ต้นไม้ฟอ กอากาศ 5 ชนิดปลูกในห้องนอน หลับสบายตลอ ดคืน

ทุกคนรู้ไหมว่า นอ กจากเราจะปลูกต้นไม้ต ามแหล่งต่างๆได้แล้ว ในห้องนอนเราก็สามารถปลูกได้เช่นกัน และวันนี้เราก็มีต้นไม้ที่สามารถปลูกในห้องนอน มาแนะนำกับเพื่อนๆ นอ กจากจะสดชื่นแล้ว ยังหลับสบายอีกด้วยน้าาา

สำหรับคนรักต้นไม้รักธรรมชาติ การหาต้นไม้มาประดับบ้านนั้นเป็นสิ่งที่สามารถเติมความสุขในการอยู่บ้านให้เราได้มาก ช่วยทำให้บรรย ากาศในบ้านดีขึ้น และต้นไม้หล า ยชนิดเลยที่สามารถวางไว้ในห้องนอนได้ นอ กจากจะสามารถตั้งไว้ในห้องนอน โดยไม่เกิดผลต่อสุ ข ภ า พตอนกลางคืนแล้ว ยังช่วยฟอ กอากาศในบ้านในห้องของเราได้อีกด้วย

โดยในวันนี้เรานำเอาต้นไม้ 5 ชนิดที่เหมาะในการปลูกในห้องนอนที่จะช่วยปรับอากาศและสร้างบรรย ากาศดีๆให้กับพื้นที่ของเราได้อีกต่างหาก ต ามไปชมกันว่ามีต้นอะไรบ้างที่น่าสนใจ

1 ลาเวนเดอร์

หนึ่งในก ลิ่ นที่การันตีว่าใช้สำหรับผ่อนคล า ยจิ ต ใ จ และร่างกาย ลาเวนเดอร์เป็น ด อ ก ไ ม้ ที่ปลูกง่าย เป็นต้นไม่ที่มีน้ำมันหอมระเหย หากปลูกไว้ในห้องนอน ในช่วงกลางคืนจะได้ก ลิ่ นหอม ช่วยบ ร รเ ท าอาการวิตกกังวลและช่วยคล า ยเครียด ทำให้นอนหลับสนิท

2 ด อ ก ม ะ ลิ

ต้นไม้ที่ได้รับความนิยมมากเพราะมีก ลิ่ นที่หอม ก ลิ่ นของมะลิสามารถช่วยคล า ยอาการวิตกกังวลได้อ ย่ า งดี หากนำต้น มะลิมาตั้งไว้ในห้องนอน ห้องของเราจะมีก ลิ่ นหอมอ่อนๆของ ด อ ก ไม่ตลอ ดเวลา ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น ช่วยให้การนอน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อตื่นขึ้น มาก็จะรู้สึกสดชื่นจากก ลิ่ นของ ด อ กมะลิอ่อนๆตลอ ดวัน

3 ลิ้ น มั ง ก ร

เป็นต้นไม้ที่ให้ทั้งความสวยงาม และยังช่วยกรองออ กซิเจนในห้องได้อีกด้วย นอ กจากนี้ยังสามารถปรับสภาพอากาศและบรรย ากาศในห้องของเรา ให้รู้สึกสดชื่นขึ้นได้ ลิ้ น มั ง ก ร เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่าย ปลูกง่าย และดีต่อร่างกายในเรื่องของระบบทางเดินห า ย ใ จ แถมยังมีความสวยงามเฉพาะที่สามารถนำไปเป็นไม้ประดับบ้านเรือนได้ อ ย่ า ง ดี หากวางไว้ในห้องนอนก็จะช่วยให้นอนหลับได้สบายยิ่งขึ้น

4 ว่านหาง จ ร ะ เ ข้

เป็นที่รู้กันดีว่าว่านหาง จ ร ะ เ ข้ เป็นได้ทั้งไม้ประดับและมีส ร ร พ คุ ณ ทางส มุ น ไ พ รจากการนำเนื้อวุ้นด้านในมาใช้ประโยชน์ การวางต้นว่านหางจ ร ะ เ ข้ ไว้ในห้องนอนจะช่วยปรับอากาศและออ กซิเจน ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น

5 ต้นไอวี่

เป็นพืชที่ปลูกง่ายและยังเป็นต้นไม้ที่ช่วยปรับสภาพอากาศให้บริสุทธิ์ขึ้น ช่วยลด เ ชื้ อ ร า ในอากาศ และทำให้การห า ยใจที่ติดขัด ห า ยได้ สามารถห า ยใจได้อ ย่ า งโล่งขึ้น ช่วยเรื่องของการนอนกรน โ ร ค ภู มิ แ พ้ ฟอ กอากาศและช่วยทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น

ต้นไม้ ด อ กไม้ และไม้ประดับที่กล่าวมาทั้ง 5 ชนิดนี้ เหมาะอ ย่ า งยิ่งที่จะนำมาวางประดับในห้องนอน เพราะจะช่วยปรับสภาพอากาศให้ดีขึ้นได้ เป็นการฟอ กอากาศด้วยวิ ธีการจากธรรมชาติ และยังช่วยให้การนอนหลับพักผ่อนเป็นไปได้ อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพพร้อมรับวันใหม่ด้วยความสดชื่น อ ย่ าลืมการนำไม้ประดับมาตกแต่งห้องนอน รับรองว่า บรรย ากาศในบ้านของคุณจะเปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียว

ที่มา  krustory