สบู่แค่ก้อนเดียว แก้ปัญหาเม็ดฝนเกาะกระจก ทำง่ายประหยัด

วันนี้เราจะพาคุณไปดูการใช้สบู่แก้ปัญหาเม็ดฝนเกาะกระจกรถกัน ซึ่งทำได้ง่ายอีกทั้งยังประหยัดอีกด้วย จะเป็นอ ย่ างไรมีวิ ธีอะไรบ้างต ามเราไปดูกันเลย

ปัญหาสำหรับคนรักรถเมื่อก้าว ย่ า งเข้าสู่ฤดูฝนที่มักจะพบได้บ่อยๆ อ ย่ า งหลังฝนตก กระจกรถมักจะเกิดเป็นคราบน้ำ หรือร อ ยหยดจาก เ ม็ ด ฝ น ติดกับกระจกรถ ที่หล า ยคนอาจจะยอมเ สี ยเ งิ นร า ค าแพงเพื่อซื้ อน้ำย า มาเคลือบกระจกเพื่อให้เกิดคราบน้ำได้น้อยที่สุด

โดยคราบหยดน้ำเหล่านี้มักจะสร้างปัญหาให้กับผู้ขับขี่ไม่น้อย ทั้งยังทำให้วิสัยทัศน์ในการขับขี่ลดลงอีกทั้งยังทำให้รถดูไม่สวยงาม แต่การซื้ อน้ำ ย า เคลือบกระจก ร า ค าแพงนั้นอาจไม่ตอบโจทย์กับผู้ที่มีกำลังท รั พ ย์น้อย

ดังนั้น วิ ธีง่ายๆ ฉบับประหยัดเ งิ นในกระเป๋าสต างค์ ที่จะช่วยแก้ปัญหาคราบหยดน้ำจากฝนที่เกาะติดเป็นร อ ยกับกระจกรถก็สามารถทำได้แค่ใช้สบู่เพียงก้อนเดียว โดยมีวิ ธีทำดังนี้ โดยให้ใช้สบู่ก้อนยี่ห้ออะไรก็ได้ ไม่จำกัด นำมาขัดถูบริเวณกระจกรถที่ต้องการไม่ให้เกิดเป็นคราบหยดน้ำ

โดยขัดให้ทั่วแล้วค่อยๆ ใช้ผ้าขนห นู นุ่ ม หรือจะเป็นผ้าชา มั ว ร์ ที่ เป็นผ้าเฉพาะสำหรับการดูแลรถ ไม่ให้เกิดเป็นร อ ยขนแ ม ว หรือร อ ยขีดข่วน นำมาเช็ดซ้ำอีกครั้ง หลังจากเอาสบู่ก้อน มาขัดทั่วกระจก ทั้งนี้ก่อนเริ่มขัดกระจกรถจะต้องแห้งไม่มีน้ำเกาะ หรือยังเปียกอยู่

การใช้สบู่มาขัดบริเวณกระจก และใช้ผ้ามาเกลี่ยให้ทั่วซ้ำอีกครั้ง จะเป็นเหมือนการใช้ฟิล์มเคลือบชั้นผิวกระจกรถไว้ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ละอองน้ำไม่เกาะติดกับกระจกอีกต่อไป

แต่อ ย่ า งไรก็ต ามวิ ธีนี้จะสามารถช่วยรั ก ษ า ผิ วของกระจกรถได้ในระยะเวลา 2-3 วัน และชั้นสบู่ที่เราได้ขัดไว้ก็จะค่อยๆ หลุดออ ก แต่ถ้าหากเจอฝนตกหนักก็อาจจะช่วยได้ไม่มาก โดยมักจะได้ผลต่อเมื่อเจอ กับฝนตกแบบปร อ ยๆ ไปจนถึงปานกลางเท่านั้นเอง

อ ย่ า งไรก็ต าม ปัจจุบันยังมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยในการเคลือบชั้นผิวของกระจกได้ดีมากขึ้น อ ย่ า งน้ำย าเคลือบกระจกในเกรดร า ค ากลางๆ และยังสามารถนำมาทำเองได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องนำรถไปถึงร้านเพื่อให้ช่างจัดการเคลือบกระจกให้

อีกวิ ธีหนึ่งถ้าช่วยได้ คือติดฟิล์มกระจกรถ แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง แต่ก็จะมีอายุการใช้งานที่นานพอ ดูอีกด้วย แต่วิ ธีนี้ก็จะช่วยประหยัดเ งิ น และช่วยแก้ขัดได้บ้างเป็นครั้งคราว ดังนั้นทดลองทำดูก็ไม่เ สี ยห า ยอ ย่ า งแน่นอน

ที่มา krustory