มือใหม่หัดขับและมือเก่า อาจไม่เคยรู้ ฟังชั่น 4 จุดเล็กๆในรถ

หล า ยคนขับรถมาตั้งนานแต่บางจุดในรถนั้นอาจไม่เคยรู้เลย สำหรับคนที่รู้ก็เงียบไว้ก่อน คนที่เขาไม่รู้ จ ริ งๆ

ก็มีเยอะ วันนี้เราขอเสนอ 4 ฟังชั่นในรถที่คุณไม่เคยรู้ ทั้ง มื อ ใ ห ม่ หัดขับ เเละมือเก่า จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ

สิ่งแรกก็คือ ประตูหลังที่ล็อ กเ ด็ ก จะมีเฉพาะรถรุ่นที่มี 4 ประตู จะมีปุ่มเล็กๆ ซ่อนอยู่เวลาเรียกใช้งานจะ เ ปิ ด ป ร ะ ตูจากด้านในไม่ได้ ป้องกันเวลามีเ ด็ กเล็กดื้อซนนั่งเบาะหลัง ขณะขับขี่ไม่ให้เปิดประตูออ กนอ กรถ

2.การวัดระยะทาง นั่นก็คือTrip A กดจับระยะทางตอนเติมน้ำมัน มาเต็มถังว่าวิ่งได้ไกลเท่าไหร่ หรือ กดจับระยะทางหลัง เ ป ลี่ ย น น้ำมันเครื่องมาใหม่ ส่วน

Trip B เผื่อไว้ อ ย า ก จับระยะทางอื่น ๆ เช่นจากบ้านไปที่ทำงานกี่กิโลเมตร ในขณะที่ไม่ไปยุ่งกับ Trip A ที่เราจับไว้ หรือถ้าอย ากะเริ่มเซ็ต 0 ใหม่ให้กดค้างไว้

3.ปรับระดับพวงมาลัย เชื่อว่าเวลาไปขับรถคนอื่น สิ่งแรกเมื่อขึ้นรถเลยคือ ปรับพวงมาลัยทันทีเลย เพราะบางคนแขนสั้น-ย าว ไม่เท่ากัน ป รั บ เ พื่ อ ให้ได้ระดับการขับขี่ที่เหมาะสมนั่งสบายไม่เหนื่อยเวลาขับเดินทางไกลๆ จะมีกับรถแทบทุกรุ่นบางรุ่นอาจจะปรับได้หล า ยทิศทาง

4.ความเร็วของก้านปัดน้ำฝน ในรถแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกัน บางรุ่นจะมีแบบปัดน้ำฝน อั ต โ น มั ติ บางรุ่นอาจจะมีแบบแมน นวล เราก็ต้องศึกษาก่อนใช้งาน

สำหรับวิ ธีการใช้งานระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติอ ย่ างถูกต้องนั้นผู้ขับขี่เพียงหมุนก้านปัดน้ำฝน มาอยู่ในตำแหน่งที่ 1 ซึ่งในกรณีที่รถของผู้ขับขี่มีการใช้งานระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติจะไม่มีจังหวะการปัด ห ยุ ด แต่ผู้ขับขี่ก็สามารถที่จะหมุนก้านปัดน้ำฝนเพื่อปรับระดับความเร็วของใบปัดน้ำฝนขึ้นนั่นเอง

อ ย่ างไรก็ต าม ทั้งหมดที่ ก ล่ า ว มานั้นอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็ควรต้องศึกษาเมื่อถึง เ ว ล า ต้องใช้งานจริงๆ คุณจะได้ เ รี ย ก ใช้งานได้อ ย่ างถูกวิ ธีแบบไม่ต้องกังวลขณะขับขี่รถ อ ย่ างเช่นระดับความเร็วปัดน้ำฝน ขับรถอยู่ดีๆ เกิดฝนตกขึ้น มาก็ต้องใช้ในระดับให้เหมาะสมไม่ช้าหรือเร็วจนเกินไป

ที่มา  poobpub