วิ ธีแก้ปัญหาเตาแก๊สติดไม่สม่ำเสมอ ด้วยตัวเองง่ายๆ ไม่ต้องเ สี ยเงินซื้ อใหม่

เตาแก๊สนั้นเป็นเตาที่ถือว่าสะดวกกับแม่บ้าน พ่อบ้านหล า ยๆคนเลย เพราะแค่หมุนก็สามารถติดไฟได้แล้ว แต่การใช้เตาแก๊สไปนานๆหล า ยบ้านอาจจะต้องพบปัญหาที่ว่า ไฟแก๊สนั้นติดไม่สม่ำเสมอ ทำให้การทำอาหารไม่ได้ดั่งใจ หล า ยคนต้องเ สี ยเงิน

ซื้ อหัวเตาใหม่ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองเงิน ฉนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้วิ ธีแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยตัวเอง วันนี้เรามีวิ ธีที่จะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาแก๊สไม่แ ร ง ติดๆดับๆ ด้วยตัวเองมาฝากกันโดยไม่ต้องซื้ อใหม่ทุกครั้งที่มีปัญหา

สาเหตุที่แก๊สปล่อยแก๊สออ กมาไม่สม่ำเสมอ อาจเกิดจากหล า ยสาเหตุ ทั้งปัญหารอยรั่ว มีการโค้งงอทำให้เกิดช่องว่างและทำให้ไฟออ กมาไม่ตรงจุดที่ควรออ ก ช่องว่างนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ไฟไม่แ ร งและไม่สม่ำเสมอ สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้กระดาษฟลอยล์เป็นตัวช่วย กระดาษฟลอยล์ที่ใช้ก็คือ กระดาษที่เป็นแผ่นอลูมิเนียมบางๆที่นำมาใช้รองอาหารหรือห่อป ล า ย่ า งกันนั่นเอง

เริ่มจากการม้วนกระดาษฟลอยล์ให้ตรงกับความกว้างของช่องว่าง ทั้งเรื่องของเส้นรอบวงก็ให้กะประมาณความย าวรอบวงกลมให้พอ ดี จากนั้นทำการถอ ดเตาแก๊สออ ก สำหรับหัวแก๊สที่ถอ ดออ กย า กอาจใช้ค้อนหรือของแข็งๆเคาะเบาๆเพื่อให้สลักขยับออ กจากกัน ซึ่งขั้นตอนนี้ควรทำอ ย่ างเบามือ เพราะอาจทำให้เกิดรอยได้ เมื่อถอ ดชิ้นส่วนด้านบนออ กมาแล้ว ให้ใช้ฟลอยล์ที่เราม้วนไว้ นำไปวางรอบๆรอยแยกและบีบให้เข้าที่ โดยให้เราจัดการทำความสะอาดเศษอาหารที่เาจเกาะติดอยู่ออ กเ สี ยก่อน

เมื่อใส่กระดาษฟลอยล์เสร็จก็ให้ประกอบชิ้นส่วนเข้าที่พร้อมทดลองเปิดแก๊สแล้วสังเกตดูว่ายังมีจุดไหนที่ต้องปรับแก้อีกหรือไม่ ก็จัดการขยับให้เข้าที่ อาจบีบวงกระดาษฟลอยล์ให้แน่นขึ้นในจุดที่จำเป็นต้องปรับ เมื่อสำเร็จ ก็จะได้ผลดังภาพด้านล่างนี้

การแก้ไขหัวแก๊สที่มีปัญหานี้ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้ อใหม่เสมอไป เพราะไม่ได้ก่อให้เกิดอั น ต ร า ยร้ า ยแ ร ง ขอเพียงลงมือทำด้วยความระมัดระวังและปิดหัวแก๊สเอาไว้ในระหว่างขั้นตอนการสวมกระดาษฟลอยล์เข้าไป เพียงเท่านี้ก็สามารถประหยัดเงินไม่ต้องซื้ อหัวแก๊สใหม่กันบ่อยๆอีกแล้ว

ที่มา  krustory