คน มีรถทำแล้วดี เดินทางปลอ ดภั ย การงานราบรื่น

ความเ ชื่ อคือสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยเรามาอ ย่ างย าวนาน คือเรื่องของการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยคุ้มครองและให้โชคแก่ผู้ที่นับถือ และหนึ่งในความเ ชื่ อนั้นก็คือเรื่องราวของ แม่ย่านาง ที่อยู่คู่กับความเป็นไทยมาอ ย่ างย าวนาน ความเ ชื่ อฉบับไทยที่ถูกประยุกต์มานั้น กล่าวเอาไว้ว่าแม่ย่านางนั้นเป็นเทพารักษ์ที่สถิตอยู่หัวเรือ ชาวเรือได้ทำการสักการะด้วยผ้าสามสี พวงมาลัย เครื่องเซ่นต่าง ๆ เพื่อเป็นการบูชาให้ท่านได้ช่วยคุ้มครองให้การเดินทางมีความปลอ ดภั ย

ในเวลาต่อมาเมื่อมีการสัญจรทางบกมากขึ้น และมีการนำรถเข้ามาใช้แทนเรือ จึงมีความเ ชื่ อว่าแม่ย่านางได้ติดมากับพาหนะแบบใหม่ด้วย ทำให้จากเดิมที่ท่านเป็นเพียงเทพีประจำเรือ ก็กล า ยมาเป็นเทพีประจำพาหนะทุกประเภท และจากเดิมที่เ ชื่ อว่าท่านสถิตอยู่ที่หัวเรือ ก็มาประจำการอยู่ที่หน้าคอนโซลรถแทน จึงจะเห็นได้ว่าผู้บูชาแม่ย่านางจะผูกผ้าสามสีหรือแขวนพวงมาลัยไว้ที่กระจกหน้ารถและตั้งเครื่องรางต่าง ๆ ไว้ที่บริเวณใกล้เคียง

คน มีรถควรอ่านอาจจะช่วยให้เดินทางแคล้วคลาดปลอ ดภั ย ไปถึงที่ห ม า ยได้อย่ างไม่มีอุปสรรคอะไรด้วยการไหว้แม่ย่ านางรถ ซึ่งก็ต้องก่อนว่าเป็นความเ ชื่ อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยนะ แต่ทำต ามก็ไม่ได้เ สี ยห า ยอะไร ไหว้อย่ างไรให้ถูกต้องมาติดต ามอ่านได้พร้อมกันด้านล่างนี้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 น้ำสะอาด 1 แก้ว

2 ข้าวสวย 1 ถ้วย

3 ย าสูบ 3 มวน

4 หมาก/พลู/ย าเส้นสีฟั น 3 คำ

5 ผลไม้ 5 อย่ าง (กล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี และผลไม้อื่น ๆ 4 อย่ าง)

ในการไหว้แม่ย่ านางรถนั้นเหมาะที่จะทำให้ช่วงตอนเช้า ๆ เตรียมของไหว้ให้พร้อมแล้วสต าร์ทรถพร้อมบีบแตร 3 ครั้ง เป็นการเรียกเอาฤกษ์เอาชัยอย่ างหนึ่ง ต่อไปก็จุดธูป 9 ดอ ก พร้อมกับบอ กถวายให้เฉพาะแม่ย่ านางรถอย่ างเดียวเท่านั้น

คำถวายของไหว้แม้ย่ านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะ วะโต อะระ หะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กล่าว 3 จบ)

สุทินนัง วัตถุ ทานัง อาสะวะ ขะย า วะหัง โหตุ

ทุติยัมปิ สุทิน นัง วัตถุ ทานัง อาสะ วะย า วะหัง โหตุ

ตะติยัม สุทินนัง วัตถุ ทานัง อาสะ วะขะย า วะหัง โหตุ

ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่ านางรถ ขอท่านจงรับ ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ลูกทั้งหล า ยเทอญ สาธุ จากนั้นเราก็พูดในสิ่งที่ดี ให้มีโชค ร่ำร ว ย ทำมาค้ า ข า ยดี เ งิ นทองไหลมา จงเกิดแก่เรา จากนั้นก็รอประมาณ 20 นาที ทำการจุดย าสูบ 3 มวน ให้เจ้าที่ด้วยแล้วรอ 3 นาที ก็กล่าวลา

คำกล่าวลาของไหว้แม่ย่ านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะ วะโต อะระ หะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ (กล่าว 3 จบ)

พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา

ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้ เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็นย ารัก ษาโร ค อย่ าให้เกิดโ ท ษเลย

นะ เส สัง มัง คะลา ย า จา มะ

การเลือ กสีรถต ามวันเกิด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องดู นั่นคือสีของรถ ต ามความเ ชื่ อแล้วเราจะต้องดูฤกษ์ย ามให้ดี และสีรถจะต้องถูกโฉลกกับเจ้าของรถด้วย ซึ่งการทำแบบนี้จะช่วยให้เกิดความสบายใจมากขึ้น ในแต่ละวันเกิดเหมาะจะออ กรถสีอะไร ในการไหว้แม่ย่ านางรถนั้นก็เป็นความเ ชื่ อส่วนบุคคล หากใครที่ออ กรถมาแล้วอย ากจะเพิ่มความสบายใจในการใช้รถก็ลองนำไปทำต ามกันดู

ที่มา krustory chobrod