เอ กสาร 6 อย่ างนี้ ห า ยไม่ต้องเสียเวลาไปแจ้งความ ทำใหม่ได้ทันที

วันนี้เราจะพาคุณไปดูเอ กสารสำคัญที่คุณหลงลืม หรือ ทำห า ย และต้องใช้ในทันที เมื่อห า ยแล้ว คุณไม่ต้องเสียเวลาไปแจ้งความ สามารถที่จะทำใหม่ได้ กับบทความ เอ กสาร 6 อย่ างนี้ ห า ยไม่ต้องเสียเวลาไปแจ้งความ ทำใหม่ได้ทันที ไปดูกันว่ามีเอ กสารอะไรบ้าง

1 บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีห า ย = นำบัตรประจำตัวประช าชน / ทะเบียนบ้าน ไปยื่นทำบัตรใหม่ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขตของเราได้เลย

2 สำเนาทะเบียนบ้านห า ย = ไม่ต้องเสียเวลาไปแจ้งความ ไปยื่นขอทำเล่มทะเบียนบ้านได้เลย โดยให้เจ้าบ้าน(ผู้หน้าครอบครัว) หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน ยื่นขอทำใหม่

3 บัตรประช าชนห า ย = ไม่ต้องเสียเวลาไปแจ้งความ ให้เจ้าของบัตรประช าชนห า ย นำทะเบียนบ้านตัวจริงไปยื่นทำบัตรใหม่ได้เลย

4 แผ่นป้ายทะเบียนรถห า ย = นำสมุดคู่มือ การจดทะเบียนรถ ( คู่มือรถ ) ไปยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมการขนส่ งทางบก แล้วยื่นเรื่องทำใหม่

5 ใบอนุญาตขับขี่ห า ย = นำบัตรประจำตัวประช าชนไปขอทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ได้เลย โดยทำที่กรมการขนส่ งทางบก หรือสำนักงานย่อย และไม่ต้องสอบใบขับขี่รถใหม่ เพียงแค่ถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่เท่านั้น หากเป็นใบขับขี่ตลอดชีพก็จะได้ใบขับขี่ตลอดชีพเช่นเดิม

6 บัตรประกันสังคม และบัตรรับรองสิทธิรั ก ษ าพย าบาลห า ย = แค่นำบัตรประจำตัวประช าชนไปยื่นทำบัตรใหม่ ณ สำนักงานประกันสังคมหรือติดต่อผ่านฝ่ายบุคคลของบริษัทตนเอง

เราหวังว่าความรู้ที่เราได้แบ่งปันจะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกๆคนนะ

ที่มา ensurecommunication