เรื่องใกล้ตัวควรรู้ ใครโดนใบสั่งกล้องวงจรปิดบ่อยๆ

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่มักจะโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิดบ่อยๆ วันนี้เราก็มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการใบสั่งมาแนะนำให้คุณกับบทความ เรื่องใกล้ตัวควรรู้ ใครโดนใบสั่งกล้องวงจรปิดบ่อยๆ ไปดูกันว่าคุณจะต้องจัดการแบบไหนกัน

ทุกวันนี้การขับรถบนท้องถนนเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญและมีความระมัดระวังเพื่อความปล อ ด ภั ยของตนเองและผู้อื่นเสมอ โดยในปัจจุบันบนท้องถนนจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้อยู่หล า ยจุดด้วยกัน โดยเฉพาะบนถนนสายหลัก

เพื่อให้ได้ภ า พที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาในกรณีที่เกิดอุ บั ติ เ ห ตุต่างๆขึ้น รวมทั้งยังมีการเก็บข้อมูลผู้ที่ทำผิดก ฎ จร าจ รเอาไว้ด้วย โดยจะมีการ

ถ่ า ย ภาพเอาไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งหากใครโดนถ่ า ยภ า พเอาไว้ก็จะมีการส่ งใบสั่งพร้อม ภา พที่ถ่ายได้ไปที่บ้านและต้องทำการไปเสียค่าปรับภายใน 7 วัน โดยจะมีการส่ ง

เอ กส ารดังกล่าวให้กับหากเรายังไม่ไปชำระ ก็จะมีเอ กส า รเพื่อทวงถามและกำหนดให้ไปจ่ายภายใน 30 วัน หากเรายังไม่ไปชำระก็อาจมีการแจ้งทางกรมขนส่ งทางบกให้ระงับการ ต่ อ ทะเบียนรถของเรา ชั่ ว ค ร า วด้วย ซึ่งเรื่องนี้ ทนาย เกิดผล แก้วเกิด ทนายความชื่อดังได้ออ กมาบอ กว่า

การใช้กล้องวงจรปิดเพื่อเปิดเผยว่าใครทำผิดกฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่ดี เมื่อทำผิดกฎก็ต้องว่ากันไปต า ม ก ฎ ห ม า ย แต่ไม่ควรที่จะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงินถึง 1000 บาท เพราะไปจ่ายค่าปรับช้า สำหรับบางคนเงินที่จะจ่ายค่าปรับนี้ก็ห า ย า ก หากรวมที่จะต้องจ่ายค่าปรับส่วนของการ ล่ า ช้ าแล้วก็จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่โหดสำหรับประช าชน มากเกินไป

ทั้งนี้ การที่เราไม่ต้องเสียค่าปรับ ล่ า ช้ านั้นก็มีค่าไม่ต้องไปจ่ายที่โรงพัก แต่ให้ไปที่ศาลโดยเฉพาะกับคนที่ไม่ได้ทำความ ผิ ดแ ตำ ร ว จก็อาจส่ งเอ กส า รพลาดก็เคยเกิดขึ้น มาแล้ว ซึ่งหากเป็นกรณีนี้ให้เราแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าจะไปชำระค่าปรับที่ศาล

เมื่อศาลตัดสินและเรายอมรับผิดศาลก็จะลดค่าประให้เช่นจากปกติต้องจ่าย 500 ก็จะเหลือเพียง 250 บาทเท่านั้น และยังไม่ต้องเสียค่าปรับเรื่องความล่าช้าอีกเป็นพันบาทด้วย ซึ่งการปรับให้กับศ า ล นี้ทางตำรวจจะไม่ได้เปอร์เซนต์ในเรื่องนี้เลยด้วย

การที่มีกล้องจับภาพรถทำความผิดทุกวันทำให้รู้ว่ามีใครทำผิดก ฎ จราจรบ้าง เมื่อทำผิดก็ต้องยอมรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ

แต่เราสามารถเรียกร้องที่จะไม่เสียค่าปรับล่าช้าที่เป็นจำนวนเงินที่สูงมากๆได้ สำหรับผู้ที่ไม่อ ย า กเสียเวลา

ก็อาจจ่ายได้เลยเป็นเงิน 1500 บาทที่โรงพัก แต่สำหรับบางค ร อ บครั วก็ไม่สามารถใช้เงินจำนวน มากเช่นนั้นได้ ทางเลือ กที่จะขอไปจ่ าย ค่ าปรับกับศ าลจึงเป็นหนึ่งในทางเลือ กที่ดีเช่นกัน

ที่มา krustory