ประโยชน์ที่หล า ยคนไม่เคยรู้ แค่วางมะนาวไว้ข้างเตียงนอน

สวัสดีทุกๆคนวันนี้เรามีสาระประโยชน์ดีๆอีกหนึ่งเรื่องที่ไปเจอมาแล้ว ก็อย ากจะนำมาฝากเพื่อนกัน เพราะเห็นว่ามีประโยชน์ดี ทุกคนคงรู้จักมะนาวกันเป็นอ ย่ างดี ว่าส่วนใหญ่แล้วนั้นเราเอามะนาวมาทำอะไร และวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประโยชน์ของมะนาวนี่แหละมาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูกันเลย

มะนาวเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีรสเปรี้ยว และนิยมนำมาใช้ปรุงรสชาติอาหารให้อร่อยขึ้น แต่ทราบไหมว่า นอ กจากจะเป็นอ า ห ารที่เรานำมารับประทานกันแล้ว มะนาวยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้ องกับความเชื่อที่สื บ ท อ ดกัน มาอ ย่ า งย าวนานด้วย

โดยคนโบราณเชื่อ กันว่า มะนาวจะสามารถดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาในบ้านได้ โดยมีการนำมะนาว 7-8 ลูกใส่ตะกร้าแล้วนำไปวางต ามจุดต่างๆ ในบ้าน บนหลังตู้เย็น หรือบนโต๊ะกินข้าวซึ่งมีความเชื่อว่า จะสามารถช่วยในเรื่องของความร่ำร ว ยและความมั่นคงในหน้าที่การงานได้

ซึ่งเรื่องของมะนาวนี้ก็ตรงกับเรื่องความเชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ยเช่นกันว่า จะช่วยดึงพลังบวกให้ไหลเวียนเข้ามาในบ้านได้ และมะนาวสามารถขจัดพลังงานด้าน มืดออ กไปและนำโชคดีมาให้

โดยเคยมีช า ว ต่ า ง ช า ติเคยทดลองนำมะนาวมาวางไว้ในบ้านเป็นเวลา 9 เดือน และเธอเองก็บอ กว่า ไม่แน่ใจว่า มะนาวนำโชคมาให้เธอหรือเปล่าแต่เธอรู้สึกได้ว่า ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอ ย่ า งมาก

การข จั ดพลั งงานที่ไม่ดีให้ออ กไปจากบ้านนั้นเราสามารถทำได้ โดยการวางมะนาว 3 ลูก มาตัดออ กเป็น 4 แ ฉ กใส่ในถาดหรือตะกร้าเล็กๆแล้ววางไว้บนโต๊ะข้างเตียงก่อนนอนในทุกคืน จะทำให้สิ่งที่ไม่ดีออ กไปและดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาหาได้

ประโยชน์จากมะนาว

1 เปลือ กมะนาวที่เราบีบใช้น้ำไปแล้วสามารถนำไปวางไว้ต ามมุมบ้าน เพื่อช่วยแก้ปัญหากลิ่นอั บได้อ ย่ า งดี

2 ให้บีบน้ำมะนาว 1 ลูกผสมกับน้ำอุ่นและใส่เกลือลงไปเล็กน้อย หรือน้ำผึ้งอีก 1 ช้อนชา ดื่มก่อนนอนจะช่วยให้นอนหลับสบ ายต ลอ ดทั้งคืน

3 น้ำมะนาวบีบลงในน้ำอุ่นแล้ววางไว้ในห้องแอร์ จะช่วยทำให้บรร ย ากาศในห้องป ล อ ดโปร่งมากขึ้น มีการระบายอากาศที่ดีโดยเฉพาะในเวลานอนตอนกลางคืนจะช่วยให้สามารถห า ยใจได้ดีขึ้น

ข้ อ ดีของมะนาวที่กล่าวมาข้างต้นและความเชื่อที่เกี่ยวกับฮ ว ง จุ้ ย ที่เป็นความเชื่อสืบต่อ กัน มา แต่โบราณซึ่งเราสามารถทดลองทำต ามและพิสูจน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการดื่มในตอนเช้าหรือก่อนนอน หรือจะเป็นการวางมะนาวเอาไว้ต ามจุดต่างๆในบ้านเพื่อเรียกพลังงานดีๆให้เข้ามาในบ้านและชีวิตของเรา ลองทำต ามกันดูรับรองว่าชีวิตจะดี ขึ้นอย่ า งแน่นอน

ที่มา  krustory