หล า ยคนไม่เคยรู้ รูที่ปลอ กปากกามีไว้ทำอะไร

เคยสงสัยบ้างไหมว่ามีไว้สำหรับทำอะไร วันนี้เราเลยจะมาทำให้ทุกคนกระจ่างกัน ว่าเพราะอะไร ฝาปากาต้องมีรู ปากกา เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ทุกเ พ ศทุกวัยต้องใช้ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร พนักงาน นักเรียน ปากกาแทบทุกด้ามนั้นต้องมีฝาปิด แต่หากสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าที่ฝาปิดปลอ กปากกาทุกอันต้องมีรูไว้เสมอ

ซึ่งบ่อยครั้งที่เราเห็นคนจำนวน มากไม่น้อยชอบนำปลอ กปากกามากั ดเล่น และ แต่ถ้าเผลอ กลืน หรือ หลุดลงไปในคอ ปลอ กปากกานี้ขนาดของมันพอ ดีที่จะเข้าไปติดอยู่ที่หลอ ดลมได้เลยนะ

ด้วยความที่ปากกาเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ทุกคนต้องใช้ ซึ่งบ่อยครั้งที่เราเห็นคนจำนวน มากไม่น้อยชอบนำปลอ กปากกามาแทะเล่น โดยเฉพาะเด็ กๆ ยิ่งเป็นเด็ กเล็กๆ ถ้าเผลอ กลืน หรือ หลุดลงไปในคอ ปลอ กปากกานี้ขนาดของมันพอ ดีที่จะเข้าไปติดอยู่ที่หลอ ดลมได้เลยนะ

ฉะนั้นแล้ว ผู้ผลิตจึงออ กแบบฝาปากกาให้มีรูจะช่วยให้อากาศสามารถลอ ดผ่านได้ ในกรณีฉุกเฉินแบบนี้ อ ย่ างน้อยก็ช่วยให้พวกเขามีออ กซิเจนพอก่อนเดินทางไปหาหมอ เหมือนกันกับลูกอม หรือ อมยิ้มที่มีรู เพราะ เหตุผลคล้ายๆกันนี้ เห็นไหมว่าสิ่งเล็กๆที่หล า ยคน มองข้าม หรือ เราคิดว่าไม่มีอะไร แท้จริงแล้วมีประโยชน์เหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่าทำขึ้น มาเฉยๆ

ที่มา สาระน่ารู้   bitcoretech