เ ท ค นิ คการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีต่อตัวเองและคนรอบข้าง

บุคลิกภาพ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับหนุ่มสาวในยุคนี้ ไม่จำเป็นต้องหน้าต าดีอ ย่ างเดียวนะจ๊ะ เพราะถ้าหน้าดีแต่บุคลิกภาพไม่ดีเนี่ย ก็จบเห่เลยนะ ซึ่งบุคลิกภาพที่ดีมันฝึกกันได้ค่ะ ในทุกช่วงเวลาที่เราออ กไปข้างนอ ก ไม่ว่าจะตอนนั่งทำงาน การเดิน การยืน แม้กระทั่งการพูดคุย รวมถึงภาษากายต่างๆ ล้วนแต่เป็นสื่อถึงบุคลิกภาพด้วยกันทั้งนั้น หากเรามีบุคลิกภาพที่ดี มันจะช่วยเสริมเ ส น่ ห์ในตัวคุณให้มากยิ่งกว่าเดิม ฉะนั้นหนุ่มสาวยุคนี้ควรเริ่มสำรวจตัวเองได้แล้วนะเธออออ

1. กิริย าท่าทางคล่องแคล่ว มีความมั่นใจ กระฉับกระเฉง ดูมีชีวิตชีวามากกว่าคนเนิบๆ เฉื่อยๆ ชาๆ แน่นอน

2. มีจุดมุ่งหมายชัดเจน ทำอะไรก็ทำจริงเช่นการทำ H A หากเราตั้งใจทำจริงๆ ความสำเร็จก็คงไม่ไปไหน เราจะสังเกตได้ว่า บุคลากรไทยขยันทำงานและทำอะไรทำจริง ย่อมได้รับความเชื่อถือจากคนรอบข้าง จริงไหมคะ

3. น้ำเ สี ย งนุ่มนวลชวนฟัง ไม่พูดกระโ ช กโ ฮ กฮ า ก หรือขวา นผ่ าซ า ก น้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอ ก น้ำเ สี ย งที่นุ่มนวลชวนฟังแล้วอาจ จะอย ากฟังอีกแถมยังเก็บเอาไปฝันหวานอีกต่างหาก

4. เข้าถึงหัวจิตหัวใจของคน เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น เหมือนกับคำกล่าวที่ว่า เอาใจเขามาใส่ใจเรา นั่นแหละค่ะ เราอย ากให้เขาปฏิบัติอย่ างไรกับเรา เราก็ปฏิบัติต่อเขาก่อนไงล่ะค่ะ เช่นเราอย ากให้เขายิ้มให้เราเราต้องยิ้มให้เขาก่อน ไม่เชื่อลองดูซิคะ

5. แต่งตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ แลดูสะอาดเรียบร้อย คนที่แต่งกายดี มักได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่มองจากภายนอ กว่าดี น่าเชื่อถือ และยิ่งแต่งกายสมกับกาลเทศะและสะอาดเรียบร้อย ใครๆ ก็อย ากอยู่ใกล้ๆ

6. รู้จักพูด รู้จักเลือ กใช้ถ่อยคำที่เหมาะสมกับคนฟังและกาลเทศะ เรื่องนี้สำคัญนะคะ ดูสถานการณ์ด้วย ชาวบ้านกำลังเ ศ ร้ าโศก อย่ าได้หาเรื่องตลกมาเล่าตอนนี้เชียว

7. มีอารมณ์ขัน รู้จักมองโลกในแง่ดี คน มีอารมณ์ขัน และมองโลกในแง่ดีใครๆ ก็อย ากอยู่ใกล้ อย ากคุยด้วยเพราะอยู่ใกล้แล้วสบายจาย

8. คงเส้นคงวาทั้งต่อหน้าและหลับหลัง คงจะเคยได้ยินนะคะ ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก หรือ ปากหวานก้นเปรี้ยว แบบนี้ขออยู่ห่างๆ จะดีกว่า

9. ซื่อสัตย์ต่อคำพูด พูดแล้วต้องทำได้นะคะ อย่ าพูดแบบลมๆ แล้งๆ ไม่มีใครชอบแน่

10. ไม่เห็นแก่ตัว คนที่เ สี ย สละ เห็นแก่ส่วนรวม เห็นแก่องค์กรยินดีช่วยเหลือผู้อื่น ย่อมได้รับความชื่นชมในน้ำใจ

11. กระฉับกระเฉง กระตือรือร้น ตื่นตัวอยู่เสมอ คนที่เป็น Mr Active หรือ Mrs,Miss Active อยู่ใกล้ๆ คงจะมีความสุขนะค่ะ เพราะไม่น่าเบื่อ แต่ไม่ใช้ลุกลี้ลุกลนนะคะ

12. คิดในแง่บวก คิดในด้านดี Positive Thinking แม้จะเกิดเหตุการณ์อันร้ า ยแ ร งสักแค่ไหน หากเราเข้าใจจิตใจตนเองและมองโลกในแง่ดีคิดในแง่บวกให้มากๆ

ความเ ล วร้ า ยที่เกิดขึ้นจะบรรเทาเบาบางลงอย่ างถนัดใจคนที่มองโลกในแง่ลบ มักจะทำร้ า ยตนเองและผู้อื่น มาฝึกคิดในแง่บวกกันดีกว่าเพื่อสุ ข ภ า พจิตที่ดีนะคะ

13. ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็น มิตรกับคนทั่วไป ยิ้มเท่านั้นที่จะครองโลกรอยยิ้มช่วยบรรเทาความทุ ก ข์ร้อน ใจ ยิ่งกว่าย าชนิดใดๆ ในโลภ เพราะเป็นย าวิเศษ

14. ดูแลสุ ข ภ า พให้แข็งแ ร งอยู่เสมอ คนที่ใส่ใจสุ ข ภ า พอย่ างสม่ำเสมอ ออ กกำลังกายอย่ างเหมาะสม รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ย่อมจะเป็นบุคคลที่มีพลังในการทำงาน ผิวพรรณ ผ่องใส สดชื่น ไม่เชื่อลองดูสิคะ

15. หมั่นติดต ามข่าวสาร มีความรอบรู้ทั้งเรื่องงานที่รับผิ ดชอบและเรื่องทั่วๆ ไป Life long learning เป็นคำยอ ดฮิต ในยุคปัจจุบัน ว่ากันว่า หากหยุดอ่ า นสักวันหนึ่งจะมีคนที่อ่ า น มีความรู้แซงหน้าเราไปหล า ยปีเลยนะคะ จะบอ กให้ เพราะฉะนั้น เมื่อไรที่เราหยุดศึกษาหาความรู้ ก็เท่ากับความรู้เราถอยหลังเข้าคลองไปเลยล่ะคะ

16. มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักคบหาสมาคมกับคนอื่นๆ มีคำกล่าวไว้ว่า อย ากรู้ว่าคนหนึ่งคน อีก 3 ปีข้างหน้าเขาจะเป็นอย่ างไรให้ดูที่คนที่เขาคบหาสมาคม

ด้วย การรู้จักคน มากหน้าหล า ยต า หล า ยค่ายหล า ยสาขาย่อมเป็นกำไรชีวิต ตกที่นั่งลำบาก ยังพอได้ช่วยเหลือเกื้อ กูลกันได้ คนที่อยู่โดดเดียวคนเดียวอาจจะรู้สึกโล่งอิสระ แต่คงจะเหงาน่าดู

17. มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี การมีคน มีสติ ติดต ามเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในสาขาที่ตนเองเกี่ยวข้ อง ย่อมก่อให้เกิดปฏิภาณไหวพริบ และมองปัญหาได้รอบข้างและแก้ไขปัญหาได้ดี

18. เป็นนักฟังที่ดี สนใจในสิ่งที่ฟัง ผู้ฟังที่ดีต้องมีสายต าที่สนใจผู้พูด เงียบ และตั้งใจฟัง ผู้ให้คำปรึกษาส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ฟังที่ดี ทั้งๆ ที่ชื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษา

19. พูดด้วยความจริงใจ และมีศิลปะในการพูดให้คนอื่นเห็นคล้อยต ามได้

20. รู้จักสร้างเ ส น่ ห์ดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น

สองข้ อสุดท้ายนี้ ต้องสร้างและหมั่นฝึกฝน มีเคล็ดไม่ลับมากมายจะฝึกฝนเรื่องศิลปะในการพูดให้คนอื่นคล้อยต าม และ การสร้างเ ส น่ ห์ให้กับตนเอง 20 ข้ อไม่ย ากเลยใช่ไหมคะ มาร่วมด้วยช่วยกันเสริมสร้างบุคลิกของตนเองและคนรอบข้างกันดีไหมคะ

ที่มา  yimlamun