รู้ไว้ขับขี่ปลอ ดภั ย 10 สัญญาณจากรถสิบล้อ บอ กให้เรารู้

เคยไหมขับรถต ามรถสิบล้อ หรือรถบ ร ร ทุกใหญ่ไป แล้วอยู่ดีๆก็มักจะเจอสัญญาณไฟจากพี่ใหญ่เรา ซึ่งก้ไม่รู้ว่าเป็นไฟอะไร หรือต้องการจะบอ กอะไรกับเรา และสิ่งนี้ทำให้หล า ยคนนั้นเกิดอุบัติเหตุกันเยอะมาก เพราะไม่รู้จักสัญญาณไฟที่พี่ใหญ่เขาให้ ดังนั้นวันนี้เราเลยมี สัญญาณจากพี่ใหญ่ของเรามาบอ กถึงผู้ขับขี่ทุกท่าน ว่าแต่ละไฟสัญญาณที่พี่เขาแสดงนั้น มันหมายความว่าอ ย่ างไร เพื่อความขับขี่ปลอ ดภั ยของเรา ไปดูกันเลย

1. ระวัง

เมื่อไรที่สังเกตเห็นรถบ ร ร ทุกคันหน้าให้สัญญาณเป็นลักษณะไฟเลี้ยว ซ้ายที-ขวาที สลับกัน คือเขากำลังส่งสัญญาณบอ กให้เราระวัง เพราะเขากำลังจะเบรก ทางข้างหน้าอาจมีด่าน หรือเกิดอุบัติเหตุอยู่ เพราะฉะนั้นให้เราชะลอความเร็ว วิ่งด้วยความเร็วต่ำ และห้ามแซง

2. ให้ทาง

หากเราขับรถต ามรถสิบล้อคันอยู่ แล้วรู้สึกว่าเขาวิ่งช้า และต้องการอย ากจะแซง หากรถบ ร ร ทุกเปิดไฟเลี้ยวซ้ายทั้งที่ไม่มีทางแยก หรือทีท่าจะเลี้ยวแต่อย่ างใด นั่นหมายถึงเขากำลังบอ กเราว่าทางข้างหน้าปลอ ดภั ย สามารถแซงออ กขวาได้

3. ช่วยส่องไฟ

ในการเดินทางในย ามค่ำคืน ทัศนวิสัยต่ำมองเห็นเส้นทางค่อนข้างลำบาก และเมื่อสิบล้ออยู่ข้างหน้า และ เรากำลังจะแซง ในบางครั้งอาจพบว่ารถบ ร ร ทุกเปิดไฟสูง สาเหตุก็เพื่อเป็นการส่องทางข้างหน้าช่วยให้เราเห็นเส้นทางได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเปิดค้างไว้จนกว่าเราจะแซงรถบ ร ร ทุกพ้น หากเจอคนขับน่ารักแบบนี้ เมื่อแซงพ้นแล้วก็บีบแตรสั้น ๆ เป็นการขอบคุณสักนิด เขาก็จะบีบแตรตอบกลับมา

4. ขอทาง

หากเห็นรถบ ร ร ทุกวิ่งกัน มาเป็นแถว ๆ แล้วจู่ ๆ มีคันในแถวแฉลบหัวรถออ กมาพร้อมกะพริบสูงไฟ 1 ครั้ง นั่นแสดงว่าเขากำลังขอทาง และบอ กเราว่ากำลังจะเร่งเครื่องแซง ขอใช้ทางวิ่งในเลนของเรา ให้เราระวัง ชะลอความเร็ว และถ้าเราพร้อมจะเปิดทางก็กะพริบไฟสูงตอบกลับไป 1 ที

5. ของทางหน่อย จะตรงไป

กรณีคุณขับรถต ามรถบ ร ร ทุกที่จอ ดรอสัญญาณไฟจราจรตรงสี่แยก แล้วสังเกตเห็นรถบ ร ร ทุกเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน นั่นก็หมายความว่า เขากำลังจะตรงไป หากคันหลังจะตรงก็ต ามมาได้เลย แต่ถ้าหากคันหลังต้องการจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาก็สามารถเลี้ยวได้ต ามสะดวก

6. ข้างหน้ามีด่าน

หากเห็นรถบ ร ร ทุกคันที่สวน มา อยู่ดี ๆ กะพริบไฟหน้าพร้อมเปิดไฟเลี้ยวมาทางฝั่งเรา นั่นแสดงว่าข้างหน้ามีด่าน ให้เตรียมตัวและระมัดระวัง เตรียมชะลอความเร็ว และใช้ความเร็วต่ำ หากยังวิ่งด้วยความเร็วสูงอาจเกิดอั นต ร ายได้

7. ห้ามแซง

ถ้าเป็นเหตุการณ์เหมือนข้อที่แล้ว ที่เราคิดจะแซงรถบ ร ร ทุก แล้วมีสัญญาณไฟเลี้ยวขวากระพริบขึ้น มา นั่นแสดงว่าเขาจะบอ กเราเป็นนัย ๆ ว่าห้ามแซง อาจมีโค้ง หรือมีรถสวน มา หรืออาจมีอุปสรรคอยู่ข้างหน้า ไม่ควรที่จะแซง ถ้าแซงอาจทำให้แซงไม่พ้น ให้รอก่อน และเมื่อสิบล้อคันข้างหน้าเห็นว่าทางสะดวกเมื่อไร เขาก็จะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายส่งสัญญาณให้เราแซงได้

8. ข้างหน้ามีเหตุ

ในกรณีที่เราวิ่งสวนทางกับรถบ ร ร ทุก แล้วสิบล้อส่งสัญญาณไฟโดยดับไฟหน้าและเปิดขึ้น แสดงว่าเขากำลังบอ กว่าทางข้างหน้ามีด่าน หรืออุบัติเหตุรุนแรงให้ชะลอความเร็ว คาดเข็มขัดนิรภั ย หรือให้เราเตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ข้างหน้าด้วย

9. เช็คเพื่อนร่วมทาง

หากเห็นรถบ ร ร ทุกวิ่งสวน มา แล้วกะพริบไฟสูง 1 ครั้ง มี 2 กรณีคือ เตือนรถที่วิ่งสวนทางกัน มา หรือเป็นการถามว่าทางที่เราผ่าน มามีด่านหรืออุบัติเหตุอะไรหรือเปล่า ถ้าทุกอย่ างปกติดี ก็กะพริบไฟหน้าตอบเขาไป 1 ครั้ง แต่หากมีด่านหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น ก็ให้ดับไฟหน้าและเปิดขึ้น

เหมือนกรณีข้างหน้ามีเหตุ เพื่อเป็นการเตือนพี่สิบล้อให้เตรียมพร้อมกับทางข้างหน้า เห็นไหมว่าสัญญาณไฟเหล่านี้ เป็นสัญญาณไฟที่ล้วนแล้วแต่หวังดีต่อเพื่อนร่วมทางแทบทั้งสิ้น เห็นขับรถใหญ่ๆกันแบบนั้น พี่ๆรถบ ร ร ทุกเขาใจดีมากเลยนะ เรามักจะเห็นรถใหญ่ หรือ รถบ ร ร ทุกให้ทางเราก่อนเสมอ

ที่มา  stand-smiling