อายุ 30 ขึ้นควรทำ เทน้ำส้มสายชู ลงน้ำแช่เท้า ประโยชน์ที่หล า ยคนไม่เคยรู้

น้ำส้มสายชูส่วน มากเราจะเอามาประกอบอาหาร หรือบางคนก็ไว้ล้างผัก แต่จริงๆแล้ว น้ำส้มสายชูยังทำประโยชน์ได้อีกนอ กจากประกอบอาหาร วันนี้เราเลยนำประโยชน์จากน้ำส้มสายชูมาแนะนำกัน ซึ่งเชื่อว่าหล า ยคนไม่เคยรู้มาก่อนแน่ๆว่ามันสามารถทำสิ่งนี้ได้

วิ ธีการใช้ประโยชน์จากน้ำส้มสายชูเพื่อสุ ข ภ า พ นั่นก็คือ ให้นำน้ำส้มสายชูมาผสมกับน้ำสะอาด จากนั้นนำมาใช้แช่เท้า โดยสัดส่วนระหว่างน้ำส้มสายชูกับน้ำเปล่าสามารถกะปริมาณเอาได้แต่ให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะและเมื่อแช่แล้วก็จะได้ประโยชน์หล า ยอย่ า ง ซึ่งเราได้นำประโยชน์จากการแช่เท้าด้วยน้ำส้มสายชูมาบอ กกันเป็นข้ อๆ คือ

1 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบริเวณเท้าของเรานั้นเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาททั้งหล า ยในร่างกาย การแช่เท้านั้นจะส่งผลไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่อระบบหมุนเวียนของโ ล หิ ต และยังช่วยในเรื่องของการกระตุ้นอวัยวะภายในร่างกายของเราได้ หากเราแช่เท้าไปด้วยและทำการนวดเท้าไปด้วย เพื่อไล่เส้นจะทำให้รู้สึกผ่อนคล า ยขึ้น และยังเป็นการช่วยจัดการกับของเ สี ยในร่างกายให้ออ กง่าย

2 ช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนอ า ห า รที่เราทานเข้าไป ให้อยู่ในรูปของพลังงาน เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการต่างๆ ของร่างกายเรา จะทำให้ร่างการของเราได้รับการฟื้นฟูอ ย่ า งมีประสิทธิภาพ

3 การแช่เท้าด้วยน้ำส้มสายชูนั้นช่วยป้องกันอาการเ ห น็ บ ช าได้ หากเราแช่เท้าติดต่อ กัน 7 วัน วันละประมาณ 20–30 นาที ในระยะเวลา 2 เดือน ก็จะสามารช่วยจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับอาการเ ห น็ บ ช าได้

4 ช่วยจัดการกับความเมื่อย เหนื่อยล้า ของเราให้ห า ยไปได้ โดยสามารถช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนของ โ ล หิ ตได้เป็นอย่ า งดี และนอ กจากนี้แล้วยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการไหลเวียนออ กซิเจนในร่างกายของเราได้ ทั้งยังช่วยจัดการกับความเหนื่อยล้าของเราให้ห า ยไปได้

5 ช่วยทำให้เรารู้สึกหลับง่าย และหลับสบายมากขึ้น หากเราแช่เท้าป็นประจำทุกวันอ ย่ า งน้อยวันละ 30 นาที จะช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคล า ยเป็นอ ย่ า งมาก และยังช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายของเราอีกด้วย ถ้าเราทำติดต่อ กันอ ย่ า งสม่ำเสมอก็จะช่วยทำให้นอนหลับได้อ ย่ า งดี ไม่มีปัญหาเรื่องการนอนอีกต่อไป

6 การแช่เท้ายังถือได้ว่าเป็นตัวช่วยที่ดีเพื่อ การมีสุ ข ภ า พผิวที่ดีขึ้นได้ นอ กจากช่วยทำให้ผิวชุ่มชื่น ไม่แห้งแล้ว นอ กจากนี้สำหรับใครที่เป็นคนเท้าแห้ง ให้ลองใช้วิ ธีการแช่เท้าด้วยน้ำส้มสายชู โดยให้ทำติดต่อ กัน 3 วัน แล้วเว้นช่วงเวลา 2 วัน ทำแบบนี้ 2–3 ครั้ง จะช่วยทำให้เท้าของคุณนั้นนุ่มลงและยังช่วยให้สุ ข ภ า พเท้าดีขึ้นได้อีกด้วย

ที่มา  108archeepparuay