วิ ธีเปลี่ยนย างที่ถูก หล า ยคนเปลี่ยนผิ ดมาตลอ ด

สำหรับวันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนย างรถที่ถูกต้องมาฝากกัน ซึ่งหล า ยๆคนยังเปลี่ยนย างแบบผิ ดๆอยู่ เรื่องนี้แม้กระทั่งช่างเองก็ยังไม่ทราบ จะเป็นอ ย่ างไร เราไปดูกันเลยดีกว่า

กระจ่างสักที เปลี่ยนย างผิ ดมาตลอ ด ถ้าเปลี่ยนย างใหม่สองเส้น ให้ใส่ที่ล้อหลังไม่ใช่ที่ล้อหน้า นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมหน้าฝนถึงเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ เกิดเหตุการณ์รถลื่นไถลตกถนนอยู่บ่อยๆ

โดยทางรายการ ชัวร์ก่อนแชร์ ได้ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร. สถาพร ทองวิค ภาควิชาวิศวก ร ร มเครื่องกล เกี่ยวกับการเปลี่ยนย างรถยนต์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนย างรถยนต์

ในสภาวะหน้าฝนแบบนี้ หล า ยๆคนที่ใช้รถใช้ถนน มักเจอปัญหาถนนลื่น หากตรวจพบว่าดอ กย างสึกมากเกินไปก็อาจทำให้เกาะถนนได้ไม่ดี แต่ส่วนใหญ่แล้วดอ กย างมักหมดไม่พร้อมกัน ล้อหน้ามักดอ กย างหมดก่อนล้อหลัง เว้นในกรณีรถที่มีการสลับย างอยู่เป็นประจำเวลาถ่ายน้ำมันเครื่อง

หากจะต้องเปลี่ยนย างใหม่แค่ 2 เส้นละ จะเลือ กสลับย างใหม่เอาไปไว้คู่หน้าหรือคู่หลังดี ร้านย าง และ ช่างมักคิดกันว่าย างคู่ใหม่ควรจะเอาไปใส่ที่ล้อคู่หน้า เพราะ ข้างหน้ามีเครื่องยนต์และระบบบังคับเลี้ยว ต้องแบกรับภาระในการเ สี ยดสีกับถนน มากกว่าล้อคู่หลัง จะทำให้ช่วยในการทรงตัว และ เกาะถนนได้ดีกว่า แต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่ ร้านย าง และ ช่าง ทำมาหล า ยสิบปีนั้นไม่ดีเท่าที่ควร

เพราะ การทำแบบนี้จะยิ่งทำให้รถควบคุมได้ย ากขึ้นในกรณีที่เกิดอาการท้ายปัด คือ ล้อคู่หน้าเกาะถนน แต่ล้อหลังไม่เกาะถนน จะทำให้รถลื่นไถล หรือ หมุนควงหลุดออ กจากถนนได้มากกว่า

ส่วนการเปลี่ยนเอาย างคู่ใหม่ใส่ไว้ด้านหลัง จะทำให้เกิดอาการหน้าดื้อ ฟังดูเหมือนจะ อั น ต ร า ย แต่ด้านหน้ามีระบบบังคับเลี้ยว ที่จะช่วยทำให้เราบาลานซ์ล้อคู่หน้ากลับมาได้ และ ล้อคู่หลังก็ยังเกาะถนนดี ทำให้ไม่เกิดการหมุนควง หรือ ลื่นไถลออ กนอ กถนน

โดย ทางมิชลินก็ได้ทำการทดสอบเพื่อไขข้ อสงสัยนี้ด้วยเช่นกัน การสลับย างคู่หน้า – คู่หลัง เผยความจริงแล้วว่า หากมีความจำเป็นในการเปลี่ยนย างแค่ 2 เส้น ที่ถูกต้องคือเปลี่ยนย างคู่ใหม่ไว้กับล้อหลังจะดีที่สุด

แต่หากมีกำลังท รั พ ย์มากพอ และ เพื่อความปลอ ดภั ยที่ดีที่สุดก็แนะนำให้เปลี่ยนใหม่ทั้ง 4 ล้อเลยจะดีกว่า แม้ความพร้อมของสภาพรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญในการขั บขี่อ ย่ างปลอ ดภั ย แต่ตัวผู้ขั บขี่เองก็ควรใช้ความร ะมั ดร ะวั งด้วย ไม่ใช้ความเร็วสูงจนเกินไป และ ไม่ประมาทในการใช้รถใช้ถนน

ที่มา  bitcoretech