วิ ธีจอ ดรถหันหน้าออ ก ที่ถูกต้อง คนใช้รถควรรู้ไว้

เคยเป็นไหม ที่เวลาจอ ดรถมักจะมีปัญหาในเรื่องของการออ ก ยิ่งจอ ดซ้อนหล า ยๆคัน เมื่อเวลาเราออ ก ก็จะทำให้ยุ่งย าก แถมยังต้องระวังเกิดความเ สี ยห า ย ทั้งของเราและของผู้อื่น

คนขับรถ ใช้รถควรจะรู้ไว้ ขับรถเป็นอ ย่ างเดียวก็ไม่พอ การรู้จักวิ ธีจอ ดที่ถูกต้องก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะบางครั้งการจอ ดรถแบบไม่รู้ ก็อาจนำมาซึ่งความเ สี ยห า ยต่อท รั พ ย์สินของเราและผู้อื่นได้ง่ายๆ เช่น การจอ ดรถซ้อนคัน จอ ดรถบนทางลาดชัน วันนี้เราได้นำวิ ธีจอ ดรถที่ถูกต้อง และควรทำมาให้ได้อ่านกันค่ะ เชื่อว่าบางอ ย่ าง คุณก็ยังไม่เคยรู้มาก่อนแน่นอน

1. จอ ดรถแบบหันหน้าออ ก

หล า ยคนก็คงจะทำกันอยู่แล้ว เวลาที่จอ ดรถเข้าซอง ก็มักจะจอ ดแบบหันหน้าออ ก เพราะสะดวกและออ กง่ายกว่า แต่การจอ ดรถหันหน้าออ กนั้น มัน มีประโยชน์มากกว่าเรื่องนั้นด้วยเช่นกัน

ช่วยป้องกันการลักขโ ม ย เพราะเวลาที่เราจอ ดแบบหันหน้าออ ก จะทำให้คนที่เดินผ่านไปมามองเห็นได้ง่ายกว่า หากมีใครมาทำอะไรไม่ดีที่รถของเรา หรือมีพฤติก ร ร มที่น่าสงสัย

สะดวกในการช่วยเหลือ หมายถึงว่า ถ้ารถของคุณเกิดแบตหมดกระทันหัน หรือมีปัญหาอะไรสักอ ย่ าง อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากรถคันอื่นในการพ่วงแบตเตอรี่ ก็จะช่วยเหลือได้สะดวกกว่าการจอ ดแบบหันหน้าเข้า

ความปลอ ดภั ย การจอ ดแบบหันหน้าออ ก หรือ การถอยหลังเข้า จะทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจน มากกว่า ลดความเสี่ยงที่จะไปชนรถคันอื่น หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ หรือเวลาใครเดินผ่านตอนจะออ กจากที่จอ ดรถ เราก็จะมองเห็นได้ถนัดกว่า

รวดเร็วกว่า หากเกิดเหตุฉุกเฉิน แน่นอนว่าการจอ ดรถแบบหันหน้าออ ก จะทำให้เราสะดวกเวลาจะออ ก และยิ่งเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องเร่งรีบมากๆ เราก็แค่สต าร์ทรถ และเดินหน้าออ กไปได้เลย แต่ถ้าเราจอ ดแบบหันหน้าเข้า ก็จะเ สี ยเวลามากกว่าเวลาที่ต้องถอยออ กอ ย่ างช้าๆ

2. จอ ดรถหันล้อเข้า

ถ้าคุณต้องไปจอ ดรถที่เป็นเนิน แบบต ามภาพ แล้วเกิดเบรคของคุณมีปัญหา ทำให้รถไหลลงเนินไป รถก็คงจะตกทะเลไป หรือไม่ก็ไปชนรถคันอื่นเ สี ยห า ย เผลอๆอาจจะไหลไปชนคนก็ได้ ดังนั้นหากคุณต้องไปจอ ดรถในที่เป็นเนินลาดชันแบบนี้ ควรทำต ามนี้

จอ ดรถแบบลงเนิน ให้คุณจอ ดแล้วหันพวงมาลัยไปทางซ้าย ให้ล้อหันเข้าทางฟุตบาตไว้ เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเบรคมีปัญหา รถของคุณก็จะหักเข้าฟุตบาท และฟุตบาทจะเป็นแผงกั้นไม่ให้รถคุณไหลไปไหนได้นั่นเอง

จอ ดรถแบบขึ้นเนิน ให้คุณจอ ดแล้วหันพวงมาลัยไปทางขวา ซึ่งจะสลับกับแบบแรก และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเบรคมีปัญหา ล้อหน้าของรถก็จะไหลไปติดกับฟุตบาทไว้เช่นกัน ทำให้รถไม่ไหลถอยหลังลงเนินไป

3. อ ย่ าเข้าเกียร์ P เวลาจอ ดรถบนเนิน

สำหรับรถเกียร์ออโต้ เมื่อเราจะจอ ดรถแล้วดับเครื่อง เราก็จะทำการใส่เกียร์ P ไว้กันใช่ไหมละคะ แต่นั่นเป็นกรณีที่เราจอ ดบนทางปกติ ไม่ได้ลาดชัน แต่หากเราต้องไปจอ ดรถบนที่ลาดชัน เราควรทำต ามนี้

เมื่อต้องการจอ ดรถบนทางลาดชัน ให้ทำการเหยียบเบรค และ เลื่อนเกียร์ไปที่เกียร์ N แล้วจากนั้นก็ดึงเบรคมือขึ้นจนสุด แล้วปล่อยเบรค เราจะรู้สึกว่ารถจะขยับเล็กน้อย ก่อนที่เบรคมือจะล็อคล้อรถเรา หลังจากนั้นค่อยเลื่อนเกียร์จากเกียร์ N ไปที่เกียร์ P เพียงเท่านี้ก็จอ ดบนทางลาดชันได้อ ย่ างปลอ ดภั ยแล้ว

เหตุผลก็เพราะว่า บนทางลาดชันจะมีแรงโน้มถ่วงที่มากอยู่แล้ว รถจะไหลลงต ามเนินได้ง่าย หากเราเข้าเกียร์ P ไปเลย มันคือ การห้ามล้อไม่ให้รถขยับ และเมื่อทำแบบนี้บ่อยๆจะส่งผลให้เกียร์เสื่อมสภาพเร็ว เพราะกลไกลการทำงานที่ผิ ดหลัก

และเมื่อ กลไกลมันเสื่อม จะส่งผลให้เกียร์ค้าง เปลี่ยนเกียร์ไม่ได้ และเกียร์ P ก็ไม่ได้เหมาะที่จะใช้เพื่อ การห้ามล้อ ต ามหลักการที่ถูกต้องของรถ ควรใช้เบรคมือมาเป็นตัวห้ามล้อเวลาจอ ดรถบนทางลาดชันถึงจะถูก

4. ปุ่ม Shift Lock ที่เกียร์

หากเราไปสถานที่ใดสักที่ แล้วไม่มีที่จอ ดรถว่าง และจำเป็นต้องจอ ดซ้อนคัน มารย าทในการขับรถที่ดีคือ การปลดเบรคมือ และใส่เกียร์ว่างไว้ เพื่อที่จะให้รถคันด้านในสามารถเข็นรถของเราออ ก และให้รถคันที่จอ ดด้านในขับออ กไปได้

แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า บางคนเวลาที่ใส่เกียร์ N เกียร์ว่าง แล้วจะดึงกุญแจไม่ออ ก ก็ต้องใส่เกียร์ P ไว้ ถึงจะดึงกุญแจออ กได้ และเพราะความไม่รู้ของหล า ยๆคน จึงเกิดปัญหาจอ ดรถซ้อนคัน แล้วไม่ใส่เกียร์ว่างไว้ กล า ยเป็นสร้างความเดือ ดร้อนให้คนอื่นแทน

สำหรับวิ ธีแก้ไข คือ หากเราจำเป็นต้องจอ ดซ้อนคันจริงๆให้เราจอ ดรถและเข้าเกียร์ P จากนั้นก็ให้ดึงกุญแจออ ก แล้วกดปุ่ม Shift Lock ที่อยู่ข้างๆกับคันเกียร์ แล้วเราจะสามารถขยับเกียร์ จาก P มาที่เกียร์ N ได้ และรถเราก็จะเป็นเกียร์ว่าง โดยที่ไม่ไปสร้างปัญหาให้กับรถคันอื่นที่เราไปจอ ดซ้อนคันไว้

ที่มา   bitcoretech