สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อ กินไข่ทุกวันตอนเช้า

ไข่ถือเป็นสุดยอ ดของอาหาร โดยร่างกายมีประสิทธิภาพในการดูดซึมสูงกว่าอาหารชนิดอื่น ในไข่ไก่ 1 ฟองให้พลังงานเพียง 80 กิโลแคลอรี ประกอบด้วยโปรตีน 7 กรัม ไข่เต็มไปด้วยคุณค่าสารพัดประโยชน์ มีครบทั้งโปรตีน แ ค ลเ ซี ย ม สังกะสี ฟ อ สฟ อ รั ส แ ม กนีเ ซี ย ม วิต ามิน A, D, E, K, B12, B16, ธาตุเ ห ล็ ก โ ฟเ ล ต และแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งช่วยในการพัฒนาส ม อ ง สร้างเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแ ร ง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทานแล้วดีต่อสุ ข ภ า พเป็นอ ย่ า ง สำหรับการกินไข่ การกินไข่ในมื้อเช้าถือว่าเป็นประโยชน์ เรานั้นควรทานเป็นอ ย่ า งมาก หรือถ้าใครกำลังอ ย า กที่จะล ดน้ำ ห นั ก เราแนะนำเลย รือ กินเพื่อสุ ข ภ า พแบบง่ายๆ เมนูไข่ก็สามารถช่วยคุณได้ และวันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะมาพูดถึงประโยชน์ของไข่ ว่ามีอะไรบ้างจะเป็นอย่ า งไรนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ

1 ช่วยในเรื่องของส า ย ต า การมองเห็น

ด้วยลูทีนและซีแซนทีน ที่อยู่ในไข่ไก่ ซึ่งทั้งสองตัวนี้ เป็น ส า ร แคโรทีนอยด์ที่มีความสำคัญในเรื่องของสายต า การมองเห็น อีกทั้งยังป้ อง กั น จากส า ร ต้า นอนุ มูลอิสระ และยังล ดความเ สี่ ย งที่เกี่ยวข้องกับระบบจอป ร ะส า ท ต าเ สื่ อ ม

2 โปรตีนสูงมาก

เมื่อเรานั้นทานไข่ ถือว่าเป็นโปรตีนชั้นเยี่ยม ในไข่ไก่ 1 ฟองมีโปรตีนสูงถึง 6 กรัม ถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี และร า ค าถูก เหมาะมากๆสำหรับคนที่ไม่สามารถทานเนื้อสั ต ว์ได้

3 ล ดความเ สี่ ย ง ที่เกี่ยวข้องกับต้ อ ก ร ะ จ ก

การที่เรานั้นทานไข่ไม่ได้มีดีแค่ช่วยในเรื่องของการจัดการกับประส า ทต าเ สื่ อ มเท่านั้น แต่ส า รต้านอ นุ มู ลอิ ส ระในไก่ยังช่วยป้องกันสายต าจาก UV ได้อีกด้วย อีกทั้งยังล ดความเ สี่ ย งเกี่ยวกับต้ อ กร ะ จกเมื่ออ า ยุมากขึ้น

4 มีประโยชน์มหาศาล

การที่เรานั้นทานไข่ ถือว่าเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยประโยชน์มากมาย มีทั้งโปรตีน ธาตุสังกะสี วิต ามินเอ วิต ามินดี วิต ามินอี และบี 12 แถมยังให้พลังงานต่ำแค่ 80-85 กิโลแ ค ล อ รี่เท่านั้น

ดังนั้นแล้วไข่จึงเป็นเมนูที่กินแล้วอิ่ม ส่งผลให้กินอาหารได้น้อยในมื้อถัดไป และนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมจะต้องกินไข่ต้มในตอนเช้า เพราะว่าช่วยในเรื่องของการทำให้เราไม่ อ้ ว นนั่นเอง

5 บํารุงส ม อ งและระบบประ ส า ท

คุณรู้ไหมว่าในไข่ไก่ 1 ฟองมีโคลีน มากถึง 20 เปอร์เซ็นต์ นับว่าเป็นปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน ซึ่งโคลีนนั้นเป็นส่วนประกอบของเ ยื่ อ หุ้ ม เ ซ ล ล์ หุ้มส ม อ ง ซึ่งส่งผลให้ส ม อ งและระบบประ ส า ทของเราแข็งแ ร งพร้อมที่จะทำกิจก ร ร มได้ยังตื่นตัว และยังทำให้ส ม อ งปลอ ดโปร่งอีกด้วย

6 น้ำ ห นั กตัวล ดลง ผ อ มไว

จากการศึกษาวิจัยของมหาวิทย า ลั ยแห่งหนึ่ง คนที่รับประทานไข่ในช่วงเวลามื้อเช้าจะสามารถทำให้น้ำ ห นั กตัวล ดลงได้ เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพกว่าคนที่ไม่รับประทานไข่ในตอนเช้า

7 ประโยชน์มากร า ค าถูก

ไข่ถือว่าเป็นอาหารเช้าชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยส า รอาหารจัดเต็ม ใครยังเป็นอาหารมื้อสำคัญ ต่อสุ ข ภ า พและมีร า ค าถูก เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารเพื่อสุ ข ภ า พชนิดอื่น ไข่ดีที่สุด

8 เสริมสร้างภู มิ คุ้ ม กั นให้กับร่างกาย

ไข่นั้นยังมีธาตุเหล็กที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแ ร ง และยังช่วยผลิตเ ซ ล ล์ เ ม็ ด โ ล หิ ตแดงได้อย่ างปกติและดีขึ้นได้

9 บำรุงความจำ ความจำเป็นเลิศ

ปริมาณของแร่ธาตุและวิต ามินที่มีประโยชน์ ที่มีอยู่ในไข่ค่อนข้างสูง จึงสามารถนำมาช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบส ม อ ง ที่เกี่ยวข้องกับความจำและการเรียนรู้ได้

10 เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยด้วย

เมนูไข่อาจเป็นเมนูง่ายๆ ไม่ต้องคิดอะไรมากมาย แต่เป็นเมนูที่อร่อยเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา โดยเฉพาะการทำอาหารในมื้อเช้ากินเองทุกวัน หากคิดอะไรไม่ออ กก็เลือ กเมนูไข่นี่แหละง่ายที่สุดแล้ว อร่อยไม่มีประโยชน์ แถมร า ค าถูก

กินไข่ทุกวันอ้ ว นไหม

การที่เรานั้นทานไข่ต้ม 1 ฟองน้ำให้พลังงานน้อยก็จริง แต่ทางที่ดีไม่ควรที่จะกินไข่ต้มเกิน 6 ฟอง เพราะไข่ต้ม 6 ฟองให้พลังงาน มากกว่า 500 kcal นะคะ ชนะแล้วกินไข่ต้ม อ ย่ า งจำกัดไม่เกินวันละ 3 ฟองจะดีต่อสุ ข ภ า พมากที่สุด

ที่มา  108archeepparuay