จงรู้จักใช้ชีวิตให้เหมือนคนจน รู้จักความพอดี แล้วชีวิตจะร ว ย

คนเราแม้จนในวันนี้แต่ขอเพียงอ ย่ าสิ้นหวังสักวันชีวิตต้องดีขึ้นอ ย่ างแน่นอน ขยันไว้เถอะ ถึงไม่มีอะไรรับประกันว่าขยันแล้วร ว ย แต่อ ย่ างน้อยคนขยันก็ไม่มีวันอ ด จงรู้จักใช้ชีวิตให้เหมือนคนจน แล้วชีวิตจะร ว ย

ความจน เป็นคำตรงข้าม กับความร่ำร ว ย วิถีชีวิต และวิ ธีคิดก็แตกต่างกัน ราวฟ้ากับดิน ความจนทำให้ต้องดิ้นรน เ ค รี ย ดกับภาระห นี้สิน

ต้องทนกับ คุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เชื่อว่า ไม่มีใคร ชอบความจนดังนั้น เรามาดูหลักการใช้ชีวิต เพื่อหลีกหนีความจนกันดีกว่า

1.ยึดหลักความพอ ดี

ไม่ว่าจะกิน จะใช้ หากไม่อย ากจน การเงิ นติดลบ ก็ต้องนำหลัก ความพอ ดีมาใช้ คุณควรบริหารเงิ นเป็นสัดส่วน กินและใช้ อ ย่ างเหมาะสม ไม่มาก และไม่น้อยจนเกินไป บางคนชอบกินของแพง ถ้านานๆทีคงไม่เป็นไร

แต่หากเน้นกินของแพงทุกวัน คงต้องมานั่งเ ค รี ย ด ตอนเงิ นไม่พอใช้ เป็นแน่ ดังนั้นคุณต้องคิดให้มากๆ เพราะเงิ นใช้ง่าย แต่ห า ย าก จะทำอะไรที่เกี่ยวกับเ งิน จึงต้องฉุกคิดไว้ก่อน

2.บันทึกบัญชีการเงิ น

เรื่องการบันทึกบัญชี มีผลต่อชีวิตจริงๆ การบันทึกบัญชีการเงิ น เป็นการแกะรอยการเ งินทุกฝีก้าว ว่าเ งินไปไหน ได้มาเท่าไร หลักการบันทึกบัญชี คือให้คุณบันทึกเ งิน เข้าออ กทุกบาท

ไม่ให้ตกหล่น แล้วขีดเส้นสรุปร า ยวัน และทำร า ยเดือนอีกครั้ง เพียงเท่านี้ คุณจะเห็นร่องรอย การเงิ นของคุณ จะได้มีสติมากขึ้น การบันทึกบัญชีร า ยรับ-จ่าย จะช่วยให้คุณวางแผน การเงิ นได้ดียิ่งขึ้น

3.มองหาการลงทุ น

ข้ อนี้สำคัญมากเลย ที่จะทำให้คุณเลื่อนฐานะ การเ งินขึ้น มาได้ คนร ว ยมักชอบมองหาการลงทุ น คุณก็ต้องมองหาการลงทุ น ด้วยเช่นกัน ซึ่งการลงทุ น มีมากมายหล า ยประเภท ที่จะทำให้เ งินของคุณ งอ กเงยขึ้น

แต่ก่อนอื่นคุณจะต้องหา ความรู้เรื่องการลงทุ น ในกิจการนั้นๆก่อน เพื่อลดความเสี่ยง เรียกว่าลงทุ นอ ย่ างชาญฉลาด ซึ่งหล า ยคน ก็ประสบความสำเร็จ จากการลงทุ น ทำให้การเงิ นฟื้นตัว และพลิกกลับมาเป็นคนร ว ยได้

4.อะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัด

ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ หากเราไม่ปรับตัว ยังใช้ชีวิตหรูหรา เกินฐานะ ความจนจะมาเยือนอ ย่ างแน่นอน ฉะนั้นอะไรประหยัดได้ ก็ต้องประหยัด เพราะจะช่วยให้คุณมีเงิ นเหลือมากขึ้น ถึงแม้จะไม่ใช่เงิ นก้อนโต แต่อ ย่ างน้อย มันก็ช่วยปลูกฝัง นิสัยของคนร ว ยให้เรา เ ศ ร ษ ฐีหล า ยคน ยังยกย่องว่า ความประหยัดเป็นคุณสมบัติหนึ่ง ที่นำพาชีวิตพวกเขา ให้ประสบความสำเร็จ

5.สร้างนิสัยรักการออม

เมื่อคุณมีวินัย ในการออมเงิ น ผลที่ได้ ย่อมนำความชื่นใจมาให้ เพราะคุณจะเห็นยอ ดเงิ นออม เพิ่มขึ้นทุกเดือน และนับว่าเป็นนิสัย ของเ ศ ร ษ ฐี ที่มักจะคิดเรื่องเก็บเ งินก่อนเสมอ อ ย่ างน้อยก็อุ่นใจ

ที่มีเ งินก้อนหนึ่ง ที่โตขึ้นเรื่อยๆ ต่างจากคนที่ไม่คิดจะออมเงิ นเลย มีเท่าไร ใช้หมด แถมใช้เงิ นเกิน จากที่ได้รับด้วย แบบนี้จนเรื้อรังแน่ คุณควรเริ่มคิด เรื่องการออมเงิ น ตั้งแต่ตอนนี้ และลงมือทำ จากจำนวน เงิ นน้อยๆก่อน แล้วค่อยๆเพิ่ม จนถึงจุดที่คุณพอใจ ในแต่ละเดือน เพียงเท่านี้การเ งินของคุณ จะดีขึ้นได้อ ย่ างแน่นอน

6.หมั่นหาความรู้เสมอ

คุณต้องทำตัว ให้เป็นผู้หิวกระห า ยความรู้ เพื่อนำมาต่อยอ ดไอเดีย ในการพัฒนาชีวิต และร า ยได้ของตน ซึ่งความรู้ มีหล า ยประเภทเช่น ความรู้ในอาชีพต่างๆ ความรู้ในเรื่องการลงทุ น ความรู้ในเรื่องการเงิ นเป็นต้น

และปัจจุบัน ความรู้ต่างๆเหล่านี้ ก็แฝงตัวอยู่ทุกที่ ให้เราไปเก็บ บางแห่ง ไม่ต้องเ สี ยเ งินแต่อ ย่ างใด เช่น ในอินเตอร์เน็ต ต ามเว็บไซต์ต่างๆ มีความรู้มากมาย รอให้เราไปค้นคว้า และไปเก็บมา แบบให้เปล่า อยู่ที่ว่าเราจะเห็นคุณค่า ของความรู้นั้น แล้วนำมาต่อยอ ด พัฒนาชีวิตของตน ให้พ้นจากความ ย ากจนหรือไม่

7.มีความขยันขันแข็ง

ปัจจุบันงานก็ห า ย าก แถมยังมีข่าว การปลดพนักงานออ กอยู่ตลอ ด ทำให้หล า ยคนรู้สึกหวั่นใจ อยู่ไม่น้อย ยุคนี้เราจะมัว เชื่องช้าไม่ได้แล้ว ต้องมีความขยันขันแข็ง และตื่นตัวอยู่ตลอ ด เพราะเรา

มีปากท้องเป็นเดิมพัน คงจะไม่มีหน่วยงานไหน ที่อย ากได้คนขี้เ กี ย จ เรียกใช้ย าก ผลงานน้อย เข้าทำงานแน่ หากคุณโดนให้ออ กจากงาน นั่นแหละ จึงจะรู้ว่าการตกงาน ไม่ใช่เรื่องตลก ถ้าไม่มีงานทำก็ไม่มีเ งินใช้

ที่มา  stand-smiling