เ ค ล็ ด ลั บทำผ้าสะอาด แค่หย่อนสิ่งนี้ลงในเครื่องซักผ้า หล า ยคนไม่เคยรู้

วันนี้เรามีเ ค ล็ ด ลั บง่ายๆ แค่หย่อนสิ่งนี้ลงไปในการซักผ้าทุกครั้ง เสื้อผ้าของคุณก็จะสะอาดมากยิ่งขึ้น สิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั้น ก็คือ กระดาษทิชชู่เปียก เพียงแค่เราใส่กระดาษทิชชู่เปียกลงไปด้วยพร้อมกับการซักผ้าในเครื่อง สิ่งนี้จะไปช่วยดั กจับเศษฝุ่นและเศษขนต่างๆไว้ เพื่อไม่ให้ไปติดกับเสื้อผ้าของเรา

กระดาษทิชชู่เปียก คืออะไร

หล า ยคนอาจจะยังไม่รู้จักกระดาษทิชชู่เปียก ซึ่งเป็นผ้าที่ทำมาจากใยไผ่ธรรมชาติ หรืออาจจะทำมาจากใยไผ่พลาสติก จะมีน้ำเป็นส่วนผสม 95เปอร์เซน และที่เหลือจะเป็น ส า ร ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิว น้ำหอม หรือ ส า ร ที่ช่วยกำจัด เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย และไม่ต้องกังวลว่ากระดาษทิชชู่เปียกจะไปติดเสื้อผ้าจนเป็นขุยหรือทำให้ส ก ป ร กกว่าเดิม เพราะมันไม่ใช่กระดาษทิชชู่แบบธรรมดานั่นเอง มีความเหนียวและข า ดย ากเหมือนกับผ้าผืนนึงเลย

วิ ธีทำ เมื่อเราทำการซักผ้า ก่อนจะใส่ผ้าลงเครื่อง ให้นำกระดาษทิชชู่เปียกสัก 2-3 แผ่น ใส่ลงไปแล้วใส่เสื้อผ้าลงไปซักต ามปกติ

การทำงาน ในระหว่างที่เครื่องกำลังทำงาน กระดาษทิชชู่เปียกจะหมุนไปต ามแรงหมุน และช่วยดั กจับเศษฝุ่น สิ่งส ก ป ร ก รวมถึงขนสัตว์ต่างๆที่ติดต ามเสื้อผ้าออ กมา เสื้อผ้าของเราก็จะสะอาดยิ่งขึ้น

ข้ อแนะนำในการใช้

1. ให้ใช้กระดาษทิชชู่เปียกใส่ลงไปในขณะที่ซักผ้า ไม่เกิน 2-3 แผ่นต่อครั้ง

2. ไม่แนะนำให้นำกระดาษทิชชู่เปียกที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ซ้ำ เพราะจะทำให้สิ่งส ก ป ร กที่อยู่กับกระดาษเปียกติดใส่เสื้อผ้าเราได้

3. เลือ กใช้กระดาษทิชชู่เปียกที่มีความหนาพอประมาณ อ ย่ าบางจนเกินไป เวลาเครื่องปั่นกระดาษเปียกจะได้ไม่ข า ดง่าย

4. ไม่แนะนำให้ใช้กระดาษทิชชู่เปียกที่มีส่วนผสมของน้ำหอม เพราะจะทำให้กลิ่นไปติดที่เสื้อผ้า

5. เลือ กกระดาษทิชชู่เปียกที่มีส่วนผสมของ ส า ร ต้ า น เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย จะช่วยให้เสื้อผ้าสะอาดมากยิ่งขึ้น เ ค ล็ ด ลั บดีๆที่ช่วยให้เสื้อผ้าของเราสะอาดมากยิ่งขึ้น และเป็นวิ ธีที่ทำได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งย าก ลองนำวิ ธีนี้ไปใช้ในการซักผ้ากันดูนะคะ

ที่มา  bitcoretech