อ ย่ าเล่าเรื่องตัวเองให้คนอื่นฟังมาก บางคนต่อหน้ารับฟัง ลั บหลังนิ นท า

เคยไหมมีอะไรไม่สบายใจ เราก็มักจะระบายด้วยการเล่าปัญหาให้คนๆหนึ่งฟัง ที่คิดว่าไว้ใจได้ แต่รู้ไหมว่าบางคนนั้นเขาอาจจะเห็นใจเราจริงๆแต่บางคนเขาแค่รับฟัง แต่ในใจของเขานั้นเราไม่อาจจะรู้ได้ ว่าเขาคิดยังไง

ในยุคสมัยที่คนรู้หน้าไม่รู้ใจ อย ากจะบอ กว่ามีเพียงไม่กี่อ ย่ างในชีวิตที่เรา ควรเก็บไว้ในใจก็เพียงพอ และการใช้ชีวิตแบบ เรารู้ โลกรู้ ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์หรือสิ่งที่ดีกับตัวเรา และนี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดคือ 7 เรื่องที่เราไม่สมควรพูด หรือนำไปเล่าให้คนอื่นฟัง

1 ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็น

นั่นหมายถึงการที่เราเอาความคิดของเรานั้นไปบอ กคนอื่น มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นการเปิดเผย เ รื่ อ ง ร า ว ที่ถูกนำมาวิจารณ์กันเพื่อให้เกิดการเอาชนะกันไม่จบไม่สิ้น ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร เ พ ร า ะความคิดของเรานั้นยังไม่ถูกตัดสิน แต่เป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดของเราเท่านั้น

2 การทำดีที่ไม่ใช่การเอาหน้า

การทำดีนั้นคุณไม่ควรไปทวงบุญคุณกับใคร ในเมื่อคุณทำดีด้วยใจ
คุณก็ไม่ควรไปโอ้อ ว ดใคร จะทำให้คนอื่น มองคุณเป็นคนที่มีนิสัยหยิ่ง หากคุณยังรู้สึกว่าถ้าทำดีนั้นควรต้องพูดให้คนอื่นได้รับรู้ อย ากให้คุณลองก ลั บมาทบทวนตัวคุณเองว่าจริงๆแล้ว คุณทำดีนั้น ทำเพื่ออะไรกันแน่ ถ้าบริสุทธิ์ใจที่จะช่วยเหลือหรือทำเพียง ต้ อ ง ก า ร ได้รับความชื่นชมเท่านั้นเอง

3 ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องโอ้อ ว ดไลฟ์สไตล์ส่วนตัว

บางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่น่าคุยโวว่าตอนนี้น้ำหนักฉันลงไปแล้วกี่กิโลกรัม หรือเอาชนะการตื่นสายได้แล้ว เ พ ร า ะถ้าคุณละแล้วซึ่งความสุขท างโลก
ก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่คุณจะต้องมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้ ที่จะบ่งบอ กถึง ตัวตนว่าคุณเป็นคน อ ย่ า ง ไร เ พ ร า ะเพียงถ้าคุณพึงพอใจในตัวเองก็ไม่ต้องการคำเยินยอสรรเสริญจากใครอีก

4 ไม่คุ้มค่ากับการที่เราเอาปัญหาครอบครัวของเราไปบอ กคนอื่น

ทุกคนล้วนต่างมีปัญหาภายในบ้าน ภายในครอบครัวของเราด้วยกันทั้งนั้น ยิ่งคนอื่นรู้เรื่องราวความ ลั บภายใน ค ร อ บ ค รั ว เราน้อยมากเท่าไหร่เราจะยิ่งเข้มแข็งได้มากขึ้นเท่านั้น

เ พ ร า ะการแก้ปัญหาภายในครอบครัวนั้นต้องแก้ด้วยความรักความเข้าใจ ยิ่งคุณเอาเรื่องราวที่มีปัญหากันไปบ่นหรือไประบายกับผู้อื่นฟังมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งทำให้ปัญหา เ ห ล่ า นั้นแก้ย ากและแก้ไม่ได้

5 สิ่งที่สำคัญที่คุณไม่ควรพูด คือช่วงเวลาที่คุณได้แสดงความกล้าหาญหรือได้ช่วยเหลือใครเอาไว้

เ พ ร า ะว่าเมื่อคนเรานั้นเจอสิ่งต่างๆมากมายในทุกวันทั้งภายนอ กภายในจิตใจของเราเองนั้น ต้องการเอาชนะตัวเอง คือจัดการทั้งหมดภายในภายนอ กจิตใจของเรา ว่าคนอื่นจะรู้ไหมว่าเราเป็นคนทำความดี

เราควรจะได้รับอะไร ต อ บ แ ท น มาบ้าง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องคิดถึงมัน เมื่อเรากระทำความดีไปแล้ว นอ กเ สี ยจากว่าเราเป็นคนหลงตัวเองอย ากให้คนอื่น มาชื่นชม

6 ไม่ควรโอ้อ ว ดสิ่งที่คุณต้องการ

สิ่งที่คุณคิดที่จะทำคนควรเก็บเป็นความ ลั บจนกว่าคุณจะทำมันสำเร็จเรียบร้อยไปก่อน เ พ ร า ะในทุกๆการวางแผนนั้นจะมีจุดที่คุณยังคาดไม่ถึง แต่ถ้าหากมีคนหลายคนจ้องจับผิ ดคุณ นำจุดบอ ดเหล่านั้นหยิบยกขึ้น มาประเด็น อาจจะทำให้คุณเกิดความท้อแท้ที่จะเอาชนะ อุ ป ส ร ร ค และไม่สำเร็จไปถึงอนาคตที่มุ่งหมาย

7 การพูดถึงหรือแสดงความไม่พอใจต่อเรื่องราวที่คนอื่นทำต่อตน

การที่เรานำ เ รื่ อ ง ร า ว ที่คนอื่นทำไม่ดีต่อเราไปเล่าให้เขาฟัง ไม่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น เช่นเดียวกับคนที่ทำเสื้อผ้าคุณเลอะ แล้วคุณไม่พอใจและยังบ่นๆนั้นแปลว่า ใจคุณนั้นก็จะเลอะต ามเสื้อผ้าของคุณไปด้วย แต่ถ้าคุณเป็นคนเก็บทุกสิ่งทุกอ ย่ างที่คุณไม่พอใจไว้กับตัวเอง ก็ไม่ต่างกับคนที่ใส่รองเท้าย่ำที่เลอะๆย่ำเข้าบ้านบ้านก็จะยิ่งสกปรกใจคุณก็ยิ่งสกปรกไม่ต่างกัน

ดังนั้น การที่คุณนำเรื่องราวที่คุณไม่พอใจไปบ่นเล่าให้กับคนอื่นหรือไปต่อว่าคนที่ทำให้คุณไม่พอใจอ ย่ างนั้นซ้ำๆ จะทำให้ไม่เกิดประโยชน์แล้ว นอ กจากนั้นคุณยังเกิดความ ห งุ ด ห งิด ในใจ คุณรู้ไหมว่าชีวิตเราก็สั้นพอแล้วคุณจะมานั่งเ สี ยเวลาหงุดหงิด บ่นในสิ่งที่ควรแก้ไขไม่ได้อีกทำไม

ที่มา  poobpub