เ ค ล็ ด ลั บที่ช่างไม่เคยบอ ก เปิดแอร์ยังไงให้ประหยัดค่าไฟ เปิดทั้งวันยังไม่เ ป ลื อ ง

หล า ยบ้านที่ติดแอร์ ก็เพื่อความเย็นสบาย แต่ผลที่ต ามมาจ ากการเปิดแอร์ นั่นก็คือบิลค่าไฟในช่วงสิ้นเดือน ที่เห็นค่าไฟแล้ว ก็แทบจะลมจับ แต่ถ้าไม่เปิดแอร์ก็ร้อนเกินไปอีก

แต่ในวันนี้ เรามีเทคนิคดีๆ ที่จะสามารถทำให้คุณส ามารถประหยัดไฟได้ปีละ 12,500 บ า ทต่อห้องนอน ขนาดแอร์ 22000 btu ลองคิดดูว่า ถ้าเราเปิดแอร์วันละ 8-10 ชั่ วโมง ค่าไฟก็จะอยู่ที่ประมาณ 3.5 บ า ทต่อหน่วย

ปีหนึ่งเราก็จะเส ี ยค่าไฟประมาณ 19,000 บ า ท และแน่นอนว่า มันค่อนข้างที่จะเปลืองมากๆ อาจมีบ้างที่แอร์จะตัดตัวมันเอง ไม่ทำงานอยู่บ้างประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ค่าไฟก็จะตกอยู่ประมาณ 15,000 บ า ทนั่นเอง

ส่วนใหญ่แล้ว เราจะได้ยินคำแนะนำ ให้ตั้งอุณหภูมิอยู่ที่ 25 องศา และความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยวิ ธีนี้เป็นวิ ธีที่ของชาวต่างชาติ ที่เขาแนะนำมา

ซึ่งที่บ้านเราควรกำหนดอุณหภูมิอยู่ที่ 27 องศา ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 70 เปอร์เซ็นต์ เพียงง่ายๆ เท่านี้ ค่าไฟของคุณก็จะล ดจาก 15,000 บ า ท เหลือ 10,000 บ า ทต่อปีโดยทันที

อาจมีหล า ยคนที่มองว่า เปิดอุณหภูมิที่ 27 นั้นเย็นไม่พอ แต่จริงๆ แล้วสำหรับอาก าศบ้านเรานั้น การเปิดแอร์ที่อุณหูมิ 25 องศา เมื่อแอร์กระจายได้ทั่วห้องแล้ว อาจทำให้หล า ย

คนรู้สึกหนาวด้วยซ้ำไป บางคนเปิดแอร์ 23 องศา แล้วก็ห่มผ้าห่มคลุมโปง แบบมิดชิดด้วยซ้ำ ดังนั้นแล้วเราควรที่จ ะตั้งอุณหภูมิอยู่ที่ 27-28 องศายังได้เลย โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ผ้าห่มขนาดหนา

แล้วเปลี่ยน มาใช้ผ้าห่มขนาดบางแทน หากเราตั้งอุณภูมิไว้ที่ 27 องศา และเปิดแอร์ทุกวัน วันละ 8-10 ชั่ วโมงต่อปี เราจะสามารถล ดค่ าไฟได้เหลือ 8,000 บ า ท หรือต่อเดือนประมาณ 600 กว่าบ า ทเท่านั้นเอง

และถ้าหากเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 28 องศา แล้วเอาพัดลมม าเป่าแบบส่ายไปส่ายมา ลองคิดดูว่า พัดลมนี้จะกินไฟแค่ประมาณ 50 วัตต์เท่านั้น ถ้าเราเปิดพัดลม 10 ชั่ วโมงต่อวัน

เราจะเส ี ยค่าไฟประมาณ 630 บ า ทต่อปี หรือประมาณ 52 บ า ทต่อเดือนเท่านั้นเอง และยังช่วยล ดค่าไฟแอร์จาก 8,000 บ า ทเหลือ 6,000 บ า ทเท่านั้นเอง

วิ ธีการประหยัดแอร์ที่ดี ในช่วงเวลากลางคืน ก็คือควรตั้งเวลาปิดแอ ร์ในช่วงเวลาประมาณตี 5 ของทุกวัน จะทำให้คุณประหยัดค่ าไฟได้อีกมากเลย นอ กจากนี้เราสามารถประหยัดค่าแอร์ได้เร็วๆ ถึง 12,500 บ า ทต่อปี

และยังมีคำแนะนำอีกว่า ในขณะที่เรากำลังนั่งกินข้าว หรือ ดูทีวีในช่วงหัวค่ำ ระหว่างนั้นให้เราไปที่ห้องนอน แล้วทำการเปิดหน้าต่าง และประตูออ กไว้ซะหน่อย แล้วก็เปิดพัดลมไล่อากาศออ ก

ไม่เพียงแต่อากาศใ นห้องที่ร้อนจะออ กไปเท่านั้น แต่ยังเป็นการระบายคว ามร้อนจากแผ่นผนังปูน ที่อมความร้อนในช่วงกลางวัน และคายความร้อนออ กช่วงกลางคืนอีกด้วย ประหยัดไปได้เยอะเลยจริงๆ นะ

เมื่อเปิด Mode Econo จะทำให้ร่างก ายของเรารู้สึกเย็นสบาย โดยไม่รู้สึกว่าร้อนขึ้น แต่สามารถประหยัดพลังงานลงได้มากถึง 20 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากระบบจะทำก าร

ล ดความเย็นลง สมมุติว่า ถ้าหากเราเปิดแอร์ที่ 25 องศา แล้วเปิดโหมดนี้ แต่จะปรับไปเป็น 27 องศา และทำการส่ายหน้าแอร์ แม่น้ำเพิ่มความแรงลม และทิศทางลม

เพื่อเป็นการกระจายลมเย็น มากขึ้น และนี่ก็คือวิ ธีการประหยัดแอร์อย่ างหนึ่ง ที่สามารถประหยัดแอร์ได้มากถึง 150 บ า ทต่อเดือน สำหรับบ้านไหนที่กำลังกั งวลกับค่าไฟที่เพิ่มขึ้น แต่จะให้ไม่เปิดแอร์เลยก็คงย าก

เพราะอากาศที่ร้อนแบบนี้ ก็ลองนำวิ ธีที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ ไปปรับใช้กันในบ้าน หรือในห้องได้ หากทุกคนในบ้านร่วมด้ วยช่วยกันในการทำต ามนี้ รับรองว่าค่าไฟของบ้ านคุณก็จะล ดลงอย่ างแน่นอน

ที่มา  sit-smiling