ทำเองได้ 7 วิ ธีแก้อาการ แอร์รถยนต์ไม่เย็น

รู้หรือไม่ว่ารถยนต์เมื่อใช้ไปนาน ๆ ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการสึกหรอของรถยนต์ที่อาจเป็นเรื่องปกติ แต่ส่วนปัญหาแอร์รถยนต์ที่อาจจะไม่เย็นบ้างครั้งมีแต่ลมออ กมาหรือลมแอร์ไม่ค่อยแรงเกิดจากอะไร

เครื่องแอร์ในรถยนต์ที่เป็นอุปกรณ์ให้ความเย็น แน่นอนว่าเมื่อได้มีการใช้งานเป็นเวลานานก็มักจะไม่เย็นหรือในบางทีมีกลิ่นอับ ในบางครั้งใช้รถไม่นานปัญหาเหล่านี้ก็มีขึ้นได้ คุณได้จะต้องนำรถเข้าศูนย์เพื่อเป็นการแก้ไขในขั้นตอนถัดไป ซึ่งวันนี้เราได้มีขั้นตอนการแก้ไขด้วยตัวเองในเบื้องต้นทั้ง 7 วิ ธีนี้ จะช่วยแก้อาการปัญหาจุกจิกที่เกี่ยวกับเครื่องแอร์ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ด้วยตัวเอง

1 การจอ ดรถไว้บริเวณลานแจ้งเป็นเวลานาน ทำให้อากาศภายในรถมีอุณหภูมิ ที่สูงมากๆมีความร้อน มากๆ ให้เราเปิดลมเป่าของแอร์ในระดับสูงสุดโดยอ ย่ าเพิ่งเปิดสวิตช์ A/C เปิดทิ้งเอาไว้ประมาณ 5 นาที เพื่อเป็นตัวช่วยในการไล่ความอบอ้าวอากาศร้อนที่อยู่ในรถให้ออ กไปได้ ทีนี้เราก็ทำการเปิดสวิตช์เปิดแอร์ได้ต ามปกติ

2 หลังจากที่ทำการสต าร์ทเครื่องยนต์แล้วเครื่องมือยนต์ทำงานไปได้ 1 ถึง 2 นาทีอ ย่ าเพิ่งรีบเปิดสวิตช์ A/C แต่ให้ทำการเปิดพัดลมแอร์ก่อน โดยให้ใช้ความเร็วของพัดลมในรอบที่สูงเพื่อเป็นการไล่ความร้อนให้ออ กไปได้ จากนั้น ถึงค่อยทำการเปิดสวิตช์ A/C แล้วทำการปรับอุณหภูมิความเย็นในรถได้ต ามความต้องการ ซึ่งเป็นวิ ธีที่จะช่วยให้แอร์เร็วยิ่งขึ้น

3 เมื่อรู้สึกได้ว่าแอร์มีปัญหาแอร์ไม่เย็นแก้ไขแล้วยังไม่ห า ย ให้รีบปิดสวิตช์A/C เพื่อเป็นการตัด การทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์ แต่ยังสามารถที่จะใช้พัดลมของแอร์ได้อยู่เพื่อให้ลมเย็น การทำแบบนี้จะช่วยลดความเ สี ยห า ย แล้วค่อยนำรถเข้าไปซ่อมระบบของแอร์ในขั้นตอนถัดไป หากฝืนใช้อยู่จะเ สี ยห า ยเอาได้

4 โดยก่อนที่จะทำการสต าร์ทเครื่องยนต์ในทุกๆครั้ง จะต้องมีการปิดสวิตช์ A/C ก่อนเสมอ เพราะเนื่องจากว่าเวลาที่เริ่มมีการสต าร์ทรถเครื่องยนต์จะต้องใช้พลังงานเพื่อที่จะไม่ให้เกิด ก ารฉุดคอมเพรสเซอร์แอร์ ในขณะที่สต าร์ทเครื่องยนต์ควร ทำการปิดสวิตช์ A/C ก่อนทุกๆครั้ง

5 รถทุกคันจะมีแผ่นกรองอากาศแอร์ โดยปกติแล้วจะต้องคอยถอ ดมาทำความสะอาดอ ย่ างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการทำความสะอาดเศษฝุ่นต่างๆที่เข้าไปอุดตันทำให้อากาศในช่องแอร์ออ กมาไม่สะดวก ลมแอร์เบา การทำความสะอาด ก็จะช่วยให้แอร์ในรถเย็นขึ้นได้

6 เ ลี่ ย งการเปิด กระจกรถถ้าหากว่าไม่จำเป็น การเปิด กระจกรถอยู่บ่อยๆครั้งนั่นจะทำให้ฝุ่นละอองจากภายนอ กในอากาศเข้ามาในรถของเราได้ ซึ่งจะทำให้เข้าไปอุดตันต ามบริเวณแผ่นกรองอากาศแอร์ในรถยนต์ได้ และนั่นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แอร์ไม่เย็นได้

7 เลี่ยงการใช้น้ำหอมในรถยนต์ชนิดที่มีแอล ก อ ฮ อ ล์ เพราะจะทำให้ระเหยเข้าไปในระบบแอร์ ทำให้มีความผุกร่อน อายุการใช้งานลดน้อยลง

ที่มา  hostingrc