ความเข้าใจซึ่งกันและกันคือเส้นทางชีวิตคู่ที่ดี

คู่ชีวิตก็เปรียบเสมือนคนสองคน ที่ตกลงปลงใจขึ้นเรือลำเดียวกัน ท่องไปในทะเลอันกว้างใหญ่ แต่เมื่อใดก็ต ามที่ความสัมพันธ์ของสองคน เริ่มที่จะมีปัญหา ก็ไม่ต่างอะไรกับเรือที่มีรอยรั่ว คู่รักหล า ยคู่เลือ กที่จะตัดสินใจทิ้งเรือ แล้วโดดลงทะเล ต่างคนต่างไปคนละทิศละทาง

แทนที่จะช่วยกันซ่อมเรือหรือหาอะไรมาอุดเรือ ให้เรือมันสามารถที่จะแล่นต่อไปได้ ถ้าคิดที่จะรักกันและใช้ชีวิตร่วมกันแล้ว ควรที่จะช่วยกันแก้ปัญหาหรือ

ปรับความเข้าใจ ไม่ใช่ต่างคนต่างหนีหน้า ไม่หันหน้าคุยกัน ไม่พย าย ามปรับความเข้าใจกัน ถ้าเป็นแบบนี้ ไม่นานความสัมพันธ์ก็ต้องจบลงในที่สุด

การมีครอบครัวอันแสนอบอุ่น นอ กจากจะมีความรักที่คอยมอบให้กันและกันแล้ว ความเข้าใจ ความห่วงใยสิ่งเหล่านี้จะทำให้การใช้ชีวิตของครอบครัวอยู่รอ

ดตลอ ดไป เพราะการมีความรักเพียงอ ย่ างเดียว ไม่ได้ทำให้ชีวิตคู่ผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้หรอ ก

สิ่งที่ผู้ชายอย ากได้จากคู่ชีวิต นั่นคือ ความเข้าใจ ความไว้ใจ การเห็นด้วย ความเคารพ การสนับสนุน สิ่งที่ผู้หญิงอย ากได้จากคู่ชีวิต นั่นคือ

ความปลอ ดภั ย ความรัก ความโรแมนติก และความเอาใจ

ปัญหาใหญ่ในชีวิตคู่ คือ การเงิน การสื่อสาร การนอ กใจ สิ่งที่ต้องเพิ่มในการใช้ชีวิตคู่ คือ เพิ่มการใส่ใจความเปลี่ยนไปของฝ่ายตรงข้าม เพิ่มการมองข้ อ ดีของกันและกัน เพิ่มการพูดในด้านบวกของกันและกัน

สิ่งที่ต้องลดในการใช้ชีวิตคู่ คือ ลดการเปรียบเทียบกับคู่ชีวิตของผู้อื่น ลดการคาดเดาเพราะทำให้เกิดการเข้าใจผิ ด ลดการ ตำหนิลง สิ่งที่ควรมากในชีวิตคู่ คือ คิดถึงข้ อ ดีของอีกฝ่ายให้มากๆ

ชื่นชมข้ อเด่นของอีกฝ่าย เข้าใจความลำบากใจซึ่งกันและกัน และให้อภั ยข้ อเ สี ยของอีกฝ่ายให้มากๆ ประโยคที่พึงพูดอยู่เสมอๆ ขอโ ท ษนะ ผม / ฉันผิ ดไปแล้ว

ผม / ฉันเชื่อใจคุณ

ผ ม / ฉันภูมิใจในตัวคุณ

ผม / ฉันรักคุณ

ฉันอย ากบอ กเธอทั้งหล า ยว่า เรื่องครอบครัวนั้นไม่มีอะไรถูกหรือผิ ดหรอ กนะ มีก็แต่ รักและหวังดีต่อ กันหรือเปล่า คนในเรือน หากรวมใจกันไฉนการงานจะไม่เจริญล่ะ ไฉนคนในเรือนจะไม่เป็นสุขล่ะเพราะเรือนนั้น เป็นที่รัก หาใช่ที่ร้างห่างกัน

ที่มา นุสนธิ์บุคส์ meeyim   forlifeth