ปลูกผักในขวดน้ำที่ใช้แล้ว เลี้ยงง่าย ผักงามไว

บ้ า นไหนที่มีพื้นที่น้อยๆแล้วอย า กจะปลูกพืชผักนั้นเราแนะนำวิ ธีนี้ก็เลย เป็นวิ ธีที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มาก มีอุปกรณ์เป็นขวดน้ำก็สามารถปลูกพืชผักได้แล้ว เราได้นำวิ ธีการปลูกหัวหอมในขวดน้ำพลาสติกมาฝากกันด้วยวิ ธีง่ายๆ ต ามมาชมกันเลย

ขวดน้ำขวดเก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้ว เป็นขวดน้ำพลาสติกที่เราดื่มน้ำเสร็จแล้วก็มักจะทิ้งไปในทุกที เ พ ร าะ ไม่รู้ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในด้านไหนต่อ วันนี้เราจึงได้นำประโยชน์ที่ได้จากขวดน้ำนั้น มาทำประโยชน์ได้อ ย่ างมากมาย อ ย่ างเช่น การนำมาเป็นกระถางสำหรับการปลูกพืชผักต่างๆ

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

ขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว , หัวหอม 10-20 หัว , ส ว่ า น ไว้เจาะรูขวด

ขั้นตอนการทำ

1 ขวดน้ำล้างทำความส ะอ า ด จากนั้นนำส ว่ า น มาเจาะรูให้ทั่วขวด และขนาดของรูนั้นจะต้องมีขนาดความกว้างพอ ดี ที่ต้นหอมจะออ กมาได้ เมื่อได้เจาะรูเป็นที่เรียบร้อยใส่ดินลงไปในขวดได้เลยจนเต็มขวด ถัดมานำหัวหอมที่ผ่ า นการแช่น้ำแล้วมีรากงอ กให้นำมาวางเอาไว้บริเวณรอบๆของขวดน้ำเลย วางให้หอมที่ต้นจะงอ กออ กมานั้นผ่ า นออ กมาทางที่ได้เจาะรูเอาไว้

2 เสร็จแล้ววิ ธีการดูแลรดน้ำนั้น ก็ให้รดน้ำทุกวัน วางเอาไว้ในบริเวณพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องเข้าถึง เวลา 2-3 สัปดาห์ต้นหอมก็จะโตที่จะสามารถเก็บนำมาประกอบในเมนูอาหารได้ หรือหากทำในปริมาณมากๆก็สามารถเก็บใส่ถุงไปข า ยเพื่อสร้างเป็นรายได้เสริมได้เลย

ต้นหัวหอมจะชื่นชอบดินที่มีความสมบูรณ์ และมีความร่วนซุย อมน้ำได้อ ย่ างดี ชอบอากาศในเวลากลางวันที่อบอุ่น เ พ ร าะ จะมีการเจริญเติบโตได้ดี ในช่วงเวลากลางคืนที่มีอากาศเย็น สำหรับช่วงฤดูที่เหมาะกับการปลูกต้นหอมนั้นก็คือ ในช่วงเดือนของตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน

วิ ธีปลูกผักออร์แกนิกในขวดน้ำ อ ย่ างง่ายๆ

วันนี้จะมาแนะนำการปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง สามารถปลูกในพื้นที่แคบที่มีแสงแดดส่องถึง นอ กจากจะได้ผักสะอาดที่ป ล อ ดส า ร พิ ษ ไว้รับประทานแล้ว ยังช่วยประหยัดเงินในแต่ละเดือน

เตรียมขวดน้ำพลาสติกที่ล้างทำความสะอาดตัดขวด 2 แบบ ในแบบแรกนั้นให้ตัดขวดเป็น 2 ท่อน ท่อนล่างทำเป็นกระถาง จึงต้องทำการตัดให้มีพื้นที่เหลือเยอะหรือมีความสูงกว่าด้านบน เจาะรูที่ก้ น ขวดสักประมาณ 2-3 รู เพื่อที่จะเป็นตัว ช่วยในการรระบายน้ำออ ก

ขวดแบบที่ 2 นั้นใช้ขวดบรรจุน้ำขนาด 6 ลิตร วางเป็นกระถางในแนวนอน เจาะช่องว่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เหมาะกับขนาดของขวด และเจาะรูด้านล่าง 4-5 รู เป็นทางน้ำไหลจะใช้ตั้งกับพื้นหรือใช้เป็นวิ ธีการแขวนลอยก็ได้ต ามต้องการ

ผักที่จะใช้ในการปลูกนั้นควรเลือ กให้เป็นผักอา ยุ สั้น อ ย่ างเช่น กะเพรา พริกขิ้ห นู คะน้า มะระ ตำลึง มะเขือ และกลุ่มผักสลัด กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค คอส ฟิลเลย์ บัตเตอร์เฮด และปัตต าเวีย สามารถหาซื้อซองเมล็ดพันธุ์หรือจะใช้วิ ธีการเก็บเมล็ดผักต่างๆ ที่ใช้ประกอบอาหาร ล้างสะอาดแล้วผึ่งลมให้แห้ง บรรจุเก็บไว้ในซองใส่กล่องแช่ตู้เย็น เวลาจะใช้ก็นำมาแช่น้ำสัก 1 คืน แล้วปลูกลงดิน

ใช้เป็นส่วนผสมของดินร่วน หรือ ดินที่ผสม ของขุยมะพร้าวแกลบดำหรือ ดินก้ามปู รดน้ำพืชผักในแต่ละชนิด ต้องเน้นให้มีแสดแดดแบบส่องได้ถึงด้วย ในช่วงเวลาห นึ่ งผักที่เราปลูกนั้นจึงจะมีความเจริญเติบโตได้ดี

เห็นไหมล่ะค่ะ ว่าขวดน้ำพลาสติกที่เราไม่ได้ใช้ สามารถที่จะนำมาเป็นกระถางต้นไม้สำหรับการเพาะปลูกพืชผักต่างๆ การปลูกผักในชนิดต่างๆนั้นควรศึกษาให้ดีว่าควรปลูกกับดินชนิดแบบใดและมีการรดน้ำอ ย่ างไร ถึงจะมีการเจริญเติบโตได้ดีเห็นผลได้ดี

ที่มา bitcoretech  postsod