บางทีการเป็นคนใจดี มีน้ำใจอาจกลับมาทำร้ า ยตัวเราเอง

การเป็นคนใจดีนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี ไม่ว่าใครก็อย ากที่จะคบหาหรือพูดคุยด้วย แต่ก็มีคนบางประเภทที่เห็นว่าเราเป็นคนใจดี ก็จ้องที่จะคอยเอาเปรียบหรือไม่เกรงใจเราเลย อาจะเพราะว่าเราดูใจดีเกินไป เขาก็เลยไม่ยำเกรง และไม่มีความเกรงใจต่อ กันเลย

เพราะฉะนั้นการจะเป็นคนดี เป็นคนใจดี ก็ต้องเป็นให้พอ ดีๆด้วย อ ย่ าเป็นคนใจดีทุกอ ย่ าง ใครทำอะไรให้ก็ไม่โ ก ร ธ เพราะเขาจะได้ใจ วันข้างหน้าเขาก็จะทำแบบนั้นกับคุณอีก เพราะรู้ว่ายังไงคุณก็ไม่โ ก ร ธ บางสถานการณ์เราก็ต้องหัดใจร้ า ย หัดเป็นคนเด็ดข า ดและน่ากลัวบ้าง

ไม่อ ย่ างนั้นเราก็อาจจะไม่ได้รับความเกรงใจจากใครเลย อ ย่ าพย าย ามเป็นคนใจดี เพื่อให้คนอื่นเอาเปรียบเรา แต่จงเป็นคนใจดี เพราะเราต้องการสร้างมิตรภาพดีๆ ใครดีมาเราก็ดีตอบ ใครร้ า ยมาเราก็ปล่อยเขาไป ไม่ต้องไปสนใจ แง่มุมร้ า ยๆ ของการเป็น คนใจดี มากจนเกินไป ที่สามารถย้อนกลับมาทำร้ า ยได้ทั้งตัวเอง และคนใกล้ตัว อ ย่ างหลีกเ ลี่ ย งไม่ได้

1. กลัวคนอื่นจะไม่พอใจ

ความใจดี อาจเป็นสิ่งที่สามารถทำให้คนบางคนเกิดความเกรงกลัวได้ว่า คนอื่นจะต้องรู้สึกไม่พอใจแน่ๆ ถ้าหากมอบความช่วยเหลือให้คนเหล่านั้นออ กไปได้อ ย่ างไม่ดีพอซึ่งก็ถือเป็น อีกหนึ่งความคิดที่สามารถย้อนกลับมาทำร้ า ยตัวเองเอาได้อ ย่ างง่ายๆ เพราะนอ กจากจะต้องมานั่งแบกรับภาระปัญหาของคนอื่นแล้ว ยังต้องมาคอยห ว า ดร ะแ ว งว่า ใครจะเกิดความรู้สึก ไม่พอใจขึ้น มาอีกด้วย

2. ตกที่นั่งลำบาก

เพราะความที่เป็นคน มีจิตใจดีมากจนเกินไป จึงมักชอบหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคนอื่นอยู่บ่อยครั้ง จนลืมมองความเป็นจริงหล า ยอ ย่ างไปว่าข้ อเ สี ยของการได้มอบความช่วยเหลือ อาจเป็นสิ่งที่สามารถย้อนกลับมาทำร้ า ยตัวเองและคนใกล้ชิด โดยการนำพาทุกคนไปตกอยู่ในที่นั่งลำบาก และไร้ซึ่งการหลีกเ ลี่ ย งหรือหลบหนีอะไรได้พ้น

3. กล า ยเป็นคนใจร้ า ย เพราะการตอบปฏิเสธแค่ครั้งเดียว

ข้ อเ สี ยของความใจดี ที่มักจะไม่ค่อยได้ตอบปฏิเสธกับใคร เมื่อถูกเข้ามาขอรับความช่วยเหลือ จนในบางครั้ง หากสถานการณ์รอบข้างบีบบังคับให้ตอบปัดการช่วยเหลือก็อาจมีผลทำให้ คนบางคนต้องตกเป็นผู้ที่ถูกมองว่าใจร้ า ยจากคนอื่นโดยทันที ทั้งๆ ที่เพิ่งเคยตอบไปปฏิเสธไปแค่เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

4. คอยแก้ปัญหา ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีส่วนได้เ สี ย

ในบางครั้ง ความใจดีก็ทำให้เราต้องกล า ยมาเป็นคนที่คอยนั่งแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่น ทั้งๆ ที่ตัวเองต่างก็ไม่ได้มีส่วนได้ หรือส่วนเ สี ยให้กับเรื่องราวเหล่านั้นแถมยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุ ที่สามารถช่วยสร้างความหนักหนาให้กับหัวใจได้เป็นอ ย่ างดี เพราะการต้องมานั่งคิดและแก้ไขปัญหาแทนคนอื่น โดยที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยแม้แต่นิด

5. ต้องตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออ ก

หล า ยครั้งกับการต้องนำตัวเองเข้าไปยืนอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าและคายไม่ออ ก เพราะไม่สามารถบอ กปัด หรือปฏิเสธความช่วยเหลือได้จนทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดและลำบากใจ แต่สุดท้ายแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะทำต ามใจตัวเองได้อ ย่ างที่ต้องการได้อยู่ดี

6. เ สี ยความรู้สึก เมื่อหมดประโยชน์

คนบางประเภทก็มักชอบเดินข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิต เพื่อหวังเอาผลประโยชน์จากความใจดีที่มีอยู่ จนสุดท้ายก็ได้กลับกล า ยเป็นว่าบ่อยครั้งที่คนใจดีหล า ยคน อาจจะต้องกล า ยเป็น คนใจร้ า ย เพียงเพราะการถูกมองข้ามความสำคัญ เมื่อหมดผลประโยชน์กับคนบางคน

7. เก็บการกระทำของคนอื่น มาคิดมาก

แง่ร้ า ยของการเป็นคนใจดีคือ มักกล า ยเป็นคนที่ชอบนำคำพูด รวมถึงการกระทำของคนรอบข้างมาคิดมากจนเกิดเป็นความทุ ก ข์และมักเป็นความคิดที่ไม่สามารถหลีกเ ลี่ ย งได้ เพราะ ด้วยพื้นฐานที่มีความใจดีซ่อนอยูในนั้น จึงทำให้ต้องคอยเก็บการกระทำของคนอื่น มาคิดเล็กคิดน้อยอยู่เสมอ

8. ห่วงแต่ความลำบากของคนอื่นจนลืมตัวเอง

บุคคลประเภทนี้ มักจะเป็นผู้ที่ไม่สามารถทนเห็นความลำบากที่เกิดขึ้นกับคนอื่นได้ และคอยแต่จะอย ากยื่น มือเข้าไปช่วยเหลือคนใจดีบางคน จึงมักชอบห่วงแต่ความลำบากของคน ไกลตัว มากกว่าที่จะมองเห็นถึงความรู้สึกของคนใกล้ตัว จนกลับกล า ยเป็นว่า ได้ลืมนึกถึงตนเองและครอบครัวไป

ที่มา gangbeauty   meeyim   fahhsai