ถ้ารักตัวเอง อ ย่ าทำ 7 สิ่งนี้ก่อนเข้านอน ใครทำอยู่ก็ควรเลิกนะ

รู้หรือไม่ว่าพฤติก ร ร มบางอ ย่ างของคุณนั้นอาจส่งผลเ สี ยต่อร่างกายของคุณได้ ยิ่งถ้าทำเป็นเวลานานๆแล้วละก็ จะยิ่งทำให้ร่างกายของเรานั้นไม่แข็งแรง เรียกง่ายๆเ สี ยสุ ข ภ า พนั่นเอง

ฉนั้นหากรักตัวเองก็ควรจะทำให้สุ ข ภ า พตัวเองแข็งแรงอยู่เสมอ วันนี้เราจึงมีสาระความรู้ดีๆ ที่คนรักสุ ข ภ า พควรต้องทำต าม จะเป็นอ ย่ างไรไปดูกัน กับ 7 พฤติก ร ร ม ที่อ ย่ าทำก่อนนอน

1 นอนไม่ตรงเวลา

ถ้าเรานั้นนอนนั้นไม่ใช่แค่ครบ 6 – 8 ชั่ วนาฬิกาเพียงแค่นั้น แต่ว่าการนอนที่ดีควรจะตรงเวลาด้วย ดังเช่นว่า คุณเคยนอนตอนไหนก็ให้นอนช่วงนั้นไปตลอ ด ร่ า ง ก า ย จะมีการจำ

แล้วก็ร่างกายจะรับทราบได้เองว่าเวลาใดควรจะตื่น เวลาใดควรจะนอน แต่ว่าถ้าหากนอนดึกดื่น สลับนอนเช้าตรู่ สลับนอนเร็วไปๆมาๆ ร่างกายจะเออเร่อได้และก็ทำให้ ส่ ง ผ ล แ ย่ มากมายๆในระยะย า ว โดยยิ่งไปกว่านั้นกับคนอายุ 30 ปีขึ้นไปควรจัดการเรื่องการนอนของตนให้ดีได้แล้ว

2 นอนตอนกลางวัน

เชื่อว่าบางคนนั้นชอบที่จะนอนกลางวัน เชื่อไหมว่าการนอนการวัน จะทำให้เกิดความรู้สึกแจ่มใสใน ย า ม บ่าย แน่นอนว่าพวกเรานอนได้แม้กระนั้นไม่สมควรเกิน 20 นาที/วัน แม้กระนั้นหากว่านอน ย า วไปกระทั่ง 2 – 3 ชั่ ว นาฬิกาจะมีผลให้ ป ว ด หั ว วิงเวียน เหนื่อย เมื่อยล้า แถมตก ย า มค่ำคืนก็ทำให้นอนไม่หลับอีกด้วย

3 การอาบน้ำเย็นก่อนนอน

หล า ยคนนั้นชอบอาบน้ำตอนดึก เรานั้นควรจะอาบน้ำก่อน 21.00 น. แล้วก็ถ้าเกิดอาบหลังจากนั้นควรจะอาบน้ำอุ่นด้วยเหตุว่าร่างกายพวกเราเริ่ม

จะอุ่นแล้ว ซึ่งร่างกายจะร่วมมีกระบวนการพักผ่อน ด้วยเหตุ ผ ลดังกล่าวไม่ควรทำให้ร่างกายเ สี ยความร้อนด้วยน้ำเย็น

4 การกินน้ำมากหรือน้อยเกินไป

เรานั้นควรจะดื่ มให้ได้ 8 แก้ว หรือเลือ กจิบระหว่างวันก็ได้ แม้กระนั้นในตอนก่อนนอนไม่สมควรจะดื่ มมากไป เพราะว่าจะก่อให้ตื่นกลางดึกได้ ควรจะดื่ มก่อนนอนสัก 1 ชั่ ว โมง แล้วก็ตื่น มาก็ควรจะกินน้ำในทันที 1 แก้ว จะช่วยทำให้ร ะ บ บ ขั บ ถ่ า ยทำงานปกติ

5 การเล่น มือถือก่อนนอน

ใครที่ชอบจับโทรศัพท์มือถือ มาเลื่อนอ่าน มองอะไรไปก่อนนอนเสมอ มันจะทำให้เรานั้นนอนไม่หลับ หรือบางคนก็เหนื่อยมากมายแต่ยังอย า กเล่นโทรศัพท์มือถือก็เล่นไปแล้วหลับไปทั้ง อ ย่ า งนั้นเลย จะยิ่งทำให้ สุ ข ภ า พ แ ย่ ลงไปแต่ละวัน บางคนเล่นติดลมกระทั่งดึกมากแล้ว ต า ยั ง ส ว่ า งอยู่อ ย่ า งนั้นก็ยิ่งแย่ไปกันใหญ่

6 การทาน มื้อเย็นเป็น บัฟ เ ฟ่ หรือ ทาน มื้อ ดึก

เรานั้นควรต้องทานอะไรหนักๆก็ได้ ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยชอบจัดเต็มกับบุฟเฟ่ในเวลาเย็น ทำให้ร่างกายย่อยของกินและก็ระบบภายในทำงาน มากมากมาย แต่ว่าในเวลานี้การ เ ผ า ผ ล า ญ ไ ขมันกลับลดน้อยลงจะเกิด ไ ข มั น สะสมแล้วก็ เ สี่ ย ง เป็น โ ร คต่างๆได้ง่าย

7 การเอางานกลับมาทำที่บ้าน

มีใครชอบหอบงาน มาทำที่บ้านบ้าง มันแสดงถึงความรับผิ ดชอบของคุณต่ำมากต่างหาก เพราะเหตุว่า คุณไม่อาจจะจะดำเนินการให้เสร็จตั้งแต่ตอนอยู่บริษัท การหอบมาทำที่บ้านยังเป็นการดู ดเวลา

สำหรับเพื่อ การพักผ่อน เวลาส่วนตัวของคุณไป ยิ่งใครปฏิบัติงานดึกดื่นๆก็ยิ่งเหนื่อย เช้าตรู่มายังจะต้องไปทำงานต่ออาการก็จะเหมือนซอมบี้เลยรวมทั้งเกิดความตึงเครียดหล า ยครั้ง

ที่มา  108archeepparuay