมาทั้งค่าของเเละค่าเเรง ค่าเเรงงานประตูไม้ ส่วน มากก็จะคิดเป็นจุดเช่น บานไม้อัดอยู่ที่ 300-1,000บ า ท ต่อบานเเต่ถ้าเป็นบานไม้จริงอาจจะสูงขึ้น มาที่ 1,000-2,000บ า ท ต่อบาน เป็นต้น

6 ค่าเเรงงานบันได ค่าเเรงงานบันไดทั่วไปจะอยู่ที่ 15-20เปอร์เซนของต้น ทุ น งานบันได ซึ่งค่าเเรงในการทำบันไดส่วน มากก็จะเป็นเรื่องของงานติดตั้งไม้บันไดงานทำราวบันได ราวกันตก เป็นหลัก ซึ่งที่ เปอร์เซน ต้น ทุ น ค่าเเรงต่ำกว่าค่าของมากเนื่องจากงานบันไดจะมีการใช้วัสดุค่อนข้างเยอะค่าเเรงบันได บางงานก็มีการคิดเหมาได้เช่นกัน เช่น ราวบันไดเหล็ก ราวบันไดเเสตนเลส ก็คิดกันเป็น ร า ค า ต่อเมตร

7 ค่าเเรงงานสี ในปัจจุบัน โดยทั่วไปก็จะคิดเป็นต่อต ารางเมตรที่ 25-60 บ า ท ส่วนค่าเเรงทาสีก็อยู่ที่ 30-70 บ า ท ต่อตรม.ส่วนงานสีประตู สีไม้บันได สีงานระเเนงงานสีตกเเต่งผนัง ก็จะคิดกันเป็นจุดเป็นจุดไปเเละที่สำคัญก็อ ย่ าลืมเรื่องของค่าใช้ จ่ า ย ในการตั้งนั่งร้านสำหรับงานภายนอ กด้วย ส่วนค่าเเรงงานสีอยู่ที่ 40-50เปอร์เซน ของต้น ทุ น ส่วนของผมเองหล า ยงานก็จะมีเปอร์เซนค่าเเรงนี้สูงกว่าเปอร์เซนค่าของ เนื่องจากร า ยละเอียดของงานเเละความประณีตของงานที่รับได้

8 ค่าเเรงงานไฟฟ้า ทั่วไปจะอยู่ที่ 45-50เปอร์เซนของต้น ทุ น งานไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับจำนวนจุดปริมาณ ลักษณะการเดินสายไฟ เป็นต้น ส่วน มากเวลาคิดต้น ทุ น ค่าเเรงไฟฟ้าก็จะประเมินเป็นจุด อ ย่ างเช่น ถ้าเดินไฟร้อยท่อพีวีซี ทั่วไปก็จะอยู่ที่ 250-500 บ า ท ต่อจุดหรือถ้าเป็นเดินไฟท่อ EMT โชว์สไตล์ลอฟท์พวกนี้ ร า ค า ก็อาจจะขึ้น มาอยู่ที่ 400-800 บ า ท ต่อจุด เเละจะคิดค่าเเรงเดินเมน หรือค่าเเรงการติดตั้งตู้เมน ก็จะเเยกออ กมาปัจจุบันก็มีผู้รับเหมางานไฟฟ้าโดยเฉพาะเช่นกันที่บางทีก็มักจะนิยมเหมางานทั้งโครงการ ตีเหมาเป็นหลัง

9 ค่าเเรงงานฝ้าเพดาน ส่วน มากจะคิดเป็นต่อต ารางเมตรที่ 80-120บ า ท รวมทั้งยิงฝ้าฉาบขัดเก็บพร้อมก่อนที่จะทาสี ต้น ทุ น ค่าเเรงทั่วไปจะอยู่ที่ 25-35เปอร์เซน ของต้น ทุ น ส่วนงานฝ้าตกเเต่ง เช่น งานฝ้าดรอป ฝ้าหลุมหรือร่องม่าน ก็ขึ้นอยู่กับตกลงกัน ส่วนใหญ่ก็จะคิด ร า ค า เป็นต่อเมตร ต ามความย ากง่าย

10 ค่าเเรงงานประปาเเละสุขาภิบาล ค่าเเรงงานประปาทั่วไปอยู่ที่ 20-30เปอร์เซน ของต้น ทุ น โดยค่าเเรงส่วนนี้ส่วน มากก็จะเเยกเป็น 2ส่วนคืองานประปา กับระบบสุขาภิบาลภายนอ ก บ้ า น สำหรับ ร า ค า ท้องตลาดทั่วไปสำห รับงานประปามีทั้งคิดเป็นจุดหรือเหมาห้อง น้ำเป็นห้องไปเลยก็มี ส่วนระบบสุขาภิบาล น้ำทิ้ งส่วน มากก็จะเป็นคิดเป็นต่อเมตรขึ้นอยู่กับขนาดท่อของระบาย น้ำเเละถังบำบัดหรือบ่อ ดักไขมันก็คิดกันเป็นจุด

11 ค่าเเรงงานสุขภัณฑ์ทั่วไปอยู่ที่ 15-25เปอร์เซนของต้น ทุ น ค่าเเรงติดตั้งสุขภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็จะคิดเป็นต่อจุดติดตั้ง อุปกรณ์ใหญ่ๆ เช่น ชักโครก อ่างล้างหน้าอาจจะอยู่ที่ 300-1,000 บ า ท ต่อจุดอุปกรณ์อื่นๆ อาจจะอยู่ที่ 100-300 บ า ท ต่อจุดบางทีอาจจะให้ตีเหมาเป็นห้องเลยก็ได้ต ามตกลงกัน

เราหวังเป็นอ ย่ างยิ่งว่าความรู้เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังจะสร้างบ้านได้มากเลยทีเดียว เพราะการสร้างบ้าน แน่นอนเลยว่างบประมาณส่วนใหญ่แล้วบานปล า ยทุกร า ย แต่ถ้าเรารู้การคํานวณต้นทุนแล้วละก็ มันดีกว่าไม่ใช่น้อยเลย

ที่มา thaimtv parinyajai